Науково-практичний коментар до ст. 83 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 83 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 83. Комісійна експертиза
1. Комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами одного напряму знань.
2. Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), дає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття передбачає можливість проведення в адміністративному процесі комісійної експертизи та встановлює особливості висновку такої експертизи з метою забезпечення більшої його об\’єктивності.
Поняття комісійної експертизи
2. За визначенням частини першої коментованої статті, комісійна експертиза – це судова експертиза, що проводиться двома чи більше експертами одного напряму знань.
3. Потреба у комісійній експертизі може бути викликана, зокрема, особливою складністю досліджень або неповнотою, неясністю, необґрунтованістю, сумнівністю або суперечністю іншим матеріалам справи попереднього висновку експерта з даних питань.
Особливості висновку експертів при проведенні комісійної експертизи
4. Положення частини другої коментованої статті конкретизовані у пункті 4.17 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року N 53/5. Так, комісія експертів дає спільний висновок, що підписується усіма експертами, які брали участь у сукупній оцінці результатів усіх досліджень і дійшли згоди щодо відповідей на питання, що були винесені на експертизу.
У разі якщо згоди між ними не було досягнуто, складається декілька висновків експертів (за кількістю точок зору) або ж один, у якому вступна і дослідницька частини підписуються всіма експертами, а заключна – окремими, під відповідними висновками або згідно з проведеними ними дослідженнями.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code