Науково-практичний коментар до ст. 13 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 13 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 13. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду
 
1. Особам, які беруть участь у справі, а також особам, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов\’язки, забезпечується право на апеляційне та касаційне оскарження рішень адміністративного суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає право на оскарження судових рішень як одне з основних положень адміністративного процесу, а також встановлює, хто має право на апеляційне та касаційне оскарження судових рішень, у якому порядку та в яких випадках воно здійснюється.
2. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судових рішень є принципом адміністративного судочинства, що спрямований на забезпечення правосудності (законності та обґрунтованості) судових рішень.
Правова основа статті
3. Відповідно до частини третьої статті 129 Конституції України забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом, належить до основних засад судочинства. Незважаючи на те, що у коментованій статті та інших статтях КАСУ, які стосуються оскарження судових рішень, обрана інша конструкція (замість встановлення винятків з права на апеляційне та касаційне оскарження визначаються судові рішення, які можуть бути оскаржені), цілі цієї засади за такої конструкції досягаються повною мірою.
4. Зміст коментованої статті узгоджується з вимогами статті 12 Закону України \”Про судоустрій України\” від 7 лютого 2002 року.
Зміст права на оскарження судових рішень
5. Надання заінтересованим особам права на оскарження є однією з гарантій ухвалення правосудного судового рішення у справі. В Україні відповідно до Конституції запроваджене апеляційне та касаційне оскарження судових рішень. Правильність вирішення справи забезпечується системою судових інстанцій. За перегляд судових рішень в адміністративних справах у разі їх оскарження відповідають суди апеляційної інстанції, суд касаційної інстанції, а також Верховний Суд України при здійсненні провадження за винятковими обставинами.
6. Апеляційне оскарження – подання скарги до суду апеляційної інстанції на судове рішення суду першої інстанції з мотивів неправильного встановлення обставин у справі (питання факту) або неправильного застосування норм матеріального чи порушення норм процесуального права (питання права). Отже, апеляційне оскарження може стосуватися як питань факту, так і питань права.
До суду апеляційної інстанції можуть бути оскаржені будь-які рішення суду першої інстанції (тобто судові рішення, якими справа вирішується за суттю заявлених вимог). Окремо від рішення суду в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали у випадках, визначених КАСУ.
7. Касаційне оскарження – подання скарги до суду касаційної інстанції на судові рішення суду апеляційної інстанції, а при потребі – і суду першої інстанції з мотивів неправильного застосування норм матеріального чи порушення норм процесуального права (питання права). Таким чином, касаційне оскарження, на відміну від апеляційного, може стосуватися лише питань права.
8. За своїм змістом касаційним оскарженням є також подання скарги до Верховного Суду України за винятковими обставинами, однак таке касаційне оскарження обмежене двома винятковими, найбільш принциповими для національної судової системи, підставами і здійснюється після \”звичайного\” касаційного провадження.
Суб\’єкти права на оскарження судових рішень
9. Право на оскарження судових рішень мають особи, які беруть участь у справі, оскільки саме їхніх прав, свобод, інтересів чи обов\’язків стосується судове рішення.
10. Можливі випадки, коли суд внаслідок судової помилки або відсутності у нього відповідних відомостей ухвалив судове рішення, яким прямо зачіпаються права, свободи, інтереси чи обов\’язки осіб, які не брали участі у справі. Прав та обов\’язків осіб, які не беруть участі у справі, можуть, зокрема, стосуватися деякі види ухвал, – наприклад, про забезпечення позову (стаття 117 КАСУ), про заміну сторони виконавчого провадження (стаття 264 КАСУ) тощо. Оскільки адміністративні справи мають публічно-правовий характер, суд може прийняти постанову, якою також зачіпаються інтереси осіб, що не беруть участь у справі, однак є учасниками відповідних публічно-правових відносин.
Випадки та порядок оскарження судових рішень
11. Судові рішення, які може бути оскаржено, і порядок їх оскарження визначаються главами 1 – 3 розділу IV КАСУ, а також деякими іншими положеннями КАСУ (зокрема, частина шоста статті 171, стаття 177 КАСУ). Більш детально про оскарження судових рішень див. у коментарях до розділу IV КАСУ.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code