Науково-практичний коментар до ст. 152 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 152 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 152. Судові дебати
 
1. Судові дебати складаються з промов осіб, які беруть участь у справі. У цих промовах можна посилатися лише на обставини і докази, які досліджені в судовому засіданні.
2. У дебатах першим надається слово позивачеві, його представнику, а потім – відповідачеві, його представнику.
3. Третя особа, яка заявила самостійні вимоги на предмет спору, її представник виступають після сторін у справі.
4. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, їхні представники виступають у дебатах після особи, на стороні якої вони беруть участь.
5. За клопотанням сторін чи третіх осіб у дебатах можуть виступати лише їхні представники.
6. Суд може встановити регламент промов осіб, які беруть участь у справі, який визначає їх тривалість. Головуючий у судовому засіданні може зупинити промовця лише тоді, коли він виходить за межі справи, що розглядається. З дозволу суду після закінчення судових дебатів промовці можуть обмінятися репліками.
7. Якщо під час судових дебатів виникає необхідність з\’ясування нових обставин, що мають значення для справи, або дослідження нових доказів, суд постановляє ухвалу про повернення до з\’ясування обставин у справі. Після закінчення з\’ясування обставин у справі та перевірки їх доказами судові дебати проводяться у загальному порядку.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає порядок проведення третьої частини судового розгляду – судових дебатів. Завдання цієї стадії – надати особам, які беруть участь у справі, висловити свою думку щодо переконливості досліджених доказів, дати свою правову оцінку обставинам, що з\’ясовувалися, та висловити свою позицію щодо рішення, яке вони просять ухвалити суд. На цій стадії також реалізується принцип змагальності.
Поняття судових дебатів
2. Судові дебати – це частина судового розгляду справи, яка складається із завершальних промов осіб, які беруть участь у справі, та їх обміну репліками. Промови складаються із підсумкових висновків осіб, які беруть участь у справі, щодо обставин у справі, доказів щодо них та їхньої переконливості, закону, на підставі якого, на їхній погляд, слід вирішити спір, та пропозицій до суду щодо задоволення, часткового задоволення або незадоволення позовних вимог.
Крім того, хоча законодавець вказав, що у промовах можна посилатися лише на обставини і докази, які досліджені в судовому засіданні (частина перша коментованої статті), особи, які беруть участь у справі, можуть у промовах висловлювати свою думку стосовно відхилених судом клопотань щодо дослідження інших доказів, та які правові наслідки настали б, якби вони були досліджені, спонукаючи суд повернутися до розгляду справи по суті.
У своїй промові кожен наступний промовець може висловлювати свої думки щодо висновків осіб, які раніше виступили у судових дебатах. Попередні ж промовці мають право відреагувати на промови наступних промовців репліками. Реплікою є короткий критичний вислів у формі відповіді, заперечення, зауваження на сказане у промовах учасників судових дебатів.
3. Особи, які беруть участь у справі, мають право відмовитися від свого права на виступ з промовою у судових дебатах.
4. У разі розгляду і вирішення справи у письмовому провадженні судові дебати не проводяться.
Послідовність виступів у судових дебатах
5. Особи, які беруть участь у справі, виступають у судових дебатах зазвичай у тому самому порядку, у якому давали пояснення. Черговість виступів з промовами осіб, які беруть участь у справі, встановлено частинами другою – п\’ятою коментованої статті.
6. Виступи у судових дебатах відбуваються у такій послідовності:
1) позивач;
2) відповідач.
7. Якщо у справі є треті особи, то виступи відбуваються у такій послідовності:
1) позивач;
2) третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору і бере участь на стороні позивача;
3) відповідач;
4) третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору і бере участь на стороні відповідача.
5) третя особа, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору.
8. Якщо поряд зі стороною чи третьою особою у справі беруть участь їхні представники, представник виступає після промови цієї сторони чи третьої особи. За клопотанням сторін чи третіх осіб у дебатах можуть виступати тільки їхні представники.
Законному представнику, якщо він заявив адміністративний позов в інтересах особи, яка наділена адміністративною процесуальною дієздатністю (наприклад, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, прокурору тощо), слово для промови доцільно надавати перед заслуховуванням виступу позивача, в інтересах якого заявлено позов, оскільки саме такий законний представник ініціював процес у справі.
Якщо у справі замість сторони чи третьої особи діє її представник, то слово для виступу замість такої сторони чи третьої особи надається представнику.
9. Суд не може обмежувати тривалість дебатів певним часом. Разом з тим головуючий у судовому засіданні може зупинити промовця у випадку, коли його промова не стосується справи, що розглядається, або він повторює уже сказане, та зробити йому з цього приводу зауваження. Після цього суд дозволяє промовцю продовжувати виступ (частина шоста коментованої статті).
10. З дозволу суду після закінчення судових дебатів промовці можуть обмінятися репліками. Хоча законодавець зазначив, що особи вправі обмінятися репліками після закінчення судових дебатів, це слід розуміти – після закінчення промов, тому що обмін репліками не є окремою частиною судового розгляду, а ця процесуальна дія входить у судові дебати як частину судового розгляду.
Суд самостійно надає особам, які беруть участь у справі, можливість обмінятися репліками, – клопотання заявляти про це не потрібно. Суд не може відмовити у праві на репліку особам, які беруть участь у справі, навіть якщо вони відмовилися від виступу з промовою у судових дебатах.
Повернення до розгляду справи по суті
11. У разі виявлення під час судових дебатів необхідності у з\’ясуванні нових обставин, що мають значення для справи, або дослідження нових доказів, суд без виходу до нарадчої кімнати постановляє ухвалу про повернення до розгляду справи по суті, але лише для з\’ясування таких обставин та доказів. Якщо нові обставини та нові докази неможливо дослідити в цьому судовому засіданні, то суд оголошує перерву.
Після закінчення з\’ясування нових обставин у справі та перевірки їх доказами суд знову переходить до судових дебатів, що проводяться у загальному порядку.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code