Науково-практичний коментар до ст. 190 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 190 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 190. Підготовка справи до апеляційного розгляду
 
1. Суддя-доповідач протягом десяти днів після відкриття апеляційного провадження:
1) з\’ясовує склад учасників адміністративного процесу;
2) надсилає копії ухвали про відкриття апеляційного провадження особам, які беруть участь у справі, разом з копією апеляційної скарги, інформацією про їхні права та обов\’язки і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на апеляційну скаргу;
3) з\’ясовує обставини, на які посилаються особи, що беруть участь у справі, як на підставу своїх вимог і заперечень;
4) з\’ясовує, які обставини визнаються та які заперечуються особами, що беруть участь у справі;
5) пропонує особам, що беруть участь у справі, подати нові докази, на які вони посилаються, або витребовує їх за клопотанням особи, що подала апеляційну скаргу, або з власної ініціативи;
6) вирішує інші письмово заявлені клопотання осіб, які беруть участь у справі;
7) вирішує питання про можливість письмового провадження за наявними у справі матеріалами у суді апеляційної інстанції;
8) вирішує інші питання, необхідні для апеляційного розгляду справи.
2. Усі судові рішення, ухвалені суддею-доповідачем під час підготовки справи до апеляційного розгляду, викладаються у формі ухвали. Копії ухвал надсилаються особам, які беруть участь у справі.
3. Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач призначає справу до апеляційного розгляду.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає правила підготовки суддею-доповідачем адміністративної справи до апеляційного розгляду. Стаття спрямована на створення необхідних умов для всебічного та об\’єктивного розгляду і вирішення справи в апеляційному провадженні протягом розумного строку.
Поняття підготовки справи до апеляційного розгляду
2. Підготовка адміністративної справи до апеляційного розгляду – це система процесуальних дій судді-доповідача адміністративного суду апеляційної інстанції, спрямованих на визначення спірних питань щодо обставин, на які посилаються особи, що беруть участь у справі, як на підставу своїх вимог і заперечень, вирішення їхніх клопотань, зібрання додаткового доказового матеріалу у справі з тим, щоб вирішити справу в апеляційному провадженні протягом розумного строку.
Порядок здійснення підготовки та підготовчі дії
3. Підготовка адміністративної справи до апеляційного розгляду повинна починатися з часу відкриття апеляційного провадження.
4. Підготовку здійснює одноособово суддя-доповідач – суддя адміністративного суду, який відкрив апеляційне провадження у справі. Цей суддя вже попередньо ознайомився з апеляційною скаргою та викладеними у ній вимогами, тому цілком слушно, що саме він здійснює підготовку справи до апеляційного розгляду. Хоча у разі, якщо такий суддя не може з об\’єктивних причин далі продовжувати провадження у справі (припинення його повноважень, тривале захворювання тощо), то її може бути передано іншому судді в порядку черговості і це не матиме наслідком проведення підготовки справи до апеляційного розгляду спочатку.
5. Частиною першою коментованої статті визначено строк підготовки адміністративної справи до апеляційного розгляду – десять днів, але фактично він може бути й меншим. У нескладних справах ніщо не перешкоджає судді-доповідачу здійснити підготовку того ж самого дня, коли й було відкрито провадження у справі, а у випадках, коли справу слід вирішити невідкладно, суддя-доповідач зобов\’язаний провести таку підготовку якнайшвидше (див. за аналогією частину третю статті 110 КАСУ).
6. При підготовці справи до апеляційного розгляду суддя-доповідач уповноважений вчиняти різноманітні процесуальні дії, орієнтовний перелік яких передбачено у частині першій коментованої статті.
