Науково-практичний коментар до ст. 43 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 43 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 43. Зауваження щодо технічного запису і журналу судового засідання
 
1. Особи, які беруть участь у справі, мають право ознайомитися із технічним записом і журналом судового засідання та протягом семи днів з дня проголошення рішення у справі подати до суду письмові зауваження щодо їхньої неповноти або неправильності.
2. Головуючий розглядає зауваження щодо технічного запису і журналу судового засідання, про що постановляє відповідну ухвалу.
3. У разі пропущення строку подання зауважень і відсутності підстав для його поновлення головуючий залишає їх без розгляду.
4. Зауваження щодо технічного запису і журналу судового засідання повинні бути розглянуті не пізніше п\’яти днів з дня їх подання.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття закріплює право осіб, які беруть участь у справі, ознайомитись із технічним записом і журналом судового засідання та зробити зауваження щодо неповноти або неправильності запису, а також обов\’язок головуючого розглянути такі зауваження.
2. Зауваження щодо технічного запису і журналу судового засідання, а також результати їх розгляду головуючим можуть мати значення для перевірки дотримання принципу повного фіксування судового засідання технічними засобами при перегляді судового рішення у суді вищої інстанції.
Ознайомлення із технічним записом і журналом судового засідання
3. Право ознайомлюватися із технічним записом і журналом судового засідання у пункті 8 частини третьої статті 49 КАСУ хоч і виділене як самостійне право осіб, які беруть участь у справі (сторін, третіх осіб, їхніх представників), але за змістом воно охоплюється правом знайомитися з матеріалами справи.
Це право потрібне не тільки і навіть не стільки для перевірки правильності фіксування, скільки для підготовки до наступного судового засідання, якщо розгляд справи ще не завершено, або для можливого оскарження судового рішення.
4. Для забезпечення реалізації цього права, згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 21 липня 2005 року N 84, у кожному суді має бути обладнано робоче комп\’ютеризоване місце для прослуховування фонограм судових засідань особами, які беруть участь у справі. За відсутності такого місця для ознайомлення осіб, які беруть участь у справі, з даними технічного фіксування може використовуватись комп\’ютер архіваріуса. Для ознайомлення осіб, які беруть участь у справі, повинна використовуватися лише робоча копія фонограми, тобто та, що зберігається у матеріалах справи. Ознайомлення здійснює службовець апарату суду, який має відповідну підготовку.
5. Відповідно до статті 9 Закону України \”Про доступ до судових рішень\” особа, яка не брала участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов\’язків, також має право знайомитися з матеріалами справи, зокрема з технічним записом і журналом судового засідання. Для цього вона повинна звернутися до апарату відповідного суду із письмовою заявою про надання можливості ознайомитися із судовим рішенням та (або) матеріалами справи. У заяві потрібно обґрунтувати, чому особа вважає, що судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов\’язків. Заяву розглядає службовець апарату суду невідкладно, а якщо вона потребує додаткового вивчення, – протягом трьох робочих днів.
Водночас особа, яка не брала участі у справі, не має права подавати зауваження щодо технічного запису чи журналу судового засідання за правилами цієї статті, оскільки вона не була присутня в судовому засіданні.
Подання зауважень щодо неповноти або неправильності технічного запису чи журналу судового засідання
6. Положення коментованої статті щодо зауважень стосуються лише технічного запису судового засідання, який було здійснено судом, а також журналу судового засідання.
Зауваження до протоколу судового засідання, яким відповідно до пункту 21 розділу VII \”Прикінцеві та перехідні положення\” КАСУ міг фіксуватися перебіг судового засідання (до 1 січня 2008 року), необхідно було подавати за правилами зазначеного пункту, – коментована стаття на ці відносини не поширюється.
7. Особи, які беруть участь у справі, мають право подати зауваження щодо неповноти чи неправильності технічного запису чи журналу судового засідання незалежно від того, чи мали такі неточності вплив на ухвалене судове рішення суду.
Поняття \”неповнота\” і \”неправильність\” є оцінними. Неповноту слід розглядати як відображення у технічному записі чи журналі не всього судового засідання, а з певними упущеннями або з неякісним записом певних фрагментів, які не дають можливості розібрати слова учасників адміністративного процесу. Як неповноту можна розцінювати також відсутність у справі технічного запису чи журналу судового засідання. Неправильність – це будь-які інші недоліки технічного запису (непридатність його для прослуховування, помилкове приєднання до справи запису іншої справи тощо) чи журналу судового засідання (відсутність необхідних реквізитів, помилки у часі, невідповідність записам у журналі самій фонограмі, перекручення змісту усних ухвал суду тощо).
8. Частина перша коментованої статті встановлює для подання до суду своїх зауважень щодо неповноти та неправильності запису семиденний строк з дня проголошення судового рішення у справі. Вона не перешкоджає подати зауваження і до проголошення судового рішення – щодо фіксування тих судових засідань, які були проведені до дня проголошення рішення.
Зауваження належить подавати у вигляді письмової заяви із зазначенням, у чому саме полягає неповнота або неправильність технічного запису чи журналу судового засідання. Одночасно можуть бути подані пропозиції щодо усунення цієї неповноти чи неправильності.
Завершення семиденного строку не позбавляє осіб, які беруть участь у справі, права ознайомлюватися із технічним записом і журналом судового засідання після цього.
Розгляд зауважень щодо технічного запису та журналу судового засідання
9. Зауваження щодо технічного запису чи журналу судового засідання розглядає головуючий у справі одноособово. Головуючий повинен зробити це у п\’ятиденний строк з дня подання зауважень. Такі строки встановлені, щоб у разі оскарження судового рішення, наприклад, в апеляційному порядку справа надійшла до суду апеляційної інстанції уже із результатами розгляду зауважень. Кодекс не передбачає необхідності проведення судового засідання для розгляду зауважень.
10. За результатом розгляду зауважень головуючий постановляє ухвалу про задоволення заяви і посвідчення правильності зауважень або про відмову у задоволенні заяви та відхилення зауважень. Такі ухвали не можуть бути оскаржені окремо від постанови суду.
11. Якщо особа пропустила семиденний строк подання зауважень до технічного запису та журналу судових засідань без поважних причин, а так само і без пояснення причин, головуючий залишає зауваження без розгляду. Про залишення зауважень без розгляду головуючий постановляє ухвалу, яка також не може бути оскаржена окремо від постанови суду.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code