Науково-практичний коментар до ст. 92 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 92 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 92. Витрати, пов\’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз
1. Витрати, пов\’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз, несе сторона, яка заявила клопотання про виклик свідків, залучення спеціаліста, перекладача та проведення судової експертизи.
2. Свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам оплачуються проїзд, а також добові в разі переїзду до іншого населеного пункту. Експертам, спеціалістам і перекладачам повинна бути сплачена винагорода за виконану роботу.
3. У разі несплати судової експертизи у строк, встановлений судом, суд може скасувати ухвалу про призначення судової експертизи.
4. Якщо виклик свідків, призначення експертизи, залучення перекладачів, спеціалістів здійснюються за ініціативою суду, а також у разі звільнення від сплати судових витрат або зменшення їх розміру відповідні витрати компенсуються за рахунок Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
5. Граничний розмір компенсації витрат, пов\’язаних із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає порядок несення судових витрат, пов\’язаних із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз. Її положення спрямовані на компенсацію стороні, яка виграє справу, зазначених витрат, що вона понесла. З іншого боку, вони запобігають завищенню цих витрат.
2. Якщо у статті 91 КАСУ йдеться про витрати, пов\’язані з прибуттям до суду сторін та їх представників, то у коментованій статті вже йдеться про витрати сторін на залучення свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів та проведення судових експертиз.
Склад витрат, пов\’язаних із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, проведенням судових експертиз
3. Витрати, пов\’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз, оплачує сторона, яка заявила клопотання про виклик свідків, залучення спеціаліста, перекладача та проведення судової експертизи. Якщо відповідні клопотання заявили сторони спільно, то витрати вони несуть у рівному розмірі.
4. До складу витрат, пов\’язаних із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз, відносяться:
1) витрати на переїзд до іншого населеного пункту свідка, експерта, спеціаліста, перекладача;
2) добові свідку, експерту, спеціалісту, перекладачеві у разі переїзду до іншого населеного пункту;
3) винагорода експерту (оплата експертизи), спеціалісту і перекладачу.
Видатки на проїзд і добові відносяться до складу цих витрат лише у разі переїзду до іншого населеного пункту.
5. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, за своїм процесуальним статусом прирівняні до позивача (частина перша статті 54 КАСУ). Тому правила цієї статті застосовуються і до таких третіх осіб.
Незважаючи на те, що закон прямо не визнає судовими витратами видатки, що пов\’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз за клопотанням третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на наш погляд, необхідне застосування положень коментованої статті за аналогією і до таких осіб.
Особливості оплати експертизи
6. Частина третя коментованої статті передбачає важливе правило, що у разі неоплати судової експертизи у строк, встановлений судом, суд може скасувати ухвалу про призначення судової експертизи. Виходячи з цього, загальний порядок призначення судової експертизи виглядає таким чином:
1) заявлення клопотання про призначення експертизи;
2) постановлення судом ухвали про призначення експертизи, якою визначається строк оплати вартості проведення експертизи;
3) у разі оплати судової експертизи – направлення ухвали для проведення експертизи експерта, а в разі неоплати у визначений судом строк – скасування судом ухвали про призначення експертизи.
Такий порядок пов\’язаний з тим, що відповідно до частини першої статті 71 КАСУ кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, а отже, несе усі витрати, пов\’язані з цим.
Оплата витрат, пов\’язаних із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, проведенням судових експертиз, з Державного бюджету України
7. Якщо виклик свідків, призначення експертизи, залучення перекладачів, спеціалістів здійснюються за ініціативою суду (частини четверта – п\’ята статті 11, частина п\’ята статті 71 КАСУ), а також у разі звільнення від сплати судових витрат або зменшення їх розміру (частина перша статті 88 КАСУ), відповідні витрати компенсуються їм за рахунок Державного бюджету України державною судовою адміністрацією у їх фактичному розмірі, але не більше від граничних розмірів компенсації таких витрат. Така компенсація здійснюється шляхом перерахування коштів на поточні рахунки осіб, що понесли відповідні витрати, у банківських установах; підставою для компенсації судових витрат є судове рішення (пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України \”Про граничні розміри компенсації витрат, пов\’язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави\” від 27 квітня 2006 року N 590).
Компенсація витрат, пов\’язаних із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, проведенням судових експертиз
8. Сторона, яка не є суб\’єктом владних повноважень і виграла справу, має право на компенсацію їй іншою стороною судових витрат, зокрема й витрат, що пов\’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз (частина перша статті 94 КАСУ). Якщо судове рішення ухвалене на користь суб\’єкта владних повноважень, то він має право на компенсацію йому іншою стороною лише судових витрат, що пов\’язані із залученням свідків та проведенням судових експертиз (частина друга статті 94 КАСУ).
