Науково-практичний коментар до ст. 184 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 184 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 184. Суд апеляційної інстанції
 
1. Судом апеляційної інстанції в адміністративних справах є апеляційний адміністративний суд, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться місцевий адміністративний суд (місцевий загальний суд як адміністративний суд чи окружний адміністративний суд), що ухвалив рішення.
2. У випадку, визначеному частиною шостою статті 177 цього Кодексу, судом апеляційної інстанції є Вищий адміністративний суд України.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття встановлює інстанційну і територіальну підсудність адміністративних справ, рішення у яких оскаржені в апеляційному порядку. Вона дає можливість визначити, до якого адміністративного суду здійснюється апеляційне оскарження судових рішень в адміністративних справах.
Інстанційна підсудність
2. У КАСУ загалом дотримано принцип \”судова ланка = судова інстанція\”, за якого кожна ланка адміністративних судів виконує функції лише однієї інстанції – першої, апеляційної чи касаційної. Такий підхід сприяє інстанційній спеціалізації суддів судів різних ланок, що позитивно позначається на якості розгляду і вирішення адміністративних справ. Лише в окремих категоріях спорів, що виникають у ході виборчого процесу чи процесу референдуму, законодавець відійшов від цього принципу, виходячи з швидкоплинності цих процесів та необхідності якнайшвидше досягнути стану юридичної визначеності у відповідних відносинах.
3. Судами апеляційної інстанції в адміністративних справах є 7 апеляційних адміністративних судів: Дніпропетровський, Донецький, Київський, Львівський, Одеський, Севастопольський, Харківський апеляційні адміністративні суди. У їхньому найменуванні використовується назва міста, де ці суди знаходяться. При цьому апеляційні адміністративні суди є судами апеляційної інстанції як щодо місцевих (окружних) адміністративних судів, так і щодо місцевих загальних судів, якщо вони діють як адміністративні суди.
У справах про оскарження рішень, дій або бездіяльності Центральної виборчої комісії (крім її рішень, дій чи бездіяльності щодо встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського референдуму), члена цієї комісії, розглянутих окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ (Окружним адміністративним судом міста Києва), судом апеляційної інстанції є Вищий адміністративний суд України (частина друга коментованої статті, частина шоста статті 177 КАСУ).
4. Безпосередній розгляд адміністративної справи в суді апеляційної інстанції здійснюють колегії у складі трьох суддів (частина третя статті 24 КАСУ).
Територіальна підсудність
5. Апеляційні адміністративні суди утворені відповідно до принципу територіальності, тому їхня юрисдикція поширюється на певну територію. Апеляційне оскарження здійснюється до апеляційного адміністративного суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться місцевий суд, що ухвалив судове рішення. Межі територіальної юрисдикції апеляційних адміністративних судів визначено Указом Президента України \”Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів\” від 16 листопада 2004 року:
1) Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд – Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області;
2) Донецький апеляційний адміністративний суд – Донецька, Луганська області;
3) Київський апеляційний адміністративний суд – Вінницька, Житомирська, Київська, Черкаська, Чернігівська області та місто Київ;
4) Львівський апеляційний адміністративний суд – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області;
5) Одеський апеляційний адміністративний суд – Миколаївська, Одеська, Херсонська області;
6) Севастопольський апеляційний адміністративний суд – Автономна Республіка Крим, місто Севастополь;
7) Харківський апеляційний адміністративний суд – Полтавська, Сумська, Харківська області.
Перехідний період
6. Відповідно до пунктів 5 і 6 розділу VII \”Прикінцеві та перехідні положення\” КАСУ до початку діяльності апеляційного адміністративного суду підсудні йому адміністративні справи розглядали відповідний апеляційний загальний суд або апеляційний господарський суд залежно від категорії справи.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code