Науково-практичний коментар до ст. 33 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 33 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 33. Повістки
 
1. Судові виклики і повідомлення здійснюються повістками про виклик і повістками-повідомленнями.
2. Повістки про виклик у суд надсилаються особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам, а повістки-повідомлення – особам, які беруть участь у справі, з приводу вчинення процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є обов\’язковою.
3. Судовий виклик або судове повідомлення осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів здійснюється рекомендованою кореспонденцією (листом, телеграмою), кур\’єром із зворотною розпискою за адресами, вказаними цими особами, або шляхом надсилання тексту повістки, складеного відповідно до статті 34 цього Кодексу факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), електронною поштою, телефонограмою, опублікування у друкованому засобі масової інформації.
Повідомлення шляхом надсилання тексту повістки здійснюється за тими самими правилами, що і повідомлення шляхом надсилання повістки, крім випадків, установлених цим Кодексом.
4. У разі ненадання особами, які беруть участь у справі, інформації щодо їх поштової адреси судовий виклик або судове повідомлення надсилаються:
юридичним особам та фізичним особам – підприємцям – за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
фізичним особам, які не мають статусу підприємців, – за адресою їх місця проживання чи місця перебування, зареєстрованою у встановленому законом порядку.
У разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за такою адресою вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним чином.
5. Якщо фізична особа, яка бере участь у справі, діє через представника і суд не вважає її особисту участь обов\’язковою, він може направити повістку лише представникові.
 
Коментар:
 
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає види та адресатів повісток, якими найчастіше здійснюються судові виклики та повідомлення, та спосіб їх надсилання.
2. Стаття спрямована забезпечити право особи знати про дату, час і місце розгляду її справи в суді, щоб мати можливість взяти участь у розгляді, а також забезпечити участь у процесі свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, якщо є така необхідність.
Поняття повістки
3. Повістка – це письмовий документ, який зазвичай суд використовує як засіб для здійснення судового виклику чи повідомлення. Повістки є традиційною формою судового виклику, повідомлення. Інші допустимі засоби здійснення судових викликів та повідомлень визначені статтями 38 – 39 КАСУ.
Повістка про виклик
4. Відповідно до частини другої коментованої статті повістки про виклик надсилаються:
1) особам, які беруть участь у справі (сторонам, третій особі, їх представникам), з метою інформування про дату, час і місце попереднього судового засідання, а також судового засідання щодо здійснення судового (апеляційного, касаційного) розгляду;
2) свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам – про будь-яке судове засідання, у якому необхідна участь таких осіб.
5. Вимоги до змісту такої повістки встановлені частиною першою статті 34 КАСУ.
6. Якщо сторона чи третя особа є фізичною особою і діє в адміністративному процесі через представника (а не особисто), суд має право направити повістку про виклик лише представникові. Якщо ж суд визнає обов\’язковою особисту участь такої особи, тоді він повинен направити повістку і їй, і її представникові (частина четверта коментованої статті).
Повістка-повідомлення
7. Відповідно до частини другої коментованої статті повістки-повідомлення надсилаються особам, які беруть участь у справі, з метою інформування про дату, час та місце судового засідання щодо вчинення процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є обов\’язковою. Зокрема, повістку-повідомлення може бути надіслано особі, яка бере участь у справі, якщо вона заявила клопотання про судовий розгляд справи за її відсутності і суд не визнав її участь обов\’язковою.
Також, згідно з КАСУ, повістка-повідомлення надсилається для інформування щодо таких судових засідань:
1) для розгляду питання про передачу адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого (стаття 23);
2) для розгляду питання щодо забезпечення доказів та для виконання ухвали про забезпечення доказів (стаття 75);
3) для розгляду питання щодо поновлення чи продовження пропущеного процесуального строку (стаття 102);
4) для виконання судового доручення (стаття 115);
5) для розгляду питання щодо забезпечення адміністративного позову (стаття 118);
6) для вчинення огляду доказів на місці (стаття 147);
7) для розгляду питання щодо ухвалення додаткового судового рішення (стаття 168);
8) для розгляду питання щодо виправлення допущеної в судовому рішенні описки чи очевидної арифметичної помилки (стаття 169);
9) для розгляду питання щодо роз\’яснення судового рішення (стаття 170);
10) для розгляду питання щодо звернення постанови до негайного виконання (стаття 256);
11) для розгляду питання щодо виправлення помилки, допущеної при оформленні або видачі виконавчого листа, або щодо визнання його таким, що не підлягає виконанню (стаття 259);
12) для розгляду питання щодо видачі дубліката виконавчого листа (стаття 260);
13) для розгляду питання щодо поновлення пропущеного строку для пред\’явлення виконавчого листа до виконання (стаття 261);
14) для розгляду питання щодо визнання мирової угоди в процесі виконання або щодо відмови стягувача від примусового виконання (стаття 262);
15) для розгляду питання щодо відстрочення або розстрочення виконання, зміни чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення (стаття 263);
16) для розгляду питання щодо заміни сторони виконавчого провадження (стаття 264);
17) для розгляду питання щодо повороту виконання (стаття 265 КАСУ).
7. Вимоги до змісту такої повістки встановлені частиною другою статті 34 КАСУ.
8. Якщо сторона чи третя особа є фізичною особою і діє в адміністративному процесі через представника (а не особисто), суд має право направити повістку-повідомлення лише представникові (частина четверта коментованої статті).
Спосіб надіслання повістки
9. Згідно з частиною третьою коментованої статті повістки надсилають одним із таких способів:
1) рекомендованою кореспонденцією (листом, телеграмою);
2) кур\’єром.
Відповідно до частини першої статті 35 КАСУ повістку також може бути вручено адресату безпосередньо в суді, якщо присутній він або його представник. Суд також за згодою особи, яка бере участь у справі, має право видати їй повістку для вручення іншій особі, яка викликається до суду.
10. Повістка супроводжується зворотною розпискою, що підтверджує факт і дату одержання повістки адресатом або причини неодержання. Розписка після її заповнення повертається до суду у такий же спосіб, що й надіслана повістка. Розписка має значення при визначенні, чи був відповідний учасник адміністративного процесу належним чином повідомлений про судове засідання.
Відповідно до пункту 20 Правил надання послуг поштового зв\’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року N 1155, судові повістки приймаються для пересилання у рекомендованих листах з позначкою \”Судова повістка\” з простим або рекомендованим повідомленням про їх вручення, тобто повідомленням, яким оператор поштового зв\’язку доводить до відома відправника (суду) інформацію про дату та прізвище особи, якій вручено поштове відправлення. Таким чином, повідомлення про вручення можна вважати зворотною розпискою, оскільки у ньому є підпис особи, якій вручено повістку. Не вручені з поважних причин протягом п\’яти днів рекомендовані листи з позначкою \”Судова повістка\” повертаються до суду із зазначенням причини невручення.
11. Обов\’язок щодо надсилання повісток покладено на секретаря судового засідання, згідно з пунктом 1 частини першої статті 63 КАСУ, відповідно до якого секретар судового засідання здійснює судові виклики і повідомлення. Виходячи із ситуації і керуючись положеннями КАСУ, він повинен обрати той спосіб надіслання повістки, що забезпечить присутність відповідних учасників адміністративного процесу в судовому засіданні.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code