Усі процесуальні дії судді на цій стадії апеляційного провадження умовно можна звести до таких питань:
1) визначення складу учасників адміністративного процесу та інформування осіб, які беруть участь у справі, про відкриття апеляційного провадження (для цього суддя-доповідач повинен, зокрема, надіслати копії ухвали про відкриття апеляційного провадження особам, які беруть участь у справі, разом з копіями заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги, інформацією про їхні права та обов\’язки і встановити строк для подання заперечень на апеляційну скаргу);
2) визначення предмету доказування в суді апеляційної інстанції, з\’ясування кола нових доказів та їх збір (це питання суд розглядає, якщо судове рішення оскаржене через неправильність встановлення обставин у справі. Для цього суддя-доповідач повинен з\’ясувати обставини, на які посилаються особи, що беруть участь у справі, як на підставу своїх вимог і заперечень; визначити, які з них є спірними; запропонувати особам, які беруть участь у справі, подати нові докази, на які вони посилаються, або витребувати ці докази за клопотанням особи, що подала апеляційну скаргу, або з власної ініціативи. У разі подання нових доказів суддя-доповідач повинен запропонувати обґрунтувати поважність причин неподання цих доказів у суді першої інстанції);
3) вирішення інших письмово заявлених клопотань осіб, які беруть участь у справі (це можуть бути клопотання щодо виклику свідків, призначення судової експертизи, забезпечення адміністративного позову тощо. Потрібно звернути увагу на те, що клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження, вирішує не суддя-доповідач одноособово, а суд апеляційної інстанції колегіально у судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, відповідно до частини другої статті 102 КАСУ);
4) вирішити питання про можливість письмового провадження в суді апеляційної інстанції (письмове провадження в суді апеляційної інстанції, так само як і в суді першої інстанції, можливе, якщо всі особи, які беруть участь у справі, заявили клопотання про здійснення апеляційного розгляду за їхньої відсутності).
7. Перелік процесуальних дій судді-доповідача під час підготовки справи до апеляційного розгляду, що наведений у коментованій статті, не є вичерпним. У разі необхідності суддя може вчиняти інші процесуальні дії, спрямовані на здійснення повного і об\’єктивного апеляційного розгляду протягом розумного строку.
8. Відповідно до частини другої коментованої статті всі судові рішення, ухвалені суддею-доповідачем під час підготовки справи до апеляційного розгляду, викладаються у формі ухвал, копії яких надсилаються особам, які беруть участь у справі (це може бути зроблено одночасно із направленням копії ухвали про закінчення підготовки та призначення справи до апеляційного розгляду).
Невідкладний апеляційний розгляд адміністративної справи
9. За аналогією з частиною третьою статті 110 КАСУ, за обґрунтованим клопотанням особи, яка бере участь у справі, про невідкладне вирішення адміністративної справи суддя-доповідач під час підготовки справи до апеляційного розгляду повинен вжити заходи щодо якнайскорішого апеляційного розгляду і вирішення справи з метою дотримання розумного для такої справи строку її вирішення. У такому разі судові виклики чи повідомлення осіб, які беруть участь у справі, та інших учасників адміністративного процесу суд здійснює за допомогою кур\’єра, телефону, факсу, електронної пошти чи іншого технічного засобу, який забезпечував би необхідну швидкість (стаття 38 КАСУ).
Закінчення підготовки справи до апеляційного розгляду
10. Відповідно до частини третьої коментованої статті після проведення підготовчих дій суддя-доповідач доповідає про них колегії суддів, що здійснюватиме апеляційний розгляд, яка постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення справи до апеляційного розгляду.
Ухвала про закінчення підготовки і призначення справи до апеляційного розгляду повинна містити інформацію про те, які підготовчі дії проведені, і встановлюються дата, час та місце судового засідання апеляційного розгляду справи або справа призначається до розгляду у письмовому провадженні. Також вирішується питання про склад осіб, які беруть участь у справі і підлягають виклику в судове засідання чи повідомленню про нього.
Суд призначає справу до апеляційного розгляду в порядку письмового провадження за наявності клопотань від усіх осіб, які беруть участь у справі, про розгляд справи за їх відсутності. За відсутності цих клопотань або якщо в суду виникла необхідність заслухати осіб, які беруть участь у справі, допитати свідків чи заслухати експерта, призначити експертизу, витребувати та дослідити інші докази, крім тих, що наявні у справі, то в такому разі суд призначає справу до апеляційного розгляду в судовому засіданні.
За аналогією з вимогами частини п\’ятої статті 121 КАСУ копія ухвали про закінчення підготовки та призначення справи до апеляційного розгляду в судовому засіданні надсилається особам, які беруть участь у справі, разом із повісткою. Зазначена ухвала касаційному оскарженню не підлягає, оскільки вона не перешкоджає подальшому провадженню у справі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code