Науково-практичний коментар до ст. 42 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 42 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 42. Ведення журналу судового засідання
 
1. Одночасно із технічним записом судового засідання секретарем судового засідання ведеться журнал судового засідання.
2. У журналі судового засідання зазначаються такі відомості:
1) рік, місяць, число і місце судового засідання;
2) найменування адміністративного суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали судді (суддів), секретаря судового засідання;
3) справа, що розглядається, ім\’я (найменування) сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;
4) номер носія інформації;
5) порядковий номер вчинення процесуальної дії;
6) назва процесуальної дії;
7) час вчинення процесуальної дії;
8) інші відомості, встановлені цим Кодексом.
3. Журнал судового засідання ведеться секретарем судового засідання та підписується ним невідкладно після судового засідання і приєднується до справи.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття встановлює необхідність ведення журналу судового засідання одночасно із аудіозаписом судового засідання. Журнал судового засідання відіграє допоміжну роль, оскільки дозволяє легко орієнтуватися при відшукуванні потрібного фрагмента аудіозапису судового засідання для прослуховування, а також фіксує зміст певних юридично значимих процесуальних дій.
Журнал судового засідання, його призначення
2. Журнал судового засідання є засобом фіксування переліку процесуальних дій, що відбуваються під час судового засідання.
На відміну від протоколу, журнал судового засідання містить у хронологічному порядку лише назви процесуальних дій із зазначенням часу їх учинення і найчастіше не відтворює їхнього змісту. Таким чином, це документ технічного характеру, який не дає можливості скласти уявлення про те, як саме відбувалося судове засідання, хто що сказав тощо, оскільки з цією метою проводився аудіозапис. Журнал дає можливість при прослуховуванні аудіозапису судового засідання віднайти і прослухати потрібний фрагмент (наприклад, показання певного свідка).
Але у випадках, визначених цим Кодексом (див. нижче), у журналі фіксується також зміст певних, чітко визначених, процесуальних дій.
Вимоги до журналу судового засідання
3. Частина друга коментованої статті встановлює, яка саме інформація повинна обов\’язково міститися у журналі судового засідання, тобто:
1) рік, місяць, число і місце судового засідання;
2) найменування адміністративного суду, який розглядає справу (відповідно до указу Президента України про його утворення), прізвище та ініціали судді (суддів), які розглядають справу, секретаря судового засідання;
3) справа, що розглядається (вид справи – адміністративна, її номер, предмет адміністративного позову); імена фізичних осіб (найменування органів та юридичних осіб), які є сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі і присутні у судовому засіданні, із зазначенням їхнього процесуального статусу;
4) номер носія інформації, тобто серійний номер компакт-диска, на який буде зроблено архівну копію запису;
5) порядковий номер, час і назва процесуальної дії (наприклад, відкриття судового засідання; пояснення позивача; допит свідка), ім\’я особи, яка її вчиняє;
6) інші відомості, встановлені КАСУ. Такими відомостями необхідно вважати інформацію про зміст певної процесуальної дії, яка подається поруч із назвою цієї дії та іменем особи, яка її вчинила. КАСУ передбачає необхідність занесення до журналу судового засідання:
а) усної заяви довірителя під час судового засідання про підтвердження повноважень представника, який здійснюватиме представництво на основі договору (частина перша статті 58);
б) відомостей про відтворення звукозапису чи демонстрацію відеозапису, основні технічні характеристики обладнання та носіїв інформації із зазначенням часу відтворення (демонстрації) (частина перша статті 146);
в) змісту усних ухвал, що постановлені судом без виходу до нарадчої кімнати (частина сьома статті 160).
4. Крім того, Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 21 липня 2005 року N 84, передбачено, що перед номером носія інформації необхідно вказати, за допомогою якого комплексу звукозапису проводиться фіксування, його інвентарний номер, розмір вільного місця на внутрішньому диску комплексу, а також зазначити про працездатність комплексу за результатами його перевірки. Додатком до цієї Інструкції затверджено бланк журналу судового засідання.
Порядок ведення журналу судового засідання
5. Складає журнал судового засідання у напівавтоматичному режимі (з допомогою спеціальної комп\’ютерної програми \”Діловодство суду\”) секретар судового засідання.
Після судового засідання секретар роздруковує журнал судового засідання, підписує його та приєднує до справи. Головуючий до складання і підписання журналу судового засідання не має ніякого відношення, тому що це документ технічного характеру, який не має важливого юридичного значення, оскільки значення має фонограма судового засідання.
6. Журнал є невід\’ємною частиною матеріалів адміністративної справи разом із робочою копією фонограми судового засідання на компакт-диску.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code