Науково-практичний коментар до ст. 125 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 125 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 125. Роз\’яснення перекладачеві його прав та обов\’язків, присяга перекладача
 
1. Головуючий у судовому засіданні встановлює особу перекладача роз\’яснює перекладачеві його права та обов\’язки, встановлені статтею 68 цього Кодексу, і попереджає його під розписку про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний переклад і за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов\’язків.
2. Головуючий приводить перекладача до такої присяги:
\”Я, (прізвище, ім\’я, по батькові), присягаю сумлінно виконувати обов\’язки перекладача, використовуючи усі свої професійні можливості\”.
3. Присяга проголошується перекладачем усно, після чого він підписує текст присяги. Підписаний перекладачем текст присяги та розписка приєднуються до справи.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає порядок вчинення необхідних процесуальних дій для того, щоб перекладач, якщо такий є у судовому засіданні, міг приступити до виконання своїх обов\’язків.
2. Стаття покликана гарантувати якісне виконання перекладачем своїх обов\’язків та запобігти випадкам недобросовісного ставлення перекладача до них.
Перекладач у судовому засіданні
3. Перекладач викликається в судове засідання у разі, якщо хтось зі сторін, третіх осіб, представників, свідків або експертів не володіють мовою, якою ведеться судочинство, є глухими, німими чи глухонімими, або ж у разі необхідності перекладу документів.
4. Встановлюючи особи тих учасників адміністративного процесу, які прибули у судове засідання, головуючий має переконатися у тому, що перекладач спроможний забезпечити правильний і професійний переклад, тобто з\’ясувати освіту та спеціальність, наявність сертифіката (свідоцтва, довідки) про складання спеціальних мовних іспитів, досвід та місце роботи перекладача тощо (за умови, що цього не було зроблено під час підготовчого провадження).
5. Перекладача може бути запрошено до участі у справі вже після початку судового розгляду, зокрема, якщо виникне необхідність в усному чи письмовому перекладі документів, які складені іноземною мовою. У такому випадку суд вчиняє всі визначені цією статтею процесуальні дії з моменту долучення до судового розгляду перекладача.
Роз\’яснення прав та обов\’язків перекладача
6. Головуючий роз\’яснює перекладачеві його права та обов\’язки відразу після вчинення дій, визначених у попередній статті, – тоді особи, які потребують перекладача, з самого початку судового розгляду справи зможуть розуміти все, що відбувається у судовому засіданні.
7. Головуючий повідомляє перекладачеві, що відповідно до статті 68 КАСУ він:
– має право:
1) відмовитися від участі в адміністративному судочинстві, якщо він не володіє мовою в обсязі, необхідному для перекладу;
2) задавати питання з метою уточнення перекладу;
3) на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов\’язаних з викликом до суду, згідно зі статтею 92 КАСУ.
– зобов\’язаний:
1) з\’являтися за викликом до суду;
2) здійснювати повний і правильний переклад;
3) своїм підписом посвідчувати правильність перекладу в процесуальних документах, що вручаються особам, які беруть участь у справі, в перекладі мовою, якою вони володіють.
Крім того, перекладачу роз\’яснюється його обов\’язок заявити самовідвід (статті 27, 29, 30 КАСУ) у разі, якщо він:
1) брав участь у розгляді цієї або пов\’язаної з нею справи як суддя, представник, секретар судового засідання, свідок, експерт, спеціаліст;
2) є членом сім\’ї або близьким родичем будь-кого з осіб, які беруть участь у справі;
3) прямо чи опосередковано заінтересований у результаті розгляду справи чи є інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості.
Головуючий повинен переконатися у тому, що ці права і обов\’язки перекладачу зрозумілі, а в разі необхідності – надати додаткові роз\’яснення.
Попередження перекладача про кримінальну відповідальність
8. За завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем, або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов\’язків в суді перекладач несе кримінальну відповідальність відповідно до статей 384 і 385 ККУ. Головуючий попереджає перекладача про таку відповідальність і через судового розпорядника (а за його відсутності – секретаря судового засідання) пропонує йому підписати розписку про те, що перекладач попереджений.
9. Після роз\’яснення перекладачеві його прав і обов\’язків та попередження про кримінальну відповідальність головуючий приводить перекладача до присяги, зміст якої визначений частиною другою коментованої статті. Для перекладача присяга має велике моральне значення, оскільки він публічно бере на себе зобов\’язання виконувати свої обов\’язки сумлінно.
10. Присягу перекладач проголошує усно – напам\’ять або ж зачитує її текст, після цього він підписує текст присяги, наданий судовим розпорядником (а за його відсутності – секретарем судового засідання). Підписаний текст присяги приєднується до матеріалів справи.
Наслідки порушення вимог статті
11. Порушення судом вимог цієї статті (нероз\’яснення перекладачеві його прав і обов\’язків, непопередження його про кримінальну відповідальність, неприведення до присяги), якщо перекладач допустив помилки у перекладі і ці помилки вплинули на реалізацію особами, які беруть участь у справі, їхніх прав та обов\’язків, чи призвели до неправильного встановлення обставин у справі, можуть мати наслідком скасування судового рішення за наслідками розгляду справи в суді вищої інстанції. У будь-якому випадку суд вищої інстанції повинен відреагувати на такі порушення окремою ухвалою. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code