Науково-практичний коментар до ст. 27 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 27 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 27. Підстави для відводу (самовідводу) судді
 
1. Суддя не може брати участі в розгляді адміністративної справи і відводиться:
1) якщо він брав участь у розгляді цієї справи або пов\’язаної з нею справи як представник, секретар судового засідання, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач;
2) якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті розгляду справи;
3) якщо він є членом сім\’ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім\’ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі;
4) за наявності інших обставин, які викликають сумнів у неупередженості судді;
5) у разі порушення порядку визначення судді для розгляду справи, встановленого частиною третьою статті 151 цього Кодексу.
2. Суддя відводиться також за наявності обставин, встановлених статтею 28 цього Кодексу.
3. До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім\’ї, родичами між собою чи родичами подружжя.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає обставини, за яких може бути відведений суддя. Метою статті є забезпечити довіру до суду, незаінтересованість і неупередженість суду, а також усунути від розгляду суддів, які можуть бути заінтересовані у результатах розгляду справи.
Підстави для відводу (самовідводу) судді
2. Підстави для відводу, у тому числі самовідводу судді можна умовно поділити на безумовні – які чітко визначені законом, й оцінні – які вимагають оцінки.
Безумовні підстави
3. Безумовними є такі підстави:
1) суддя під час попереднього вирішення цієї або пов\’язаної з нею справи брав участь у процесі як представник (стаття 56), секретар судового засідання (стаття 63), свідок (стаття 65), експерт (стаття 66), спеціаліст (стаття 67), перекладач (стаття 68 КАСУ);
2) суддя є членом сім\’ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім\’ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі (КАСУ не розмежовує членів сім\’ї та близьких родичів, але такого розмежування для вирішення питання про відведення судді не потрібно. Підставою для відводу є також перебування судді у відносинах свояцтва, тобто якщо позивачем, відповідачем, третьою особою чи їх представником є, наприклад, близький родич дружини/чоловіка судді);
3) суддя є членом сім\’ї, родичем іншого судді, що входить до складу цього ж суду, або родичем дружини (чоловіка) такого судді;
4) ті, що визначені статтею 28 КАСУ.
Наявності цих юридичних фактів (фактів-станів) достатньо для того, щоб суддя був відведений.
Оцінні підстави
4. Оцінними є такі підстави:
1) суддя прямо чи опосередковано заінтересований у результаті розгляду справи;
2) є інші, крім уже зазначених, обставини, що викликають сумнів у неупередженості судді (наприклад, суддя висловив думку стосовно змісту майбутнього рішення у справі ще до його ухвалення тощо).
5. Перша підстава дозволяє особам, які беруть участь у справі, у разі наявності у них доказів можливої заінтересованості судді у вирішенні справи заявляти відвід судді. Якщо суддя вважає, що він прямо чи опосередковано заінтересований у результаті розгляду справи, то він повинен заявити самовідвід (наприклад, якщо справа стосується інтересів друзів чи знайомих, колишньої дружини/чоловіка судді тощо).
6. Для відведення судді за другою підставою необхідно обґрунтувати наявність обставин, які об\’єктивно можуть вказувати на можливу упередженість судді. Для відведення достатньо об\’єктивно обґрунтованого припущення про упередженість судді.
Водночас в одній зі справ Верховний Суд України дійшов висновку, що самого лише факту, що суддя, яка розглядає справу, колись працювала у підпорядкуванні позивача, недостатньо для висновку про упередженість судді та її відведення, на чому наполягав відповідач98.
Правові наслідки розгляду справи суддею, який підлягав відводу (самовідводу)
7. У разі розгляду справи суддею, який не міг брати участь у розгляді і вирішенні справи і підлягав відводу (самовідводу) відповідно до коментованої статті за наявності безумовних підстав, судове рішення має бути скасоване судом вищої інстанції на підставі пункту 1 статті 204 або пункту 1 частини третьої статті 227 КАСУ (справу розглянуто неповноважним складом суду), якщо воно оскаржене з цих мотивів. При цьому неважливо, чи було заявлено відвід під час розгляду справи, чи ні.
8. Якщо ж особа, яка бере участь у справі, заявляла відвід судді з оцінних підстав, проте його безпідставно не було задоволено, то судове рішення має бути скасоване судом вищої інстанції на підставі пункту 2 статті 204 або пункту 2 частини третьої статті 227 КАСУ (в ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід на підставі обставин, які викликали сумнів у неупередженості судді, і заяву про його відвід визнано судом апеляційної чи касаційної інстанції обґрунтованою), якщо воно оскаржене з цих мотивів.
9. Якщо особа на час розгляду справи не знала про наявність обставин, що є підставами для відводу судді, але дізналася про них згодом, вона може використати їх для оскарження судового рішення. Це рішення так само може бути скасоване судом вищої інстанції у зв\’язку з неповноважним складом суду.
10. Якщо ж особа знала про наявність обставин, що є підставою для відводу, але своєчасно (у строки, визначені частиною третьою статті 30 КАСУ) відводу не заявляла, то це означає, що вона суду довіряла, 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code