Науково-практичний коментар до ст. 64 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 64 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 64. Судовий розпорядник
 
1. До участі в адміністративному процесі головуючим у судовому засіданні може залучатися судовий розпорядник.
2. Судовий розпорядник:
1) забезпечує належний стан зали судового засідання і запрошує до неї учасників адміністративного процесу;
2) оголошує про вхід суду до зали судового засідання і вихід суду із неї;
3) слідкує за дотриманням порядку особами, присутніми у залі судового засідання;
4) приймає від учасників адміністративного процесу та передає документи і матеріали суду під час судового засідання;
5) виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта;
6) запрошує до зали судового засідання свідків та виконує розпорядження головуючого про приведення їх до присяги;
7) виконує інші розпорядження головуючого, пов\’язані із забезпеченням умов, необхідних для розгляду адміністративної справи.
3. Вимоги судового розпорядника, пов\’язані із виконанням обов\’язків, встановлених цією статтею, є обов\’язковими для осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів та інших осіб, присутніх у залі судового засідання.
4. У разі відсутності в судовому засіданні розпорядника його функції виконує секретар судового засідання.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає процесуальний статус судового розпорядника, закріплюючи його повноваження в адміністративному процесі. Судовий розпорядник є службовцем апарату суду і забезпечує дотримання порядку в судовому засіданні.
2. Поява судових розпорядників обумовлена необхідністю звільнити секретарів судового засідання від невластивих для них функцій, які вони раніше виконували.
Регламентація повноважень судового розпорядника
3. Служба судових розпорядників у судах заснована на підставі статті 132 Закону України \”Про судоустрій України\”, яка встановила, що: \”У кожному суді діє служба судових розпорядників. Судові розпорядники забезпечують додержання особами, що знаходяться в суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні\”.
4. Повноваження судового розпорядника в адміністративному процесі визначаються коментованою статтею та відповідними підзаконними актами:
1) Тимчасовим положенням про службу судових розпорядників та організацію її діяльності, затвердженим наказом Державної судової адміністрації України від 21 квітня 2004 року N 51/04;
2) Типовими посадовими інструкціями судового розпорядника, старшого судового розпорядника місцевого загального суду, затвердженими наказом Державної судової адміністрації України \”Про затвердження Типових посадових інструкцій працівників апарату місцевого загального суду\” від 20 липня 2005 року N 86;
3) Інструкцією про порядок забезпечення старшими судовими розпорядниками та судовими розпорядниками проведення судового засідання, їх взаємодії з правоохоронними органами, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 18 жовтня 2004 року N 182/04.
Повноваження судового розпорядника
5. Судовий розпорядник відповідає за належний стан зали судового засідання. Для цього він перед судовим засіданням здійснює перевірку та забезпечує готовність зали судового засідання до судового розгляду справи:
1) оглядає цілісність замків на вхідних дверях і ретельно оглядає залу судового засідання, кімнати свідків та нарадчу кімнату, а також інші прилеглі до зали судового засідання кімнати та допоміжні приміщення з метою виявлення сторонніх предметів і речовин;
2) перевіряє технічну оснащеність дверей, вікон, металевої шафи чи іншого місця для тимчасового зберігання матеріалів справи, місця сидіння суддів, секретаря судового засідання, учасників адміністративного процесу та осіб, присутніх у залі;
3) перевіряє справність засобів оповіщення зали судового засідання та кімнати свідків.
Після цього судовий розпорядник доповідає головуючому про своє прибуття, готовність зали судового засідання і до закінчення судового засідання перебуває в залі та виконує розпорядження головуючого.
6. Судовий розпорядник запрошує до зали судового засідання учасників адміністративного процесу, а також визначає можливу кількість осіб, що можуть бути присутні у залі судового засідання, з урахуванням кількості місць та потреби забезпечити порядок під час судового засідання.
Для запобігання конфліктам між учасниками адміністративного процесу та особами, присутніми в залі судового засідання, судовий розпорядник до початку розгляду справи визначає їм конкретні місця розташування в залі судового засідання таким чином, щоб сторони (позивач, відповідач) не сиділи у залі поруч.
У разі виявлення в приміщенні суду осіб, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп\’яніння і порушують громадський порядок чи встановлений порядок діяльності суду, судовий розпорядник повинен з\’ясувати причину їх перебування в приміщенні суду й у разі, якщо ці особи є учасниками судового процесу або свідками, повідомити про це головуючого та керівника служби. За розпорядженням головуючого або вказівкою голови суду чи керівника служби про видалення зазначених осіб із приміщення судовий розпорядник пропонує їм покинути приміщення та проводить до виходу.
7. Судовий розпорядник оголошує про вхід суду до зали судового засідання і вихід з неї суду та пропонує всім присутнім встати.
8. Судовий розпорядник слідкує за додержанням порядку особами, присутніми у залі судового засідання, забезпечує виконання учасниками процесу та особами, присутніми в залі судового засідання, розпоряджень головуючого, пов\’язаних з дотриманням процесуальних вимог під час розгляду справи. Судовий розпорядник вживає заходів щодо запобігання і припинення в залі судового засідання та в приміщенні суду порушень громадського порядку та встановлених правил поведінки. Для виконання цих функцій судовий розпорядник взаємодіє зі службовцями судової міліції.
У разі постановлення судом ухвали про видалення із зали судового засідання учасника адміністративного процесу чи іншої особи, яка порушує порядок, судовий розпорядник забезпечує виконання такої ухвали.
Судовий розпорядник забезпечує виконання вимог щодо недопущення до зали судового засідання сторонніх осіб під час проведення закритого судового засідання, а також вживає заходів щодо недопущення до нарадчої кімнати сторонніх осіб під час ухвалення судового рішення.
9. Під час судового засідання судовий розпорядник виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта, а також запрошує до зали судового засідання свідків та виконує вказівки головуючого щодо приведення їх до присяги.
Після видалення судом із зали судового засідання допитаних свідків судовий розпорядник за вказівкою головуючого вживає заходів, щоб допитані свідки не спілкувалися з тими, яких суд ще не допитав (частина друга статті 141 КАСУ). Для цього недопитаних свідків проводять до спеціально відведених або інших, визначених головуючим, кімнат, і у разі необхідності за ними здійснюється нагляд.
Крім того, під час судового засідання приймає від учасників адміністративного процесу документи та інші матеріали і передає їх суду або навпаки. Тобто судовий розпорядник виконує роль посередника з тим, щоб учасники адміністративного процесу і суд під час судового засідання залишалися на своїх місцях.
10. Судовий розпорядник виконує доручення головуючого, пов\’язані зі створенням умов, необхідних для розгляду справи. Наприклад, доручення щодо термінового доставляння у виняткових випадках листів, повісток та інших документів для забезпечення оперативного розгляду справи з питань, які виникли під час судового розгляду.
11. Вимоги судового розпорядника, пов\’язані з виконанням його обов\’язків, до учасників адміністративного процесу та інших осіб, присутніх у суді, є обов\’язковими для них. Судовий розпорядник здійснює свої повноваження у форменому одязі.
12. Судовий розпорядник залучається до участі у процесі головуючим, а в разі незалучення його повноваження виконує секретар судового засідання. Таким чином, участь судового розпорядника в адміністративному процесі не є обов\’язковою.
Відмінність від цивільного судочинства
13. ЦПКУ, на відміну від КАСУ, не містить положення про те, що для участі у процесі головуючий може залучати судового розпорядника, а в разі відсутності судового розпорядника його повноваження виконує секретар судового засідання. Звідси можна зробити висновок, що участь судового розпорядника у судовому засіданні в цивільному процесі є обов\’язковою.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code