Науково-практичний коментар до ст. 115-2 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 115-2 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 115-2. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги
 
1. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги мають відповідати вимогам міжнародного договору, згода на обов\’язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо його не укладено, – вимогам частин другої – четвертої цієї статті.
2. У судовому дорученні про надання правової допомоги зазначаються:
1) назва суду, що розглядає справу;
2) за наявності міжнародного договору, згода на обов\’язковість якого надана Верховною Радою України, учасниками якого є Україна і держава, до якої звернено доручення, – посилання на його положення;
3) найменування справи, що розглядається;
4) прізвище, ім\’я, по батькові та рік народження фізичної особи або найменування юридичної особи, відомості про їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження та інші дані, необхідні для виконання доручення;
5) процесуальне становище осіб, щодо яких необхідно вчинити процесуальні дії;
6) чіткий перелік процесуальних дій, що належить вчинити;
7) інші дані, якщо це передбачено відповідним міжнародним договором, згода на обов\’язковість якого надана Верховною Радою України, або цього вимагає іноземний суд, що виконуватиме доручення.
3. Судове доручення про надання правової допомоги оформлюється українською мовою. До судового доручення додається засвідчений переклад офіційною мовою відповідної держави, якщо інше не встановлено міжнародним договором, згода на обов\’язковість якого надана Верховною Радою України.
4. Судове доручення про надання правової допомоги, процесуальні та інші документи, що до нього додаються, засвідчуються підписом судді, який складає доручення, та скріплюються гербовою печаткою.
Коментар:
 
Відповідно до коментованої статті встановлені чіткі вимоги до змісту такого доручення суду.
 
Крім цього, зазначається, що таке доручення складається українською мовою з перекладом на мову відповідної держави.
Винятки до вказаних вимог можуть бути встановлені мінародними договорами, згода на обов\’язковість яких надана Верховною Радою України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code