Науково-практичний коментар до ст. 47 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 47 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 47. Склад осіб, які беруть участь у справі
 
1. Особами, які беруть участь у справі, є сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає коло осіб, які беруть участь у справі, незалежно від етапу провадження в адміністративній справі. Класифікація осіб, які беруть участь у справі, проведена з метою визначити (в інших статтях КАСУ) роль кожної категорії цих осіб в адміністративному процесі та коло їхніх процесуальних прав і обов\’язків.
Особи, які беруть участь у справі
2. Особи, які беруть участь у справі, – це учасники адміністративного процесу, які здійснюють свої процесуальні права та виконують обов\’язки в адміністративному процесі для того, щоб добитися певного правового результату, у якому вони заінтересовані.
Класифікація осіб, які беруть участь у справі
3. В адміністративних справах, згідно з коментованою статтею, беруть участь сторони, а також можуть брати участь треті особи, а також представники сторін та третіх осіб.
Деталізуючи цей перелік, виходячи з наступних статей цієї глави КАСУ, можна визначити такий склад осіб, які беруть участь у справі:
1) сторони:
– позивач,
– відповідач;
2) треті особи:
– треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору,
– треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору;
3) представники сторін, третіх осіб:
– представники на основі договору,
– представники на основі закону (законні представники), у тому числі органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
4. За спрямуванням інтересу таких осіб, які беруть участь у справі, умовно можна поділити на тих, які мають матеріально-правову заінтересованість у результатах вирішення справи (сторони і треті особи), і на тих, що мають процесуально-правову заінтересованість (представники сторін і третіх осіб). Судове рішення у справі стосуватиметься прав і обов\’язків сторін та третіх осіб.
5. Процесуальний статус сторін визначено у статтях 50 – 52, третіх осіб – у статтях 53 – 54, представників сторін та третіх осіб – у статтях 56 – 61, у тому числі особливості процесуального статусу таких законних представників як органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, визначено у статтях 60 – 61 КАСУ.
6. Найменування осіб, які беруть участь у справі, зберігаються за ними на всіх етапах адміністративного судочинства, лише на етапі виконання судових рішень в адміністративних справах з\’являються такі учасники, як сторони виконавчого провадження – стягувач і боржник, – а також державний виконавець.
Відмінність від цивільного судочинства
7. Оскільки адміністративне судочинство реалізується лише у формі позовного провадження, на відміну від цивільного судочинства, у ньому відсутні такі особи, які беруть участь у справі, як заявники та інші заінтересовані особи.
8. Органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, в адміністративному судочинстві віднесено до законних представників (частина восьма статті 56 КАСУ), оскільки їхня роль полягає у здійсненні функції представництва, що заснована на законі. У цивільному судочинстві ці суб\’єкти названі самостійною категорією осіб, які беруть участь у справі, хоча їхній процесуальний статус (обсяг прав і обов\’язків) в обох видах судочинства збігається.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code