Науково-практичний коментар до ст. 45 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 45 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 45. Складення протоколу
 
1. Про вчинення окремої процесуальної дії поза залою судового засідання або під час виконання судового доручення секретарем судового засідання складається протокол.
2. Під час вчинення окремої процесуальної дії поза залою судового засідання або під час виконання судового доручення та при складенні протоколу можуть застосовуватися технічні засоби.
3. Протокол після його складення та ознайомлення з ним усіх присутніх осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів підписується секретарем судового засідання і суддею. Присутні особи, які беруть участь у справі, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі можуть подати свої зауваження, які додаються до протоколу.
4. Протокол, складений при виконанні судового доручення, разом із необхідними додатками невідкладно надсилається до суду, який розглядає справу.
5. Протокол приєднується до адміністративної справи.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає основним способом фіксування адміністративного процесу під час вчинення окремої процесуальної дії складення письмового протоколу. Це пов\’язано з тим, що можливості щодо застосування технічних засобів для аудіофіксації, насамперед поза залою судового засідання, є досить обмеженими.
Випадки складання протоколу
2. Складання протоколу є способом фіксування судового процесу, який застосовується для фіксування окремих процесуальних дій.
Протокол складається, якщо:
1) окрема процесуальна дія вчиняється поза залою судового засідання: допит свідка у місці його проживання чи перебування, якщо він з об\’єктивних причин не може прибути до суду (частини перша – третя статті 78), огляд доказів на місці в порядку забезпечення доказів або на етапі судового розгляду (статті 74, 147 КАСУ);
2) окрема процесуальна дія вчиняється іншим адміністративним судом за судовим дорученням (стаття 115 КАСУ).
3. Протокол також складається для фіксування судового засідання під час судового (апеляційного, касаційного) розгляду (до 1 січня 2008 року), якщо відсутня вимоги особи, яка бере участь у справі, чи ініціатива суду щодо проведення фіксування технічними засобами відповідно до пункту 21 розділу VII \”Прикінцеві та перехідні положення\” КАСУ. Однак коментована стаття на ці відносини не поширюється.
Порядок складання протоколу вчинення окремої процесуальної дії
4. Протокол про вчинення окремої процесуальної дії веде секретар судового засідання. Таке положення частини першої коментованої статті вказує на неможливість залучення судом до складання протоколу під час проведення окремих процесуальних дій інших осіб.
5. Складання протоколу відбувається у процесі вчинення окремої процесуальної дії, а його остаточне оформлення має бути завершено невідкладно після закінчення процесуальної дії. Вимоги щодо структури і змісту протоколу встановлено статтею 46 КАСУ.
6. Після складення протоколу усім особам, які були присутніми під час вчинення окремої процесуальної дії (особам, які беруть участь у справі, свідкові, експерту, спеціалісту, перекладачеві), по черзі надається можливість ознайомитися з ним і висловити свої усні зауваження; однак це їхнє право, а не обов\’язок. Для підтвердження факту ознайомлення осіб із протоколом доцільно запропонувати їм підписати протокол, щоб потім вони не могли посилатися на його підміну. Після цього протокол підписує секретар судового засідання, а також суддя (судді), який проводив процесуальну дію, оскільки він також несе відповідальність за правильність складання протоколу, в якому зафіксовано процесуальну дію, що має значення для справи.
7. Статтею також надано право присутнім особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам подавати свої зауваження, які додаються до протоколу. Зауваження, які вони висловили усно до остаточного оформлення протоколу, можуть бути враховані відразу – до його підписання. Водночас ці зауваження може бути подано і пізніше у письмовій формі протягом розумного строку. Наприклад, якщо особа хоче, щоб суд взяв їх до уваги під час судового розгляду, то їх доцільно подати до або під час судового розгляду.
Зауваження до протоколу не потребують спеціального розгляду та ухвалення щодо них окремого судового рішення. Вони можуть братися до уваги судом при оцінці результатів окремої процесуальної дії або навіть судом вищої інстанції для оцінки дотримання процедури вчинення окремої процесуальної дії. Зауваження додаються до протоколу.
Використання технічних засобів
8. Під час вчинення окремої процесуальної дії поза залою судового засідання можуть застосовуватися технічні засоби. Наприклад, може проводитися фотографування, аудіо- чи відеозапис тощо. За потреби для цього можна залучати спеціаліста. При складенні протоколу секретар судового засідання також має право використовувати технічні засоби (ноутбук, портативний принтер).
Під час виконання судового доручення у залі судового засідання доцільно фіксувати перебіг судового засідання за правилами статті 41 КАСУ.
Водночас потрібно пам\’ятати, що можливість використання аудіо- та відеозаписуючих технічних засобів не замінює складення протоколу. Відповідні носії інформації із технічним засобом та інші додатки приєднуються до протоколу.
Зберігання протоколу окремої процесуальної дії
9. Протокол про вчинення окремої процесуальної дії разом з усіма додатками долучається до матеріалів адміністративної справи та є її невід\’ємною частиною. Суд, який виконував судове доручення, невідкладно після його виконання повинен надіслати протокол разом з усіма додатками до адміністративного суду, який розглядає справу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code