Науково-практичний коментар до ст. 214 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 214 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 214. Прийняття касаційної скарги судом касаційної інстанції
 
1. Касаційна скарга реєструється у день її надходження до адміністративного суду касаційної інстанції в порядку, встановленому частиною третьою статті 151 цього Кодексу, та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу.
2. Отримавши касаційну скаргу, оформлену відповідно до вимог статті 213 цього Кодексу, суддя-доповідач у дводенний строк вирішує питання про відкриття касаційного провадження, про що постановляє відповідну ухвалу, та витребовує справу, яка має бути надіслана до суду касаційної інстанції протягом п\’яти днів з дня отримання відповідної ухвали.
3. До касаційної скарги, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтею 213 цього Кодексу, застосовуються правила статті 108 цього Кодексу.
4. Касаційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, встановлених статтею 212 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом тридцяти днів з моменту отримання ухвали про залишення касаційної скарги без руху особа має право звернутися до суду касаційної інстанції з заявою про поновлення строків або вказати інші підстави для поновлення строку.
Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку касаційного оскарження визнані неповажними, суддя-доповідач відмовляє у відкритті касаційного провадження.
Незалежно від поважності причини пропуску строку касаційного оскарження суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного провадження у разі, якщо касаційна скарга прокурора, органу державної влади, органу місцевого самоврядування чи іншого суб\’єкта владних повноважень подана після спливу одного року з моменту набрання оскаржуваним судовим рішенням законної сили.
5. Суддя-доповідач відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі також у випадках, якщо:
1) справа не підлягає касаційному розгляду у порядку адміністративного судочинства;
2) справа не переглядалася в апеляційному порядку;
3) є ухвала про закриття касаційного провадження у зв\’язку з відмовою цієї особи від касаційної скарги на це саме судове рішення;
4) є ухвала про відмову у задоволенні касаційної скарги цієї особи або про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою на це саме судове рішення;
5) касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи.
6. Копія ухвали про повернення касаційної скарги або про відмову у відкритті касаційного провадження разом з доданими до скарги матеріалами направляються особі, яка подавала касаційну скаргу, а касаційна скарга залишається у суді касаційної інстанції.
7. Частину сьому виключено.
 
Коментар:
 
