Науково-практичний коментар до ст. 103 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 103 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 103. Обчислення процесуального строку
 
1. Перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов\’язано його початок.
2. Строк, що визначається роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року цього строку.
3. Строк, що визначається місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця цього строку.
4. Якщо закінчення строку, що визначається місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, то строк закінчується в останній день цього місяця.
5. Останнім днем строку, який закінчується вказівкою на певний день, вважається цей день.
6. Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день.
7. Перебіг строку, закінчення якого пов\’язане з подією, яка повинна неминуче настати, закінчується наступного дня після настання події.
8. Останній день строку триває до двадцять четвертої години, але якщо в цей строк слід було вчинити процесуальну дію в суді, де робочий час закінчується раніше, строк закінчується в момент закінчення цього часу.
9. Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення позовна заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здано на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв\’язку.
10. Зупинення провадження в адміністративній справі зупиняє перебіг усіх процесуальних строків у цій адміністративній справі. Перебіг процесуальних строків продовжується з дня поновлення провадження.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Положення статті встановлюють правила, якими слід керуватися при визначенні конкретного моменту початку і закінчення процесуального строку. Існування цих правил дозволяє правильно розрахувати тривалість строків і момент їх закінчення, що запобігає випадкам пропущення цих строків.
2. Правила коментованої статті за аналогією необхідно застосовувати також для обчислення строку звернення до адміністративного суду з адміністративним позовом (стаття 99 КАСУ), який не віднесено до процесуальних строків.
Визначення початку перебігу строку
3. Перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов\’язано його початок, незалежно від того, який день наступатиме після визначеної дати або настання події – робочий, вихідний, святковий чи інший неробочий день. Наприклад, якщо рішення суду першої інстанції було ухвалене 1 березня, то перебіг строку на подання заяви про апеляційне оскарження починається з 2 березня.
Визначення закінчення перебігу строку
4. Визначення часу закінчення строку залежить від того, у яких часових одиницях його визначено – у роках, місяцях, днях, вказівкою на подію (див. частину другу статті 101 КАСУ).
5. Якщо перебіг строку визначено роками, то він закінчується у відповідні місяць і число останнього року цього строку. Наприклад, особа дізналася про порушення свого права 1 березня. Строк звернення з адміністративним позовом становить один рік. Його перебіг відповідно до частини першої коментованої статті розпочався 2 березня. Тоді строк на звернення з адміністративним позовом закінчиться у березні наступного року, 2 числа.
При цьому для визначення останнього моменту строку треба брати до уваги також правила частин третьої – десятої коментованої статті. Наприклад, якби кінець цього строку мав би припасти на 29 лютого, але той рік не є високосним, тоді кінець строку припаде на 28 лютого (частина четверта), а якщо це неділя, – тоді на 1 березня (частина шоста коментованої статті) і так далі.
6. Якщо перебіг строку визначено місяцями, то він закінчується у відповідне число останнього місяця цього строку. Наприклад, рішення суд апеляційної інстанції проголошено 1 вересня. Строк касаційного оскарження становить один місяць. Його перебіг починається 2 вересня. Отже, касаційну скаргу можна подати до 2 жовтня.
Якщо закінчення строку, що визначається місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, то строк закінчується в останній день цього місяця. Наприклад, перебіг строку касаційного оскарження розпочався 31 жовтня, тоді він мав би закінчитися 31 листопада, але у листопаді такого дня нема, тому строк касаційного оскарження у цьому випадку закінчиться 30 листопада.
При цьому для визначення останнього моменту строку треба брати до уваги також правила частин п\’ятої – десятої коментованої статті. Наприклад, якщо у попередньому прикладі 30 листопада виявиться неділею, тоді строк касаційного оскарження закінчиться 1 грудня (частина шоста коментованої статті) тощо.
7. Якщо перебіг строку визначено днями, то він закінчується в останній день цього строку. Наприклад, якщо постанову суду першої інстанції ухвалено 1 липня, то перебіг строк на подання заяви про апеляційне оскарження починається з 2 липня (включно). Строк на подання такої заяви становить десять днів, отже, він закінчиться 11 липня.
Якщо строк визначений вказівкою на певний день, тоді він закінчується у цей день. Наприклад, суд встановив строк для усунення недоліків позовної заяви до 31 червня. Таким чином, позивач може зробити це до 31 червня включно.
