Науково-практичний коментар до ст. 63 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 63 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 63. Секретар судового засідання
1. Секретар судового засідання:
1) здійснює судові виклики і повідомлення;
2) перевіряє наявність та з\’ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і доповідає про це головуючому;
3) забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами;
4) веде журнал судового засідання;
5) оформляє матеріали адміністративної справи;
6) виконує інші доручення головуючого у справі.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає процесуальний статус секретаря судового засідання, закріплюючи його повноваження в адміністративному процесі. Секретар судового засідання є службовцем апарату суду і покликаний надавати суду технічну допомогу в організації процесу.
Регламентація повноважень секретаря судового засідання
2. Повноваження секретаря судового засідання в адміністративному процесі визначаються коментованою статтею і конкретизуються в інших статтях КАСУ, а також у відповідних інструкціях:
1) Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженій наказом Державної судової адміністрації України від 27 червня 2006 року N 68;
2) Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах, затвердженій наказом Державної судової адміністрації України від 5 грудня 2006 року N 155;
3) Типовій посадовій інструкції секретаря судового засідання місцевого загального суду, затвердженій наказом Державної судової адміністрації України \”Про затвердження Типових посадових інструкцій працівників апарату місцевого загального суду\” від 20 липня 2005 року N 86;
4) Інструкції про порядок фіксування судового процесу технічними засобами в загальних судах України, затвердженій наказом Державної судової адміністрації України від 21 липня 2005 року N 84.
Повноваження секретаря судового засідання
3. Секретар судового засідання від імені суду здійснює судові виклики і повідомлення відповідно до глави 3 цього розділу та відповідних інструкцій зі справочинства (діловодства).
 
4. Відповідно до результатів судових викликів та повідомлень та іншої інформації секретар судового засідання перед попереднім судовим засіданням чи судовим засіданням перевіряє наявність та з\’ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і в засіданні доповідає про це головуючому (див., наприклад, частину другу статті 124 КАСУ).
5. Секретар судового засідання забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами і веде журнал судового засідання відповідно до глави 4 цього розділу та Інструкції про порядок фіксування судового процесу технічними засобами. Окрім того, під час вчинення окремої процесуальної дії поза судовим засіданням секретар судового засідання складає протокол (статті 45 – 46 КАСУ).
Відповідно до пункту 21 Розділу VII \”Прикінцеві та перехідні положення\” КАСУ до 1 січня 2008 року у разі, якщо суд не здійснював повного технічного фіксування за допомогою звукозаписувального технічного засобу, секретар судового засідання складав протокол судового засідання.
6. Секретар судового засідання відповідає також за оформлення матеріалів справи, яке здійснюється відповідно до інструкцій зі справочинства (діловодства). Так, судові справи (матеріали) підшиваються в спеціальну обкладинку, виготовлену друкарським способом. На обкладинці адміністративної справи вказуються:
1) найменування адміністративного суду;
2) найменування та номер справи відповідно до обліково-статистичної картки чи реєстраційного журналу; якщо томів справи більше одного, – номер тому справи та загальна кількість томів;
3) прізвище, ім\’я, по батькові чи найменування сторін, суть вимог позивача;
4) у разі подання зустрічного позову109 в адміністративній справі – зазначення про це та суть вимог за зустрічним позовом;
5) дата надходження справи в суд.
У кожній справі складається опис документів у справі. У справі, що надійшла до адміністративного суду з іншого суду, опис документів продовжується.
7. Секретар судового засідання за дорученням головуючого вчиняє інші дії, що стосуються розгляду справи: надає матеріали справи особам, які беруть у ній участь, виготовляє копії судових рішень та інших документів у справі тощо.
8. Порядок відводу секретаря судового засідання визначено статтями 29 – 31 КАСУ.
9. Також відповідно до частини четвертої статті 64 КАСУ секретар судового засідання виконує функції судового розпорядника, якщо останнього не залучено до участі у судовому засіданні.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code