Науково-практичний коментар до ст. 44 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 44 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 44. Відтворення та роздрукування технічного запису судового засідання
 
1. Повне чи часткове відтворення технічного запису судового засідання здійснюється на вимогу особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою суду.
2. На клопотання особи, яка бере участь у справі, за розпорядженням головуючого може бути здійснено повне або часткове роздрукування технічного запису судового засідання. Особа, яка бере участь у справі, має право отримати копію інформації з носія, на який здійснювався технічний запис судового засідання.
3. Розмір судового збору за роздрукування та видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання встановлюється законом.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає можливість відтворення технічного запису судового засідання, а також право осіб, які беруть участь у справі, одержати роздруківку такого запису чи отримати його копію.
2. Відтворення технічного запису судового засідання може мати велике значення для всебічної оцінки доказів, а роздрукування технічного запису чи виготовлення його копії сприяє особі для підготовки до наступного засідання у справі, якщо її не було вирішено, або для можливого оскарження судового рішення.
Відтворення технічного запису судового засідання
3. Потреба відтворити у судовому засіданні технічний запис судового засідання повністю чи частково може виникнути не в багатьох ситуаціях. Відтворення проводиться з певною доказовою метою. Наприклад, необхідність прослухати вже зроблені пояснення сторони чи показання свідка може з\’явитися, якщо та сама чи інша сторона у своїх поясненнях чи в судових дебатах дає їм певну інтерпретацію, яка може розбігатися з тим, що насправді було сказано. Інколи відтворення звукозапису судового засідання потрібно, щоби привернути увагу суду до деталей певних усних доказів, які мають важливе значення, але могли залишитися непоміченими. Під час судового розгляду необхідно відтворити технічний запис допиту свідка, якщо такий проводився поза залою судового засідання або в іншому адміністративному суді за судовим дорученням. Потреба відтворити технічний запис судового засідання може виникнути і в суді апеляційної інстанції, наприклад, якщо суд першої інстанції у мотивувальній частині свого рішення міг перекрутити певні пояснення особи, яка брала участь у справі, показання свідка тощо. Також у судах вищих інстанцій відтворення може проводитися для встановлення певного порушення норм процесуального права.
4. Необхідно зауважити, що положення частини першої коментованої статті стосуються відтворення технічного запису лише під час судового засідання, оскільки поза судовим засіданням особи, які беруть участь у справі, мають право ознайомлюватися із технічним записом судового засідання, одержувати з нього копії і навіть роздруківку запису (пункти 8 – 9 частини третьої статті 49, частина перша статті 43 КАСУ, частини друга і третя коментованої статті).
5. Відтворення технічного запису судового засідання у необхідному обсязі здійснюється за клопотанням особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою суду. Суд не повинен відмовляти у задоволенні вимоги про відтворення технічного запису судового засідання, що проводилося за судовим дорученням або для вчинення окремої процесуальної дії (за умови, що судом здійснювався такий запис), а також сам може ініціювати таке відтворення, навіть якщо відсутнє відповідне клопотання.
6. Зазвичай технічні властивості комплексу звукозапису, на який здійснюється фіксація судового процесу, дають змогу не лише робити фонограму, а й відтворювати її. Тому відтворення забезпечує секретар судового засідання.
Виготовлення копії технічного запису судового засідання
7. Особа, яка бере участь у справі, звернувшись із клопотанням до суду, може отримати копію інформації з носія із технічним записом судового засідання. Виготовлення такою особою копії технічного запису судового засідання відбувається за розпорядженням головуючого. Таке розпорядження може бути видане відповідному службовцю апарату суду в усній формі або шляхом накладення резолюції на заяву особи із клопотанням про одержання копії технічного запису. КАСУ не передбачає плати за копіювання технічного запису судового засідання, отже, на носій інформації замовника таке копіювання повинно здійснюватися безкоштовно.
Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 21 липня 2005 року N 84, передбачено, що копію фонограми для осіб, які беруть участь у справі, створює архіваріус. Дані щодо створення та видачі робочих копій фонограм особам, які беруть участь у справі, записуються у спеціальний (електронний, якщо використовується програма \”Діловодство суду\”) журнал обліку видачі робочих копій фонограм сторонам у справі.
Роздрукування технічного запису судового засідання
8. Роздрукування розшифрованого технічного запису судового засідання (по суті, виготовлення стенограми) здійснюється за розпорядженням головуючого на клопотання особи, яка бере участь у справі. Таке розпорядження може бути видане відповідному службовцю апарату суду в усній формі або шляхом накладення резолюції на заяву особи із клопотанням про роздрукування технічного запису.
Плата за роздрукування технічного запису судового засідання не відноситься до судових витрат, а тому компенсації за результатами розгляду справи не підлягає.
На виконання частини третьої коментованої статті було видано постанову Кабінету Міністрів України \”Про встановлення розмірів плати за роздрукування технічного запису судового засідання в адміністративних та цивільних справах і видачу дубліката виконавчого листа або судового наказу\” від 15 лютого 2006 року N 151, якою за роздрукування однієї сторінки тексту на папері формату А4, що повністю або частково відтворює технічний запис судового засідання, встановлено плату у розмірі 5 грн. Вочевидь ця плата включає і розшифрування технічного запису (створення стенограми).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code