Науково-практичний коментар до ст. 131 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 131 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 131. Роз\’яснення прав і обов\’язків експерта, присяга експерта
 
1. Головуючий у судовому засіданні роз\’яснює експерту його права та обов\’язки, встановлені статтею 66 цього Кодексу, і попереджає його під розписку про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов\’язків.
2. Головуючий приводить експерта до такої присяги:
\”Я, (прізвище, ім\’я, по батькові), присягаю сумлінно виконувати обов\’язки експерта, використовуючи всі свої професійні можливості\”.
3. Присяга проголошується експертом усно, після чого він підписує текст присяги. Дія присяги поширюється і на ті випадки, коли висновок був складений до її проголошення. Підписаний експертом текст присяги та розписка приєднуються до справи.
4. Якщо експертиза призначається під час судового розгляду, права, обов\’язки експерта та його відповідальність роз\’яснюються головуючим одразу після залучення його до участі в адміністративному процесі.
5. Експертам, які працюють у державних експертних установах, роз\’яснення прав і обов\’язків експерта та приведення його до присяги здійснюються керівником експертної установи під час призначення особи на посаду та присвоєння кваліфікації судового експерта. Засвідчені печаткою експертної установи копії тексту присяги і розписки про ознайомлення з правами та обов\’язками експерта і про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов\’язків подаються на вимогу суду.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає порядок вчинення необхідних процесуальних дій для того, щоб експерт, якщо такого залучено до справи, міг приступити до виконання своїх обов\’язків.
2. Стаття покликана гарантувати якісне виконання експертом своїх обов\’язків та запобігти випадкам недобросовісного ставлення експерта до них.
Експерт у судовому засіданні
3. Експерт викликається в судове засідання у разі необхідності проведення судової експертизи в суді або з метою роз\’яснення і доповнення висновку експерта.
4. Експерта може бути запрошено до участі у справі і після початку судового розгляду, якщо необхідність в проведенні судової експертизи або в роз\’ясненні чи доповненні висновку експерта виникне під час судового розгляду.
Роз\’яснення прав та обов\’язків експерта
5. Головуючий роз\’яснює експертові його права та обов\’язки відразу після вчинення дій, визначених у попередній статті, або після прибуття експерта у судове засідання, або перед дослідженням висновку експерта.
6. Головуючий повідомляє експертові, що відповідно до статті 66 КАСУ він:
– має право:
1) знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета дослідження;
2) заявляти клопотання про подання йому додаткових матеріалів і зразків;
3) відмовитися від давання висновку, якщо подані йому матеріали недостатні для виконання покладених на нього обов\’язків, із наведенням відповідних мотивів;
4) викладати у висновку судової експертизи виявлені в ході її проведення факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були задані питання;
5) бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і об\’єктів дослідження;
6) задавати питання особам, які беруть участь у справі, та свідкам;
7) на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов\’язаних з проведенням експертизи і викликом до суду, згідно зі статтею 92 КАСУ;
8) користуватися іншими правами, встановленими Законом України \”Про судову експертизу\”.
– зобов\’язаний:
1) провести повне дослідження і дати обґрунтований та об\’єктивний письмовий висновок щодо поставлених йому питань, у разі необхідності – прибути за викликом суду, дати висновок або роз\’яснити його в судовому засіданні;
2) одержати дозвіл суду на повне або часткове знищення об\’єкта експертизи або зміну його властивостей, якщо цього не можна уникнути при проведенні експертизи;
3) повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів;
4) невідкладно заявити суду клопотання щодо уточнення питань у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення або повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи за заданими питаннями.
Якщо експерт викликаний з метою роз\’яснення і доповнення висновку експерта, то ті права і обов\’язки, що пов\’язані з проведенням експертизи, головуючий експерту не повідомляє.
Крім того, експертові роз\’яснюється його обов\’язок заявити самовідвід (статті 27, 29, 30 КАСУ) у разі, якщо він:
1) брав участь у розгляді цієї або пов\’язаної з нею справи як суддя, представник, секретар судового засідання, свідок, спеціаліст, перекладач;
2) є членом сім\’ї або близьким родичем будь-кого з осіб, які беруть участь у справі;
3) прямо чи опосередковано заінтересований у результаті розгляду справи чи є інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості.
Головуючий повинен переконатися у тому, що ці права і обов\’язки експертові зрозумілі, а в разі необхідності – надати додаткові роз\’яснення.
Попередження експерта про кримінальну відповідальність
7. За завідомо неправдивий висновок, відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов\’язків у суді експерт несе кримінальну відповідальність відповідно до статей 384 і 385 ККУ. Головуючий попереджає експерта про таку відповідальність і через судового розпорядника (а за його відсутності – секретаря судового засідання) пропонує йому підписати розписку про те, що експерт попереджений.
Розписка приєднується до матеріалів справи.
Присяга експерта
8. Після роз\’яснення експертові його прав і обов\’язків та попередження про кримінальну відповідальність головуючий приводить експерта до присяги, зміст якої визначений частиною другою коментованої статті. Для експерта присяга має високе моральне значення, оскільки він публічно бере на себе зобов\’язання виконувати свої обов\’язки сумлінно. Дія присяги поширюється і на ті випадки, коли висновок був складений до її проголошення.
9. Присягу експерт проголошує усно – напам\’ять або ж зачитує її текст, після цього він підписує текст присяги, наданий судовим розпорядником (а за його відсутності – секретарем судового засідання). Підписаний текст присяги приєднується до матеріалів справи.
Роз\’яснення прав і обов\’язків та приведення до присяги експерта, який працює у державній експертній установі
10. Роз\’яснення прав і обов\’язків експерта, який працює у державній експертній установі (науково-дослідній установі судових експертиз Міністерства юстиції України; науково-дослідній установі судових експертиз, судово-медичній чи судово-психіатричній установі Міністерства охорони здоров\’я України; експертній службі Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України чи Державної прикордонної служби України), та приведення його до присяги здійснюється керівником експертної установи під час призначення особи на посаду та присвоєння кваліфікації судового експерта.
11. У разі необхідності на вимогу суду в судове засідання подаються засвідчені печаткою експертної установи копії тексту присяги і розписки про ознайомлення з правами та обов\’язками експерта і про кримінальну відповідальність. Така необхідність може бути при перевірці допустимості експертного висновку як доказу у справі.
Однак у разі виклику експерта в судове засідання головуючий роз\’яснює йому права, обов\’язки, попереджує про кримінальну відповідальність та приводить до присяги в загальному порядку, який визначений цією статтею.
Наслідки порушення вимог статті
12. Порушення судом вимог цієї статті (зокрема, непопередження експерта про кримінальну відповідальність, неприведення до присяги), оскільки це ставить під сумнів правильність висновку експерта та його допустимість, можуть мати наслідком скасування судового рішення за наслідками розгляду справи в суді вищої інстанції.
Водночас це порушення може усунути суд апеляційної інстанції під час перегляду судового рішення шляхом попередження експерта про кримінальну відповідальність, приведення його до присяги та відібрання пояснень щодо правильності його висновків.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code