Науково-практичний коментар до ст. 189 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 189 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 189. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції
 
1. Адміністративна справа реєструється у день її надходження до адміністративного суду апеляційної інстанції в порядку, встановленому частиною третьою статті 151 цього Кодексу, та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу.
2. Отримавши апеляційну скаргу, суддя-доповідач протягом трьох днів перевіряє її відповідність вимогам статті 187 цього Кодексу і за відсутності перешкод постановляє ухвалу про відкриття апеляційного провадження.
3. До апеляційної скарги, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтею 187 цього Кодексу, застосовуються правила статті 108 цього Кодексу.
4. Апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 186 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом тридцяти днів з моменту отримання ухвали про залишення апеляційної скарги без руху особа має право звернутися до суду апеляційної інстанції з заявою про поновлення строків або вказати інші підстави для поновлення строку.
Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку апеляційного оскарження будуть визнані неповажними, суддя-доповідач відмовляє у відкритті апеляційного провадження.
Незалежно від поважності причини пропуску строку апеляційного оскарження суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у разі, якщо апеляційна скарга прокурора, органу державної влади, органу місцевого самоврядування чи іншого суб\’єкта владних повноважень подана після спливу одного року з моменту оголошення оскаржуваного судового рішення.
5. Суддя-доповідач відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі також у випадках, якщо:
1) справа не підлягає апеляційному розгляду у порядку адміністративного судочинства;
2) є ухвала про закриття апеляційного провадження у зв\’язку з відмовою особи від апеляційної скарги;
3) є ухвала про відмову у задоволенні апеляційної скарги цієї особи або про відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою.
6. Копія ухвали про повернення апеляційної скарги або відмову у відкритті апеляційного провадження разом із доданими до скарги матеріалами направляються особі, яка подавала апеляційну скаргу, а апеляційна скарга залишається у справі. Іншим особам, які беруть участь у справі, надсилається копія відповідної ухвали.
7. Ухвали про повернення апеляційної скарги або про відмову у відкритті апеляційного провадження можуть бути оскаржені у касаційному порядку.
 
Коментар:
 
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає дії, які вчиняються в адміністративному суді апеляційної інстанції після надходження адміністративної справи з апеляційною скаргою (апеляційними скаргами). Зокрема, стаття у загальному вигляді регламентує порядок вирішення питання щодо відкриття апеляційного провадження.
2. Стаття спрямована на забезпечення неупередженого розподілу судових справ в адміністративному суді апеляційної інстанції та на відкриття апеляційного провадження за відсутності перешкод для цього.
Реєстрація і розподіл справ в адміністративному суді апеляційної інстанції
3. Адміністративна справа, що надійшла до адміністративного суду апеляційної інстанції, реєструється в день її надходження до адміністративного суду апеляційної інстанції у відповідному підрозділі апарату суду. Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації апарат суду повинен передати справу судді-доповідачу, який визначається в порядку черговості, встановленому з урахуванням спеціалізації суддів, розрахункових норм часу, необхідного для розгляду справ, і поправних коефіцієнтів до них.
Вирішення питання щодо відкриття апеляційного провадження
4. Суддя-доповідач не пізніше трьох днів після одержання ним адміністративної справи повинен вирішити питання щодо відкриття апеляційного провадження.
5. Якщо апеляційну скаргу подано без додержання встановлених статтею 187 КАСУ вимог щодо форми, структури апеляційної скарги та додатків до неї або не сплачено судовий збір у належному розмірі чи відсутнє підтвердження про це, суддя-доповідач постановляє ухвалу про залишення скарги без руху. В ухвалі суддя-доповідач вказує на недоліки апеляційної скарги, спосіб їх усунення і встановлює строк, достатній для усунення недоліків. Якщо недоліки не будуть усунуті у встановлений строк, суддя-доповідач постановляє ухвалу про повернення апеляційної скарги (частина третя коментованої статті).
За аналогією із процесом у суді першої інстанції (стаття 108 КАСУ) суддя-доповідач своєю ухвалою повертає апеляційну скаргу також, якщо:
1) особа, яка її подала, до відкриття апеляційного провадження подала заяву про відкликання апеляційної скарги;
2) апеляційну скаргу подано особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності відповідно до частин другої та третьої статті 48 КАСУ;
3) апеляційну скаргу від імені особи, яка бере участь у справі, подано особою, яка не має повноважень на ведення справи (зокрема, якщо скаргу подав представник, у довіреності якого не зазначено право оскаржувати судові рішення);
4) справа не підсудна цьому адміністративному суду апеляційної інстанції відповідно до статті 184 КАСУ.
Виходячи зі змісту частини шостої статті 186 КАСУ, суддя-доповідач своєю ухвалою повертає апеляційну скаргу, подану після закінчення строків на апеляційне оскарження, якщо відсутня заява (клопотання) про поновлення такого строку (у такому тлумаченні за аналогією враховано положення частини третьої статті 214 КАСУ).
6. За аналогією зі статтею 109, частиною четвертою статті 214 КАСУ суддя-доповідач постановляє ухвалу про відмову у відкритті апеляційного провадження, якщо:
1) справа не підлягає апеляційному розгляду у порядку адміністративного судочинства (наприклад, оскаржено судове рішення, яке не може бути предметом апеляційного оскарження відповідно до статті 185 КАСУ; також ця підстава була важливою для перехідного періоду, коли багато рішень у справах, розглянутих за правилами цивільного чи господарського судочинства, після набрання чинності КАСУ помилково оскаржувалися за правилами адміністративного судочинства);
2) є ухвала про закриття апеляційного провадження у зв\’язку з відмовою цієї особи від апеляційної скарги на це саме судове рішення;
4) є ухвала про відмову у задоволенні апеляційної скарги цієї особи або про відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою цієї особи на це саме судове рішення, поданою з тих самих підстав;
5) наступила смерть фізичної особи чи припинено юридичну особу, які звернулися з апеляційною скаргою, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.
7. За відсутності зазначених вище перешкод суддя-доповідач постановляє ухвалу про відкриття апеляційного провадження.
Оскарження судових рішень, що перешкоджають апеляційному провадженню
8. Ухвали судді-доповідача про залишення апеляційної скарги без руху, її повернення чи відмову у відкритті апеляційного провадження можуть бути оскаржені у касаційному порядку, оскільки вони перешкоджають подальшому провадженню у справі (частина друга статті 211 КАСУ).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code