Науково-практичний коментар до ст. 129 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 129 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 129. Наслідки неприбуття в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста
 
1. Якщо в судове засідання не прибули свідок, експерт, спеціаліст, суд заслуховує думку осіб, які беруть участь у справі, про можливість продовження судового розгляду справи за відсутності свідка, експерта, спеціаліста, які не прибули, та постановляє ухвалу про продовження судового розгляду або про оголошення перерви. Одночасно суд може вирішити питання про привід свідка, експерта, спеціаліста, які не прибули.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає наслідки неприбуття в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста. Залежно від обставин неприбуття такими наслідками можуть бути: продовження розгляду справи за відсутності таких осіб або оголошення перерви. За аналогією положення цієї статті можуть бути застосовані у разі неприбуття перекладача.
2. Стаття спрямована на забезпечення процесуальної економії, однак не повинна застосовуватися у спосіб, який би порушував права осіб, які беруть участь у справі, та позбавляв їх і суд необхідних доказів.
Продовження судового розгляду
3. На практиці неприбуття свідка, експерта чи спеціаліста зазвичай не перешкоджає початку судового розгляду справи. Лише коли суд дійде до дослідження доказів, то необхідність заслуховування свідка, експерта чи участі спеціаліста може стати підставою для оголошення перерви.
Водночас, якщо наявні у справі докази дають можливість з достатньою повнотою встановити обставини у справі, то потреба в заслуховуванні свідка чи експерта може відпасти. Наприклад, свідок був викликаний судом для підтвердження обставин, які знайшли підтвердження іншими доказами у справі. Або в матеріалах справи є письмовий висновок експерта з вичерпними відповідями на питання і сторони не наполягають на додаткових роз\’ясненнях експерта в судовому засіданні.
Тож якщо суд, заслухавши думку осіб, які беруть участь у справі, дійде висновку, що справу можливо розглянути без свідка, експерта, спеціаліста, які не прибули в судове засідання, то він постановляє ухвалу про продовження судового розгляду і при виконанні всіх процесуальних дій може закінчити розгляд справи.
Оголошення перерви
4. Якщо суд визнає неможливим розглянути справу за відсутності свідка, експерта, спеціаліста, які не прибули в судове засідання, то, попередньо заслухавши думку осіб, які беруть участь у справі, суд постановляє ухвалу про оголошення перерви.
Але зазвичай суд продовжує судовий розгляд справи і вже після проведення всіх необхідних процесуальних дій (зокрема дослідження інших доказів) оголошує перерву для нового виклику свідка, експерта чи спеціаліста, що не з\’явився. Одночасно суд у порядку статті 272 КАСУ може вирішити питання про їх привід. Спеціаліста у разі необхідності може бути замінено. Якщо експертиза мала проводитися в суді, то замінити можна й експерта.
5. Оголошуючи перерву, суд повинен вчинити дії, визначені частиною третьою статті 150 КАСУ.
6. Якщо в розгляді справи було оголошено перерву, провадження у справі після закінчення перерви продовжується зі стадії, на якій воно було перервано.
Ухвалення рішення у разі неприбуття особи або залишення нею зали засідання
7. Ухвалу про продовження судового розгляду або ухвалу про оголошення перерви суд постановляє без виходу в нарадчу кімнату і проголошує усно із занесенням до журналу судового засідання секретарем судового засідання. Перед постановленням ухвали суд заслуховує думку осіб, які беруть участь у справі, щодо можливості розгляду справи за відсутності свідка, експерта чи спеціаліста.
Наслідки неприбуття перекладача в судове засідання
8. Положення коментованої статті за аналогією можуть бути застосовані у разі неприбуття в судове засідання перекладача. Якщо перекладач потрібен свідкові, то суд продовжує розгляд справи й оголошує перерву лише перед допитом свідка, якщо після дослідження інших доказів потреба допитати цього свідка не відпала.
Але якщо перекладач необхідний для особи, яка бере участь у справі і присутня в судовому засіданні, то суд повинен відкласти розгляд справи, оскільки за змістом ця ситуація тотожна неприбуттю особи, яка бере участь у справі, з поважних причин. Тому розгляд справи за відсутності перекладача для особи, яка бере участь у справі, не може розпочатися, інакше було би порушено принцип змагальності.
Адміністративна відповідальність за неприбуття
9. Експерт і перекладач за злісне ухилення від прибуття до суду несуть відповідальність за частиною другою статті 1853 Кодексу України про адміністративні правопорушення (накладення штрафу від шести до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а свідок і спеціаліст несуть за це відповідальність як за неповагу до суду відповідно до частини першої зазначеної статті (накладення штрафу від шести до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п\’ятнадцяти діб).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code