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає дії, які вчиняються в адміністративному суді касаційної інстанції, після надходження касаційної скарги. Зокрема, стаття у загальному вигляді регламентує порядок вирішення питання щодо відкриття касаційного провадження.
2. Стаття спрямована на забезпечення неупередженого розподілу судових справ в адміністративному суді касаційної інстанції та на відкриття касаційного провадження за відсутності перешкод для цього.
Реєстрація і розподіл справ в адміністративному суді касаційної інстанції
3. Касаційна скарга, що надійшла до адміністративного суду касаційної інстанції, реєструється в день її надходження до адміністративного суду касаційної інстанції у відповідному підрозділі апарату суду. Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації апарат суду повинен передати скаргу разом із усіма доданими матеріалами судді-доповідачу, який визначається у порядку черговості, встановленому з урахуванням спеціалізації суддів, розрахункових норм часу, необхідного для розгляду справ, і поправних коефіцієнтів до них.
Вирішення питання щодо відкриття касаційного провадження
4. Суддя-доповідач не пізніше п\’яти днів після одержання ним касаційної скарги повинен вирішити питання щодо відкриття касаційного провадження.
5. Якщо касаційну скаргу подано без додержання встановлених статтею 213 КАСУ вимог щодо форми, структури касаційної скарги та додатків до неї або не сплачено судовий збір у належному розмірі чи відсутнє підтвердження про це, суддя-доповідач постановляє ухвалу про залишення скарги без руху. В ухвалі суддя-доповідач вказує на недоліки касаційної скарги, спосіб їх усунення і встановлює строк, достатній для усунення недоліків. Якщо недоліки не будуть усунуті у встановлений строк, суддя-доповідач постановляє ухвалу про повернення касаційної скарги (частина шоста коментованої статті).
Якщо особа подала касаційну скаргу з пропущенням строку касаційного оскарження, суддя-доповідач постановляє ухвалу про повернення касаційної скарги у разі відсутності заяви (клопотання) особи, яка її подала, про поновлення цього строку. Пропущення строку касаційного оскарження за наявності заяви (клопотання) про його поновлення не є перешкодою для відкриття касаційного провадження, але суд касаційної інстанції (але вже у колегіальному складі) може залишити касаційну скаргу без розгляду за відсутності поважних причин пропущення цього строку (частина третя статті 212 КАСУ).
За аналогією із процесом у суді першої інстанції (стаття 108 КАСУ) суддя-доповідач своєю ухвалою повертає касаційну скаргу також, якщо:
1) особа, яка її подала, до відкриття касаційного провадження подала заяву про відкликання касаційної скарги;
2) касаційну скаргу подано особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності;
3) касаційну скаргу від імені особи, яка бере участь у справі, подано особою, яка не має повноважень на ведення справи.
6. За частиною четвертою коментованої статті суддя-доповідач постановляє ухвалу про відмову у відкритті касаційного провадження, якщо:
1) справа не підлягає касаційному розгляду за правилами адміністративного судочинства (наприклад, оскаржено судове рішення, яке не може бути предметом касаційного оскарження відповідно до статті 211 КАСУ; також ця підстава була важливою для перехідного періоду, коли багато рішень у справах, розглянутих за правилами цивільного чи господарського судочинства, після набрання чинності КАСУ помилково оскаржувалися за правилами адміністративного судочинства);
2) справа не переглядалася в апеляційному порядку (суд касаційної інстанції не може переглядати рішення суду першої інстанції, якщо воно не було предметом оскарження і перегляду у суді апеляційної інстанції);
3) є ухвала про закриття касаційного провадження у зв\’язку з відмовою цієї особи від касаційної скарги на це саме судове рішення (тобто відмова особи від касаційної скарги і закриття у зв\’язку з цим провадження відповідно до статті 218 КАСУ перешкоджає цій особі повторно звернутися з касаційною скаргою на те рішення, що вона оскаржувала раніше);
4) є ухвала про відхилення касаційної скарги цієї особи (залишення касаційної скарги без задоволення) або про відмову їй у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою на це саме судове рішення (ця підстава не повинна застосовуватися, коли суд касаційної інстанції спочатку відмовив у відкритті касаційного провадження через те, що справу не було переглянуто в апеляційному порядку, а потім цю справу все-таки було переглянуто в апеляційній інстанції);
За аналогією зі статтею 109 КАСУ суддя-доповідач постановляє ухвалу про відмову у відкритті касаційного провадження також, якщо наступила смерть фізичної особи чи припинено юридичну особу, які звернулися із касаційною скаргою, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.
7. У разі залишення касаційної скарги без руху копія ухвали про це направляється особі, яка подала касаційну скаргу. Якщо ж касаційну скаргу буде повернуто або буде відмовлено у відкритті касаційного провадження, особі, яка подавала касаційну скаргу, суд направляє копію ухвали про це разом з доданими до скарги матеріалами, але касаційна скарга залишається у суді касаційної інстанції і зберігається разом з відповідною ухвалою. Інші особи, які беруть участь у справі, про такі судові рішення не повідомляються, оскільки касаційне провадження не розпочалося.
8. За відсутності зазначених вище перешкод суддя-доповідач постановляє ухвалу про відкриття касаційного провадження й одночасно витребовує адміністративну справу з адміністративного суду, в якому вона знаходиться.
Попереднє регулювання
9. Перша редакція коментованої статті не передбачала чітких підстав для повернення касаційної скарги чи відмови у відкритті касаційного провадження, а тому вимагала застосування за аналогією правил, встановлених у суді першої інстанції, чого виявилося недостатньо. У чинній редакції переважно усунуто зазначені прогалини, а також збільшено строк для вирішення питання щодо відкриття касаційного провадження з трьох до п\’яти днів, виходячи з того, що навантаження на суд касаційної інстанції виявилося більшим, ніж очікувалося спочатку.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code