Науково-практичний коментар до ст. 34 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 34 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 34. Зміст повістки
 
1. У повістці про виклик зазначаються:
1) найменування та адреса адміністративного суду;
2) ім\’я фізичної особи, яку викликають до суду, або найменування органу, підприємства, установи, організації, представник яких викликається;
3) дата, час і місце судового засідання;
4) назва і номер адміністративної справи;
5) в якому процесуальному статусі викликається ця особа (як позивач, відповідач, свідок тощо);
6) у разі необхідності – пропозиція особі, яка бере участь у справі, подати всі раніше не подані докази;
7) обов\’язок адресата повідомити про наявність поважних причин неможливості прибути до суду;
8) роз\’яснення наслідків неприбуття до суду;
9) обов\’язок особи, яка одержала повістку у зв\’язку з відсутністю адресата, за першої можливості вручити її адресату.
2. У повістці-повідомленні зазначаються:
1) найменування та адреса адміністративного суду;
2) ім\’я особи або найменування органу, підприємства, установи, організації, яким адресується повістка;
3) дата, час і місце судового засідання або проведення окремої процесуальної дії;
4) назва і номер адміністративної справи;
5) в якому процесуальному статусі має право взяти участь ця особа (як позивач, відповідач, свідок тощо) в адміністративному процесі;
6) обов\’язок особи, яка одержала повістку у зв\’язку з відсутністю адресата, негайно повідомити про неї адресата.
3. Якщо разом з повісткою надсилаються копії документів, у повістці вказується їх перелік і роз\’яснюється право подати заперечення та докази на їх підтвердження.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає реквізити повістки про виклик і повістки-повідомлення з метою забезпечення учасників адміністративного процесу достатньою інформацією про судове засідання і мету виклику (повідомлення).
Зміст повістки про виклик і зміст повістки-повідомлення
2. Різницю між реквізитами повістки про виклик і реквізитами повістки-повідомлення можна побачити за такою таблицею:
Зміст повістки про виклик
Зміст повістки-повідомлення
1) найменування та адреса адміністративного суду;
1) найменування та адреса адміністративного суду;
2) ім\’я фізичної особи, яку викликають до суду, або найменування органу, підприємства, установи, організації, представник яких викликається;
2) ім\’я особи або найменування органу, підприємства, установи, організації, яким адресується повістка;
3) дата, час і місце судового засідання;
3) дата, час і місце судового засідання або проведення окремої процесуальної дії;
4) назва і номер адміністративної справи;
4) назва і номер адміністративної справи;
5) в якому процесуальному статусі викликається ця особа (як позивач, відповідач, свідок тощо);
5) в якому процесуальному статусі має право взяти участь ця особа (як позивач, відповідач тощо) в адміністративному процесі;
6) у разі необхідності – пропозиція особі, яка бере участь у справі, подати всі раніше не подані докази;
 
7) обов\’язок адресата повідомити про наявність поважних причин неможливості прибути до суду;
 
8) роз\’яснення наслідків неприбуття до суду;
 
9) обов\’язок особи, яка одержала повістку у зв\’язку з відсутністю адресата, за першої можливості вручити її адресату.
6) обов\’язок особи, яка одержала повістку у зв\’язку з відсутністю адресата, негайно повідомити про неї адресата.
 
Таким чином, спільними реквізитами є: найменування та адреса адміністративного суду; ім\’я (найменування) адресата; дата, час і місце судового засідання; назва і номер адміністративної справи (у назві справи зазначаються сторони, треті особи та предмет позовних вимог, щоб особа, яка одержала повістку, могла зрозуміти суть спору); процесуальний статус у справі адресата; обов\’язок особи, яка одержала повістку через відсутність адресата, негайно вручити її адресату або повідомити про неї.
У разі надіслання разом з повісткою копій документів (позовної заяви, заяви з клопотанням, що стало приводом для призначення судового засідання для вчинення окремої процесуальної дії, тощо), у повістці вказується перелік цих документів і роз\’яснюється право подати заперечення та докази на їх підтвердження.
У пункті 5 частини другої коментованої статті, на нашу думку, згадування про свідка є помилковим, оскільки повістка-повідомлення свідку не адресується (частина друга статті 33 КАСУ).
3. Повістка про виклик, порівняно з повісткою-повідомленням, містить низку додаткових елементів:
1) пропозицію до особи, яка бере участь у справі, подати всі раніше не подані докази, якщо особа, яка бере участь у справі, викликається в попереднє судове засідання або в судове засідання, в якому відбуватиметься судовий (апеляційний) розгляд справи (таку пропозицію не може містити повістка про виклик до суду касаційної інстанції, оскільки у суді касаційної інстанції доказів не досліджують);
2) зазначення про обов\’язок адресата у разі неможливості прибути до суду повідомити про наявність поважних причин для цього, що може мати вплив на вирішення питання про відкладення розгляду справи чи оголошення перерви в її розгляді;
3) роз\’яснення наслідків неприбуття до суду (такі наслідки можуть відрізнятися залежно від процесуального статусу адресата, категорії справи та інстанції). До наслідків неприбуття можна віднести:
– відкладення розгляду (частина п\’ята статті 111, частини перша, друга статті 128, частина четверта статті 196);
– оголошення перерви (стаття 129);
– залишення позовної заяви без розгляду (частина третя статті 128, пункт 4 частини першої статті 155);
– застосування приводу (стаття 272);
– розгляд справи за відсутності особи, яка не прибула (частини друга, четверта статті 128, частина дванадцята статті 172, частина п\’ята статті 173, частина шоста статті 174, частина шоста статті 175, частина третя статті 176, частина восьма статті 177, частина друга статті 180, частина четверта статті 196, частина четверта статті 221, частина друга статті 252 КАСУ).
Бланки повісток
4. Форму (бланки) повісток в адміністративних справах затверджено додатками 14, 15 до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України N 155 від 5 грудня 2006 року.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code