Науково-практичний коментар до ст. 210 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 210 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 210. Суд касаційної інстанції
 
1. Судом касаційної інстанції в адміністративних справах є Вищий адміністративний суд України.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає судовий орган у системі судів загальної юрисдикції, який відповідає за здійснення касаційного провадження в адміністративних справах. Оскільки одним із завдань касаційного провадження є забезпечення однакового застосування законів судами відповідної юрисдикції, стаття наділяє функціями суду касаційної інстанції в адміністративних справах лише один суд – Вищий адміністративний суд України.
Вищий адміністративний суд України – вищий судовий орган у системі адміністративних судів
2. Відповідно до частини третьої статті 125 Конституції України вищими судовими органами у системі спеціалізованих судів є відповідні вищі суди. Згідно зі статтею 38 Закону України \”Про судоустрій України\”, у системі адміністративних судів вищим судовим органом є Вищий адміністративний суд України, який є третьою ланкою після місцевих адміністративних судів і апеляційних адміністративних судів.
3. Вищий адміністративний суд України було утворено Указом Президента України \”Про Апеляційний суд України, Касаційний суд України та Вищий адміністративний суд України\” від 1 жовтня 2002 року144, але свою судову діяльність він почав здійснювати з набранням чинності КАСУ, тобто з 1 вересня 2005 року.
4. У листопаді 2002 року Президент України підписав Указ145, яким було затверджено кількісний склад Вищого адміністративного суду України – 65 суддів. Зважаючи на велике навантаження, згодом його було збільшено, і сьогодні у складі Вищого адміністративного суду України передбачено 97 суддівських посад.
5. Вищий адміністративний суд України знаходиться у місті Києві, його поштова адреса: вул. Московська, 8, корп. 5, м. Київ, 01010.
Повноваження Вищого адміністративного суду України
6. Вищий адміністративний суд України є судом касаційної інстанції і здійснює перегляд за касаційними скаргами судових рішень в адміністративних справах.
Також Вищий адміністративний суд України, як виняток, є судом першої й останньої інстанції у справах щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму, скасування реєстрації кандидата на пост Президента України. Крім того, Вищий адміністративний суд України є судом апеляційної й останньої інстанції у справах щодо рішень, дій чи бездіяльності Центральної виборчої комісії, за винятком тих, що стосуються встановлення результатів виборів або всеукраїнського референдуму.
Окрім здійснення судових повноважень, Вищий адміністративний суд України також вивчає та узагальнює судову практику, аналізує судову статистику, а також надає методичну допомогу та рекомендаційні роз\’яснення судам нижчого рівня з метою однакового застосування законодавства в межах відповідної судової юрисдикції.
Судові палати Вищого адміністративного суду України
7. Відповідно до частини третьої статті 38 Закону України \”Про судоустрій України\” у вищому спеціалізованому суді можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за визначеною спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції.
8. Сьогодні у Вищому адміністративному суді діють такі судові палати:
1) з розгляду справ за зверненнями юридичних осіб;
2) з розгляду справ за зверненнями фізичних осіб;
3) з розгляду справ, пов\’язаних із спорами щодо проходження публічної служби;
4) з розгляду справ, що виникають з податкових відносин.
Судові палати, крім забезпечення розгляду відповідних справ у складі колегій суддів, аналізують судову статистику та узагальнюють судову практику у справах, віднесених до компетенції палати.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code