При цьому для визначення останнього моменту строку треба брати до уваги також правила частин шостої – десятої коментованої статті. Так, наприклад, якщо строк на подання заяви про апеляційне оскарження закінчується 11 липня, а це субота, тоді таку заяву можна подати навіть 13 липня у понеділок.
8. Якщо закінчення строку пов\’язане з певною подією, що повинна неминуче настати, то він закінчується наступного дня за настанням цієї події. Наприклад, якщо провадження у справі було зупинено до одержання результатів судової експертизи, то строк зупинення закінчується наступного дня після того, як суд одержить висновок експерта. Тобто суд повинен поновити провадження саме у цей день.
При цьому для визначення останнього моменту строку треба брати до уваги також правила частин шостої – десятої коментованої статті. Так, наприклад, якщо висновок експерта надійшов у п\’ятницю, то суд повинен поновити провадження у справі не пізніше понеділка.
Потрібно мати на увазі, що правило частини сьомої коментованої статті придатне не для всіх процесуальних правовідносин. Як виняток можна навести такий приклад. Якщо суд відстрочив оплату судових витрат до ухвалення судового рішення у справі, то це не означає, що судові витрати повинні бути оплачені включно до наступного дня за днем ухвалення рішення. Тому якщо на момент ухвалення судового рішення у справі у суду немає відомостей про оплату відстрочених судових витрат, то він цим же судовим рішенням розподіляє судові витрати між сторонами відповідно частини другої статті 88 КАСУ.
9. Правило про неробочий день (частина шоста коментованої статті) є загальним і стосується усіх строків. Воно пов\’язане із графіком роботи суду, а отже реальному можливістю вчинити певні процесуальні дії в суді. Для визначення вихідних, святкових та неробочих днів необхідно звертатися до положень КЗпПУ.
Стаття 67 КЗпПУ передбачає два вихідні дні на тиждень при п\’ятиденному робочому тижні або один вихідний день на тиждень при шестиденному робочому тижні, при цьому загальним вихідним визначено неділю. Суди працюють у режимі п\’ятиденного робочого тижня, а тому вихідними днями у контексті коментованої статті вважаються субота та неділя.
Святковими днями, згідно з частиною першою статті 73 КЗпПУ, є:
1) 1 січня – Новий рік;
2) 8 березня – Міжнародний жіночий день;
3) 1 і 2 травня – День міжнародної солідарності трудящих;
4) 9 травня – День Перемоги;
5) 28 червня – День Конституції України;
6) 24 серпня – День незалежності України.
Неробочими днями також є дні таких релігійних свят:
1) 7 січня – Різдво Христове;
2) один день (неділя) – Пасха (Великдень);
3) один день (неділя) – Трійця.
Необхідно пам\’ятати, що у випадках збігу святкових або неробочих днів з вихідним днем вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого дня (частина третя статті 67 КЗпПУ).
10. Останній день строку триває до двадцять четвертої години, але якщо процесуальну дію слід було вчинити безпосередньо в суді, де робочий час закінчується раніше, строк закінчується в момент закінчення цього часу. Але в будь-якому випадку строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення позовна заява, скарга, інші документи чи матеріали передано поштою, а грошові кошти перераховано поштою або через установу банку. При визначенні моменту вчинення процесуальної дії братиметься до уваги дата відправлення на відтиску поштового штемпеля на конверті або дата перерахування коштів на квитанції установи банку чи платіжному дорученні.
Переривання перебігу строку
11. При обчисленні процесуальних строків слід мати на увазі, що під час перебігу строків вони є неперервними від дня початку і до його закінчення, незалежно від наявності вихідних, святкових або інших неробочих днів.
Однак частиною десятою коментованої статті передбачено виняток: зупинення провадження в адміністративній справі зупиняє перебіг усіх процесуальних строків у цій адміністративній справі (звісно, крім перебігу самого строку зупинення та перебігу строків, пов\’язаних із оскарженням ухвали про зупинення провадження). Перебіг процесуальних строків продовжується з дня поновлення провадження.
Спеціальні правила обчислення строків
12. Застосовуючи правила коментованої статті, потрібно мати на увазі, що в адміністративних справах, пов\’язаних з виборчим процесом та процесом референдуму, передбачено суттєві особливості обчислення строків (див. статтю 179 КАСУ і коментар до ст. 179 КАСУ).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code