Науково-практичний коментар до ст. 147 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 147 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 147. Огляд доказів на місці
 
1. Письмові та речові докази, які не можна доставити до суду, оглядаються за їхнім місцезнаходженням. Про проведення огляду доказів на місці суд постановляє ухвалу.
2. Огляд доказів на місці проводиться судом з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, а в разі необхідності – з викликом експертів, спеціалістів, перекладачів і свідків.
3. При огляді доказів на місці складається протокол у порядку, встановленому статтями 45, 46 цього Кодексу.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає особливості процедури огляду доказів у їхньому місцезнаходженні, якщо такі докази не можна доставити до суду.
2. Стаття спрямована на залучення до справи усіх доказів та їх дослідження судом з метою повного встановлення обставин у справі, навіть незважаючи на те, що ці докази неможливо доставити до суду.
Підстава для проведення огляду доказу на місці
3. Огляд письмових та речових доказів проводиться у місці їх знаходження у разі, якщо їх не можна доставити до суду. Такими доказами, наприклад, можуть бути нерухомі або великогабаритні об\’єкти, докази, що вимагають певного режиму зберігання, який неможливо забезпечити у суді. На практиці потреба проводити огляд доказу на місці виникає вкрай рідко.
Порядок проведення огляду доказу на місці
4. Про проведення огляду доказу на місці суд постановляє вмотивовану ухвалу, в якій зазначає дату, час та місце проведення огляду. Огляд доказів на місці суд може проводити також у порядку забезпечення доказів (статті 73 – 75 КАСУ); якщо ж доказ знаходиться за межами територіальної юрисдикції адміністративного суду, що розглядає справу, такий огляд може здійснюватися за судовим дорученням іншим адміністративним судом за місцезнаходженням доказу (стаття 115 КАСУ).
5. Огляд доказу на місці є процесуальною дією, що проводиться в судовому засіданні поза межами приміщення суду (зали судового засідання). При вчиненні цієї процесуальної дії застосовуються загальні правила проведення судового засідання.
6. Огляд доказів на місці проводиться судом з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, а в разі необхідності – з викликом експертів, спеціалістів, перекладачів і свідків. Неприбуття осіб, які беруть участь у справі, за умови належного їх повідомлення про огляд доказів на місці не є перешкодою для огляду.
7. Під час огляду або після огляду доказу на місці суд має право задати питання будь-кому з присутніх учасників процесу щодо виявлених особливостей доказу. Таке ж право мають особи, які беруть участь у справі. Крім того, вони можуть дати відповідні пояснення.
Фіксування огляду доказів на місці
8. Про огляд доказів на місці секретар судового засідання складає протокол у порядку, встановленому статтями 45 – 46 КАСУ. Також можуть вестися аудіо-, відеозапис, фотографування, складатися схеми тощо.
9. Протокол огляду доказів на місці і додані до нього матеріали також є об\’єктом дослідження у судовому засіданні, яке проводиться в приміщенні суду (див. частину першу статті 143 і частину другу статті 145 КАСУ).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code