Науково-практичний коментар до ст. 140 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 140 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 140. Встановлення порядку дослідження інших доказів
 
1. Суд, заслухавши пояснення сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, встановлює порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовують свої вимоги і заперечення.
2. Порядок дослідження доказів визначається судом залежно від характеру спірних правовідносин і в разі необхідності може бути змінений.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає спосіб визначення послідовності дослідження доказів у судовому засіданні з метою забезпечення кращого сприйняття інформації про обставини у справі.
Порядок дослідження доказів
2. У кожній адміністративній справі є ціла низка доказів. Суд за участю сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, зобов\’язаний дослідити кожен з цих доказів. Дослідження доказів починається з пояснень осіб, які беруть участь у справі, про обставини справи (див. статтю 139 КАСУ). Ці пояснення належить ретельно перевіряти та оцінювати поряд з іншими доказами у справі, оскільки пояснення виходять від осіб, які мають інтерес у певному правовому результаті вирішення справи, а тому можуть містити інформацію, що не відповідає дійсності.
Заслухавши пояснення осіб, які беруть участь у справі, суд повинен встановити порядок дослідження інших доказів – показань свідків, речових і письмових доказів, висновку експерта, якщо такі є у справі.
3. Перед встановленням порядку дослідження доказів суд заслуховує думку осіб, які беруть участь у справі, з цього питання. З урахуванням цієї думки та залежно від характеру спірних правовідносин суд постановляє усну ухвалу про порядок дослідження доказів (без виходу до нарадчої кімнати).
Для цього суд може обрати, наприклад, один з таких варіантів:
1) спочатку досліджуються докази на підтвердження чи спростування однієї обставини, що необхідно з\’ясувати, потім наступної і так далі;
2) спочатку досліджуються докази стосовно однієї позовної вимоги (наприклад, про скасування рішення суб\’єкта владних повноважень), а потім – щодо іншої (наприклад, про відшкодування шкоди, завданої рішенням) і так далі;
3) спочатку досліджуються докази на користь позивача, потім – на користь відповідача;
4) спочатку суд допитує свідків, потім досліджуються письмові докази, речові докази, висновок експерта (тобто в порядку статей 141 – 148 КАСУ).
Найчастіше дослідження доказів бажано починати з допиту свідків, щоб не затримувати їх протягом усього судового розгляду справи. Спочатку можна допитати свідків, які викликані на вимогу позивача, а потім свідків, які викликані на вимогу відповідача.
Зміна порядку дослідження доказів
4. Залежно від обставин у справі або від перебігу судового розгляду суд з власної ініціативи або за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, може змінити порядок дослідження доказів своєю усною ухвалою.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code