9. Витрати на переїзд можуть бути компенсовані стороні, яка виграла справу, лише у випадках, коли свідку, експерту, спеціалісту, перекладачеві необхідно було здійснити переїзд до адміністративного суду в інше місто або селище. Розмір витрат визначається вартістю квитків на залізничний, автомобільний, водний, повітряний транспорт або ж підтвердженою вартістю пального, необхідного для переїзду до суду власним автотранспортом.
10. Добові – це витрати на харчування та фінансування інших особистих потреб свідка, експерта, спеціаліста, перекладача у разі переїзду до іншого населеного пункту. Ці витрати можуть бути підтверджені касовими чеками тощо. Виходячи зі змісту цього поняття, можна зробити висновок, що цими витратами охоплюються і кошти, сплачені за наймання житла. Тобто суд, визначаючи розмір коштів необхідних для переїзду свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, має враховувати і підтверджені витрати на наймання житлового приміщення.
11. Повинні бути також компенсовані витрати на винагороду експерту, спеціалісту, перекладачу. Свідкам же не оплачуються послуги, оскільки надання ними показань є їхнім обов\’язком і не має характеру послуг.
Граничний розмір компенсації
12. Щоб не було бажання завищувати розмір витрат, пов\’язаних із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз, і сторони не зловживали своїм правом на компенсацію, частиною п\’ятою коментованої статті визначено, що граничний розмір (верхню межу) компенсації встановлює Кабінет Міністрів України.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України \”Про граничні розміри компенсації витрат, пов\’язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави\” від 27 квітня 2006 року N 590:
1) витрати на переїзд, добові, у тому числі наймання житла, компенсуються у розмірі, що не може перевищувати встановлені законодавством норми відшкодування витрат на відрядження. Такі норми встановлені насамперед постановою Кабінету Міністрів України \”Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон\” від 23 квітня 1999 року N 663 (з наступними змінами) та Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року N 59.
Відповідно до цих документів витрати на проїзд до місця відрядження і назад компенсуються в розмірі вартості проїзду повітряним, залізничним, водним і автомобільним транспортом загального користування (крім таксі) з урахуванням усіх витрат, пов\’язаних із придбанням проїзних квитків і користуванням постільними речами в поїздах, та страхових платежів на транспорті. Також компенсуються витрати на проїзд транспортом загального користування (крім таксі) до станції, пристані, аеропорту, якщо вони розташовані за межами населеного пункту, де проживає особа або де знаходиться суд.
Добові компенсуються за кожний день перебування за межами місця проживання, включаючи день виїзду та приїзду. Граничний розмір добових становить:
– 30 грн. (якщо до рахунку на оплату вартості проживання у готелі не включено витрати на харчування);
– 24 грн. (якщо до рахунку вартості проживання у готелі включено витрати на одноразове харчування);
– 18 грн. (якщо до рахунку вартості проживання у готелі включено витрати на дворазове харчування);
– 12 грн. (якщо до рахунку вартості проживання у готелі включено витрати на триразове харчування).
Витрати на побутові послуги, що надаються в готелях (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни) компенсуються за наявності підтвердних документів у розмірі, не більш як 10 відсотків норм добових витрат за всі дні проживання.
Граничний розмір компенсації за наймання житла становить не більш як 250 грн. за добу, за бронювання місця в готелі – не більш як 50 відсотків вартості місця за добу;
2) витрати на винагороду спеціалістам, перекладачам компенсуються у розмірі, що не може перевищувати суму, розраховану за час, фактично потрачений ними у зв\’язку з участю у процесі, виходячи із трикратного розміру мінімальної заробітної плати;
3) витрати на винагороду експертам компенсуються у розмірі, що не може перевищувати нормативну вартість проведення відповідних видів судової експертизи у науково-дослідних установах Міністерства юстиції України.
Така нормативна вартість встановлена постановою Кабінету Міністрів України \”Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів\” від 1 липня 1996 року N 710 (з наступними змінами) у таких розмірах:
  
Ступінь складності експертизи 
Нормативна вартість однієї експертогодини, у гривнях  
1. Експертиза проста 31,3 
2. Експертиза середньої складності  39,1 
3. Експертиза особливої складності  47 
Вартість однієї експертогодини коригується щороку станом на 1 січня з урахуванням індексу споживчих цін (індекс інфляції) за відповідний період.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code