Науково-практичний коментар до ст. 191 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 191 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 191. Заперечення на апеляційну скаргу
 
1. Особи, які беруть участь у справі, мають право подати до адміністративного суду апеляційної інстанції заперечення на апеляційну скаргу в письмовій формі протягом встановленого судом апеляційної інстанції строку.
2. Заперечення на апеляційну скаргу містить:
1) найменування адміністративного суду апеляційної інстанції;
2) ім\’я (найменування), поштову адресу особи, яка подає заперечення на апеляційну скаргу, а також номер засобу зв\’язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;
3) номер адміністративної справи в адміністративному суді апеляційної інстанції, якщо він повідомлений судом апеляційної інстанції;
4) обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог апеляційної скарги;
5) у разі необхідності – клопотання особи, яка подає заперечення на апеляційну скаргу;
6) перелік матеріалів, які додаються.
3. У запереченні на апеляційну скаргу зазначається, чи особа бажає взяти участь у судовому засіданні суду апеляційної інстанції, чи просить суд розглянути справу за її відсутності.
4. Заперечення на апеляційну скаргу підписується особою, що його подає, або її представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження, якщо це не було зроблено в суді першої інстанції.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає порядок реалізації права особи, яка бере участь у справі, подати заперечення на апеляційну скаргу іншої особи. Стаття покликана забезпечити змагальність в суді апеляційної інстанції як гарантії всебічного і об\’єктивного апеляційного розгляду.
Заперечення на апеляційну скаргу
2. Заперечення на апеляційну скаргу – це вияв активної позиції особи, яка бере участь у справі і висловлює повну або часткову незгоду зі змістом (обґрунтуванням), вимогами апеляційної скарги, яку подала інша особа, або з можливістю оскарження цією особою, або цього рішення, або до цього адміністративного суду тощо. Подати заперечення на апеляційну скаргу – це право, а не обов\’язок особи, яка бере участь у справі.
Особа, яка бере участь у справі, не позбавлена права заперечувати проти апеляційної скарги іншої особи, навіть якщо вона сама подала апеляційну скаргу на це ж судове рішення. Адже часом трапляється, коли судове рішення не влаштовує обидві сторони, і обидві вони його оскаржують, при цьому вони мають право заперечувати проти вимог апеляційних скарг одна одної.
У запереченні на апеляційну скаргу не можна висувати вимог до суду апеляційної інстанції щодо самого судового рішення, що оскаржене (наприклад, скасувати його чи змінити), оскільки такі вимоги може містити лише апеляційна скарга. Водночас особа, яка подає заперечення, може просити суд апеляційної інстанції залишити оскаржене судове рішення без змін.
Порядок і строки подання заперечення на апеляційну скаргу
3. Заперечення на апеляційну скаргу подається (надсилається) не через адміністративний суд першої інстанції, а безпосередньо до адміністративного суду апеляційної інстанції. Його належить подати протягом встановленого суддею-доповідачем строку (цей строк зазвичай встановлюється в ухвалі про відкриття апеляційного провадження або в іншій ухвалі, що суддя-доповідач постановляє під час підготовки справи до апеляційного розгляду, і має бути достатнім для підготовки заперечення). Водночас КАСУ не встановлює негативних наслідків пропущення цього строку. Однак якщо заперечення надійде після апеляційного розгляду, суд апеляційної інстанції вже не зможе його врахувати.
Форма і структура заперечення на апеляційну скаргу
4. Заперечення на апеляційну скаргу подається відповідно до частини першої коментованої статті у письмовій формі, тобто виготовлене на аркуші (аркушах) паперу рукописним або друкарським способом. Цей документ викладається державною мовою (або з перекладом на державну мову) і подається в одному примірнику.
Водночас коментована стаття не перешкоджає висловлювати заперечення проти доводів та вимог апеляційної скарги в усній формі під час апеляційного розгляду у судовому засіданні.
5. У запереченні на апеляційну скаргу мають бути зазначені:
1) найменування адміністративного суду апеляційної інстанції, до якого подається заперечення на апеляційну скаргу;
2) прізвище, ім\’я, по батькові фізичної особи, яка подає заперечення, або повне найменування юридичної особи чи органу, які подають заперечення, поштова адреса, а також номер телефону, факсу тощо, адреса електронної пошти, якщо такі є, одночасно бажано також зазначити процесуальний статус особи, яка подає заперечення, хоча законом цього і не вимагається;
3) номер адміністративної справи в адміністративному суді апеляційної інстанції, якщо він повідомлений судом апеляційної інстанції (за цим номером можна буде легко ідентифікувати справу, до якої необхідно приєднати заперечення на апеляційну скаргу);
4) обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог апеляційної скарги (у такому обґрунтуванні обов\’язково слід навести мотиви, чому особа вважає апеляційну скаргу необґрунтованою, а її вимоги незаконними);
5) у разі необхідності – клопотання особи, яка подає заперечення на апеляційну скаргу (це можуть бути вмотивовані клопотання про витребування нових доказів, виклик свідків, призначення судової експертизи тощо; ці клопотання можуть бути викладені також окремими заявами, що додаються до заперечення на апеляційну скаргу);
6) зазначення того, чи особа бажає взяти участь у судовому засіданні суду апеляційної інстанції, чи просить суд розглянути справу за її відсутності (це необхідно для того, щоб суд апеляційної інстанції міг визначити, проводити апеляційний розгляд у судовому засіданні чи у письмовому провадженні; за відсутності такого клопотання апеляційний розгляд відбувається у судовому засіданні);
7) перелік матеріалів, які додаються (наприклад, довіреність на представництво, письмові докази).
6. Якщо заперечення на апеляційну скаргу подає представник, який раніше не брав участі у справі, то у ній (як правило, після зазначення інформації про особу, яка бере участь у справі, і в інтересах якої подається заперечення) слід зазначити прізвище, ім\’я, по батькові представника, його поштову адресу, а також номер телефону, факсу тощо, адресу електронної пошти, якщо такі є.
7. Наприкінці заперечення на апеляційну скаргу має бути підписане особою, яка її подає, чи її представником (частина четверта коментованої статті), із зазначенням дати підписання.
8. Якщо у справі відсутній документ, що посвідчує повноваження представника, представник, якщо він подає заперечення на апеляційну скаргу, повинен додати оформлений належним чином документ про свої повноваження, передбачений статтею 58 КАСУ. За подання заперечення на апеляційну скаргу судовий збір не сплачується.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code