Науково-практичний коментар до ст. 78 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 78 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 78. Допит свідка за місцем або у місці його проживання (перебування)
1. Суд може допитати свідка за місцем або у місці його проживання (перебування) з ініціативи суду, який розглядає справу, за клопотанням сторони або інших осіб, які беруть участь у справі, чи самого свідка.
2. За дорученням суду, що розглядає справу, свідок, який не може з поважних причин прибути в судове засідання і проживає (перебуває) за межами територіальної підсудності адміністративного суду, що розглядає справу, допитується суддею адміністративного суду, який знаходиться за місцем проживання (перебування) свідка.
3. Свідок, який не може прибути у судове засідання внаслідок хвороби, старості, інвалідності або з інших поважних причин, допитується судом у місці його проживання (перебування).
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття, як виняток, визначає підстави для допиту свідка поза межами адміністративного суду, який розглядає адміністративну справу. Стаття забезпечує виконання своїх обов\’язків свідком, який з об\’єктивних причин не може з\’явитися до адміністративного суду, що розглядає справу.
Ініціювання допиту свідка за межами суду
2. Ініціювати допит свідка за межами приміщення адміністративного суду, що розглядає адміністративну справу, за частиною першою коментованої статті можуть:
1) суд, який розглядає справу, – за наявності даних, що свідок з об\’єктивних причин не може з\’явитися до суду;
2) особа, яка бере участь у справі, – шляхом подання клопотання про це (зазвичай одночасно з клопотанням про допит свідка);
3) свідок, який одержав повістку про виклик до суду, – шляхом подання клопотання.
У клопотанні особа, яка бере участь у справі, чи свідок повинні обґрунтувати причини, з яких свідок не може з\’явитися до суду, що розглядає справу.
3. Допит свідка за межами приміщення адміністративного суду, що розглядає справу, відбувається за ухвалою суду з обов\’язковим повідомленням осіб, які беруть участь у справі, про дату, час та місце допиту.
Різниця між поняттями \”за місцем\” й \”у місці\” проживання (перебування)
4. Допит свідка за місцем проживання (перебування) означає його допит у приміщенні адміністративного суду (місцевого загального суду чи окружного адміністративного суду), у межах територіальної підсудності якої проживає чи перебуває свідок. Допит свідка у місці проживання (перебування) означає його допит у приміщенні, де свідок проживає чи перебуває.
Місце проживання і місце перебування свідка
5. Місцем проживання особи є адміністративно-територіальна одиниця, на території якої вона проживає строком понад шість місяців на рік, а місцем перебування – адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком менше шести місяців на рік (стаття 3 Закону України \”Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні\”).
6. Найчастіше підтвердженням місця проживання чи перебування є запис про реєстрацію місця проживання або перебування особи у паспорті, але це не перешкоджає використовувати інші засоби для підтвердження факту проживання чи перебування у певному місці.
Підстави допиту свідка за місцем його проживання (перебування)
7. Свідок допитується в адміністративному суді (місцевому загальному суді чи окружному адміністративному суді) за судовим дорученням іншого адміністративного суду, якщо він:
1) проживає (перебуває) за межами територіальної підсудності адміністративного суду, що розглядає справу;
2) не може з поважних причин прибути в судове засідання.
За частиною другою коментованої статті наявність обох зазначених умов є обов\’язковою.
Поважними можуть бути визнані, наприклад, такі причини, як захворювання свідка чи його похилий вік, що перешкоджають пересуватися на великі дистанції, неможливість відлучатися від виконання батьківських, службових чи інших обов\’язків на тривалий час тощо.
8. Судове доручення про допит свідка за місцем його проживання (перебування) видається у формі ухвали і виконується за правилами статті 115 КАСУ.
Підстави допиту свідка у місці його проживання (перебування)
9. Свідок, який не може прибути у судове засідання з поважних причин, допитується судом з виїздом до місця його проживання (перебування). За частиною третьою коментованої статті такими причинами можуть бути, зокрема, хвороба, старість, інвалідність.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code