Науково-практичний коментар до ст. 115-3 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 115-3 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 115-3. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів
 
1. Суди України виконують доручення іноземних судів про надання правової допомоги щодо вручення викликів до суду чи інших документів, допиту сторін чи свідків, проведення експертизи чи огляду на місці, вчинення інших процесуальних дій, переданих їм у порядку, встановленому міжнародним договором, згода на обов\’язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено, – дипломатичними каналами.
2. Судове доручення не приймається до виконання у разі, якщо воно:
1) може призвести до порушення суверенітету України або створити загрозу її національній безпеці;
2) не належить до юрисдикції цього суду;
3) суперечить законам або міжнародному договору, згода на обов\’язковість якого надана Верховною Радою України.
3. Виконання судового доручення здійснюється відповідно до цього Кодексу. На прохання іноземного суду процесуальні дії можуть вчинятися під час виконання судового доручення із застосуванням права іншої держави, якщо таке застосування не суперечить законам України.
4. У разі надходження від іноземного суду прохання щодо особистої присутності його уповноважених представників чи учасників судового розгляду під час виконання судового доручення суд України, який виконує доручення, вирішує питання про надання згоди щодо такої участі.
5. Виконання судового доручення підтверджується протоколом судового засідання, іншими документами, складеними чи отриманими під час виконання доручення, що засвідчуються підписом судді та скріплюються гербовою печаткою.
6. У разі якщо немає можливості виконати доручення іноземного суду, суд України в порядку, встановленому міжнародним договором, згода на обов\’язковість якого надана Верховною Радою України, або якщо міжнародний договір не укладено, – дипломатичними каналами, повертає таке доручення іноземному суду без виконання із зазначенням причин та подає відповідні документи, що це підтверджують.
Коментар:
 
Коментованою статтею встановлені підстави для відмови судами України у виконанні судових доручень інших держав. Ці підстави є беззаперечними.
 
Якщо у виконанні доручення відмовляється, суд України повинен зазначити причини відмови та надати відповідні письмові докази (документи).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code