Науково-практичний коментар до ст. 145 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 145 Кодексу адміністративного судочинства України


Стаття 145. Дослідження речових доказів
 
1. Речові докази оглядаються судом, а також подаються для ознайомлення особам, які беруть участь у справі, а в разі необхідності – також експертам, спеціалістам і свідкам. Особи, яким подані для ознайомлення речові докази, можуть звернути увагу суду на ті чи інші обставини, пов\’язані з доказом та його оглядом.
2. Протоколи огляду речових доказів, складені в порядку забезпечення доказів, виконання судового доручення або за результатами огляду доказів на місці, оголошуються в судовому засіданні. Особи, які беруть участь у справі, можуть дати свої пояснення з приводу цих протоколів.
3. Особи, які беруть участь у справі, можуть задавати питання з приводу речових доказів експертам, спеціалістам, свідкам, які їх оглядали.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає процедуру дослідження під час судового розгляду речових доказів як одного із засобів доказування.
2. Стаття, з урахуванням принципу змагальності та офіційного з\’ясування обставин у справі, спрямована забезпечити всебічне та якнайповніше встановлення інформації щодо обставин у справі з речового доказу.
Огляд речових доказів судом
3. Характеристика речових доказів як засобів доказування міститься у статті 80 КАСУ. Речовими доказами, зокрема, вважаються й магнітні, електронні та інші носії інформації, що містять аудіовізуальну інформацію про обставини у справі. Специфіка дослідження звуко- і відеозаписів визначена статтею 145 КАСУ.
4. Під час дослідження речового доказу головуючий оголошує його назву і проводить візуальний огляд, при потребі речовий доказ може сприйматися на дотик чи запах. Якщо справу розглядає колегія суддів, то огляд здійснюють усі судді колегії.
Ознайомлення з речовим доказом
5. Після огляду речового доказу судом головуючий пропонує ознайомитися з речовим доказом особам, які беруть участь у справі, хоча останні можуть відмовитися від ознайомлення (наприклад, якщо вони раніше ознайомлювалися з ним).
Також у разі необхідності головуючий повинен пред\’явити речовий доказ свідку, експерту, спеціалісту.
Головуючий передає речові докази учасникам адміністративного процесу для ознайомлення через судового розпорядника (а в разі його відсутності – секретаря судового засідання). У разі виявлення яких-небудь особливостей під час дослідження речового доказу особи, які це виявили, просять суд звернути на ці особливості увагу.
6. У разі виникнення питань у суду або осіб, які беруть участь у справі, до свідків, експертів, спеціалістів щодо речового доказу вони мають право їх задати. Також особи, які беруть участь у справі, можуть задати питання одна одній.
Оголошення протоколу огляду речового доказу
7. Якщо огляд речового доказу здійснювався в порядку забезпечення доказів, за судовим дорученням, за місцем його знаходження, то головуючий оголошує в судовому засіданні протокол огляду цього речового доказу.
Особи, які беруть участь у справі, можуть дати свої пояснення з приводу цих протоколів, а також задати питання одна одній.
Фальшивість речового доказу або підозра у недостовірності
8. Особа, яка бере участь у справі, має право зробити заяву про фальшивість речового доказу або про сумнів у його достовірності (справжності) і просити суд виключити його з числа доказів і вирішувати справу на підставі інших доказів або вимагати проведення експертизи. Незважаючи на те, що коментована стаття не передбачає такого правила, тут допустиме застосування за аналогією відповідного правила щодо письмових доказів (див. частину третю статті 143 КАСУ і коментар до неї).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code