Науково-практичний коментар до ст. 28 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 28 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 28. Недопустимість повторної участі судді в розгляді адміністративної справи
 
1. Суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної справи в суді першої інстанції, не може брати участі у вирішенні цієї ж справи в судах апеляційної і касаційної інстанцій, у перегляді справи Верховним Судом України, а також у новому її розгляді у першій інстанції після скасування попередньої постанови або ухвали про закриття провадження в адміністративній справі.
2. Суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної справи в суді апеляційної інстанції, не може брати участі у вирішенні цієї ж справи в судах першої і касаційної інстанцій, у перегляді справи Верховним Судом України, а також у новому її розгляді після скасування постанови або ухвали суду апеляційної інстанції.
3. Суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної справи в суді касаційної інстанції, не може брати участі у вирішенні цієї ж справи в судах першої і апеляційної інстанцій, у перегляді справи Верховним Судом України, а також у новому її розгляді після скасування постанови або ухвали суду касаційної інстанції.
4. Суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної справи Верховним Судом України, не може брати участі у вирішенні цієї самої справи в судах першої, апеляційної і касаційної інстанцій.
5. Суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної справи в суді першої, апеляційної, касаційної інстанцій, у перегляді справи Верховним Судом України, не може брати участі у розгляді заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у цій адміністративній справі.
 
Коментар:
 
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає безумовною підставою для відводу судді ту обставину, що раніше він брав участь в ухваленні рішення у цій самій справі.
2. Метою статті є забезпечити незаінтересованість і неупередженість суду та усунути від розгляду справи суддів, у яких раніше уже склалося певне переконання у справі. Таких суддів має бути усунуто від розгляду справи насамперед не розподіляючи справу на такого суддю, якщо ж справа потрапила до судді, він повинен заявити самовідвід, або ж йому може бути заявлено відвід особами, які беруть участь у справі.
Відвід судді, який брав участь у розгляді в суді першої інстанції
3. Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої інстанції, не може брати участі у:
1) розгляді цієї самої справи в суді апеляційної інстанції;
2) розгляді цієї самої справи в суді касаційної інстанції;
3) перегляді справи за винятковими обставинами;
4) новому розгляді її судом першої інстанції після скасування попередньої постанови або ухвали про закриття провадження в справі.
4. Сама по собі обставина, що суддя знову бере участь у вирішенні справи в суді першої інстанції після скасування його ж ухвали судом вищої інстанції (крім ухвали про закриття провадження в справі), не є перешкодою для участі такого судді у розгляді цієї самої справи.
Відвід судді, який брав участь в апеляційному провадженні
5. Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді апеляційної інстанції, не може брати участі у:
1) розгляді цієї самої справи в суді касаційної інстанції;
2) розгляді цієї самої справи в суді першої інстанції;
3) перегляді справи за винятковими обставинами;
4) новому розгляді справи після скасування ухвали чи нової постанови суду апеляційної інстанції.
6. Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді апеляційної інстанції, може брати участь у розгляді справи після її надходження до суду апеляційної інстанції повторно за умови, що не було скасовано ухвалу чи рішення суду апеляційної інстанції.
Відвід судді, який брав участь у касаційному провадженні
7. Суддя, який брав участь у перегляді справи в суді касаційної інстанції, не може брати участі у розгляді цієї самої справи у:
1) суді першої інстанції;
2) суді апеляційної інстанції;
3) перегляді справи за винятковими обставинами;
4) новому розгляді її судом касаційної інстанції після скасування ухвали чи нової постанови суду касаційної інстанції.
Відвід судді, який брав участь у провадженні за винятковими обставинами
8. Суддя, який брав участь у перегляді справи за винятковими обставинами, не може брати участі у розгляді цієї самої справи у:
1) суді першої інстанції;
2) суді апеляційної інстанції;
3) суді касаційної інстанції.
9. Коментована стаття не перешкоджає судді, який переглядав справу за винятковими обставинами, повторно брати участь у перегляді цієї справи за винятковими обставинами.
Відвід судді у провадженні за нововиявленими обставинами
10. На доповнення до коментованої статті частина перша статті 250 КАСУ забороняє судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, брати участь у перегляді цього судового рішення за нововиявленими обставинами. Щоправда, цього правила об\’єктивно неможливо дотриматись, якщо провадження за нововиявленими обставинами здійснює Судова палата в адміністративних справах Верховного Суду України.
Відмінність від цивільного судочинства
11. На відміну від коментованої статті КАСУ, ЦПКУ 2004 року не встановлює заборони судді, який брав участь у вирішенні справи в суді касаційної інстанції, брати участі у новому перегляді цієї справи в суді касаційної інстанції чи у зв\’язку з винятковими обставинами. Це обумовлено тим, що касаційне провадження і провадження у зв\’язку з винятковими обставинами у цивільних справах поки що здійснює один суд – Судова палата Верховного Суду України в цивільних справах.
12. На відміну від частини першої статті 250 КАСУ, у ЦПКУ немає заборони судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, брати участь у розгляді заяви та перегляді цього судового рішення у зв\’язку з нововиявленими обставинами.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code