Науково-практичний коментар до ст. 197 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 197 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 197. Апеляційний розгляд справи в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами
1. Суд апеляційної інстанції може розглянути справу в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо справу може бути вирішено на основі наявних у ній доказів, у разі:
1) відсутності клопотань від усіх осіб, які беруть участь у справі, про розгляд справи за їх участю;
2) неприбуття жодної з осіб, які беруть участь у справі, у судове засідання, хоча вони були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання;
3) подання апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції, які прийняті у порядку скороченого провадження за результатами розгляду справ, передбачених пунктами 1, 2 частини першої статті 1832.
2. Якщо під час письмового провадження за наявними у справі матеріалами суд апеляційної інстанції дійде висновку про те, що справу необхідно розглядати у судовому засіданні, то він призначає її до апеляційного розгляду в судовому засіданні.
3. Якщо справа була розглянута в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, то копія рішення суду апеляційної інстанції надсилається особам, які беруть участь у справі, протягом трьох днів з моменту підписання постанови або ухвали суду апеляційної інстанції.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Апеляційний розгляд адміністративної справи суд здійснює в порядку усного (у судовому засіданні) або письмового провадження. Стаття визначає особливості розгляду справи судом апеляційної інстанції у письмовому провадженні.
2. Апеляційний розгляд справи у письмовому провадженні спрямований на реалізацію принципу процесуальної економії та спрямований на пришвидшення апеляційного провадження.
Письмове провадження та його підстави в суді апеляційної інстанції
3. Відповідно до пункту 10 частини першої статті 3 КАСУ письмове провадження – це розгляд і вирішення адміністративної справи в суді, зокрема й апеляційної інстанції, без виклику осіб, які беруть участь у справі, та без проведення судового засідання на основі наявних у суду матеріалів.
4. Суд проводить апеляційний розгляд у письмовому провадженні у випадку, якщо всі особи, які беруть участь у справі, заявили про можливість розгляду справи за їх відсутності (частина перша коментованої статті). Таке клопотання доцільно заявляти, якщо перегляд справи не вимагає дослідження доказів та встановлення обставин у справі. Його може бути заявлено у самій апеляційній скарзі, запереченні на неї, заяві про приєднання до апеляційної скарги чи окремо.
На наш погляд, суд міг би розглядати справу у порядку письмового провадження також і тоді, коли ніхто з осіб, які беруть участь у справі і були належним чином повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду, не з\’явився у судове засідання, і суд визнав можливим розглянути апеляційну скаргу за їх відсутності.
Порядок апеляційного розгляду у письмовому провадженні
5. Письмове провадження в апеляційній інстанції передбачає вивчення колегією суддів апеляційної скарги, заперечень на неї, інших матеріалів, що є в адміністративній справі, й ухвалення ними судового рішення без проведення судового засідання. По суті, такі розгляд і вирішення зводяться до наради суддів.
При розгляді справи в порядку письмового провадження головуючий доводить до відома складу колегії суддів, чия апеляційна скарга, у якій справі та на рішення якого суду розглядається, з\’ясовує питання про наявність самовідводів.
Після цього суддя-доповідач доповідає зміст апеляційної скарги та ухваленого у справі судового рішення, зміст позиції інших осіб, які беруть участь у справі. Після відповіді на питання інших суддів суддя-доповідач пропонує своє бачення вирішення вимог апеляційної скарги. Після обговорення запропонованих суддями пропозицій колегія суддів ухвалює рішення відповідно до статей 198 – 199 КАСУ.
Під час апеляційного розгляду і вирішення справи у письмовому провадженні його фіксування за допомогою звукозаписувального технічного засобу не проводиться, оскільки в такому випадку не проводиться судове засідання.
Перехід до усного провадження
6. Якщо під час письмового провадження суд апеляційної інстанції дійде висновку про те, що справу необхідно розглядати у судовому засіданні (наприклад, у суду виникла необхідність заслухати осіб, які беруть участь у справі, допитати свідків чи заслухати експерта, призначити експертизу, витребувати та дослідити інші докази, крім тих, що наявні у справі), то в такому разі суд призначає справу до апеляційного розгляду в судовому засіданні.
Направлення копії судового рішення
7. Якщо справа була розглянута і вирішена в порядку письмового провадження, то способом доведення судового рішення до відома осіб, які беруть участь у справі, є не проголошення судового рішення, а направлення їм копії судового рішення. Копія постанови або ухвали суду апеляційної інстанції надсилається кожній особі, яка бере участь у справі, протягом трьох днів з моменту підписання усіма суддями колегії (частина третя коментованої статті).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code