Науково-практичний коментар до ст. 215 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 215 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 215. Підготовка справи до касаційного розгляду
1. Суддя-доповідач протягом десяти днів після відкриття касаційного провадження:
1) з\’ясовує склад осіб, які беруть участь у справі;
2) надсилає копії ухвали про відкриття касаційного провадження особам, які беруть участь у справі, разом з копіями касаційної скарги, інформацією про їхні права та обов\’язки і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на касаційну скаргу;
3) вирішує письмово заявлені клопотання осіб, які беруть участь у справі;
4) вирішує питання про можливість попереднього розгляду справи або письмового провадження за наявними у справі матеріалами у суді касаційної інстанції;
5) вирішує питання про зупинення виконання судових рішень, які оскаржуються;
6) вирішує інші питання, необхідні для касаційного розгляду справи.
2. Усі рішення, ухвалені суддею-доповідачем під час підготовки справи до касаційного розгляду, викладаються у формі ухвали. Копії ухвал надсилаються особам, які беруть участь у справі.
3. Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач призначає справу до касаційного розгляду у судовому засіданні чи у порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає правила підготовки суддею-доповідачем адміністративної справи до касаційного розгляду. Стаття спрямована на створення необхідних умов для всебічного та об\’єктивного розгляду і вирішення справи в касаційному провадженні протягом розумного строку.
Поняття підготовки справи до касаційного розгляду
2. Підготовка адміністративної справи до касаційного розгляду – це система процесуальних дій судді-доповідача адміністративного суду касаційної інстанції, спрямованих на створення умов для вирішення справи в касаційному провадженні протягом розумного строку.
Порядок здійснення підготовки та підготовчі дії
3. Підготовка адміністративної справи до касаційного розгляду має починатися з часу відкриття касаційного провадження.
4. Підготовку здійснює одноособово суддя-доповідач – суддя адміністративного суду, який відкрив касаційне провадження у справі. Цей суддя вже попередньо ознайомився з касаційною скаргою та викладеними у ній вимогами, тому цілком слушно, що саме він здійснює підготовку справи до касаційного розгляду. Хоча у разі якщо такий суддя не може з об\’єктивних причин далі продовжувати провадження у справі (припинення його повноважень, тривале захворювання тощо), то її може бути передано іншому судді в порядку черговості і це не матиме наслідком проведення підготовки справи до касаційного розгляду спочатку.
5. Статтею першою коментованої статті визначено строк підготовки адміністративної справи до касаційного розгляду – десять днів. Але деякі рішення можуть бути прийняті суддею доповідачем і пізніше. Наприклад, для вирішення питання щодо касаційного розгляду у порядку письмового провадження необхідно дочекатися, коли закінчиться строк для надання заперечень на касаційну скаргу, оскільки протягом цього часу особа може подати клопотання про касаційний розгляд справи у судовому засіданні з її участю, що виключає письмове провадження.
6. При підготовці справи до касаційного розгляду суддя-доповідач уповноважений вчиняти різноманітні процесуальні дії, орієнтовний перелік яких передбачено у частині першій коментованої статті.
Усі процесуальні дії судді на цій стадії касаційного провадження умовно можна звести до таких питань:
1) визначення складу учасників адміністративного процесу та інформування осіб, які беруть участь у справі, про відкриття касаційного провадження (для цього суддя-доповідач повинен, зокрема, надіслати копії ухвали про відкриття касаційного провадження особам, які беруть участь у справі, разом з копіями касаційної скарги, інформацією про їхні права та обов\’язки і встановити строк для подання заперечень на касаційну скаргу);
2) вирішити питання про можливість попереднього розгляду справи чи письмового провадження в суді касаційної інстанції (письмове провадження в суді касаційної інстанції, на відміну від судів першої і апеляційної інстанцій, можливе, якщо від жодної особи, яка бере участь у справі, не надійшло клопотання про касаційний розгляд у судовому засіданні за її участю. За наявності такого клопотання справа призначається судом касаційної інстанції спочатку до попереднього розгляду, а якщо її під час попереднього розгляду не вирішено, тоді справа призначається до касаційного розгляду у судовому засіданні, про яке повідомляють осіб, які беруть участь у справі);
3) вирішення питання про зупинення виконання судових рішень, які оскаржуються (суддя-доповідач може вирішити це питання як з власної ініціативи, так і за клопотанням особи, яка подала касаційну скаргу, чи інших осіб, які беруть у справі; при цьому він може керуватися такими критеріями: очевидність порушень, які можливо допустили суди нижчих інстанцій, та висока ймовірність істотних наслідків таких порушень; неможливість повернути виконання судових рішень у разі, якщо вони будуть скасовані тощо);
4) вирішення інших письмово заявлених клопотань осіб, які беруть участь у справі (потрібно звернути увагу на те, що клопотання про поновлення строку касаційного оскарження вирішує не суддя-доповідач одноособово, а суд касаційної інстанції колегіально у судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, відповідно до частини другої статті 102 КАСУ).
7. Перелік процесуальних дій судді-доповідача під час підготовки справи до касаційного розгляду, що наведені вище, не є вичерпним. У разі необхідності суддя може вчиняти інші процесуальні дії, спрямовані на здійснення повного і об\’єктивного касаційного розгляду протягом розумного строку.
8. Відповідно до частини другої коментованої статті усі судові рішення, ухвалені суддею-доповідачем під час підготовки справи до касаційного розгляду, викладаються у формі ухвал, копії яких надсилаються особам, які беруть участь у справі (це може бути зроблено одночасно з направленням копії ухвали про призначення справи до касаційного розгляду).
Невідкладний касаційний розгляд адміністративної справи
9. За аналогією з частиною третьою статті 110 КАСУ, за обґрунтованим клопотанням особи, яка бере участь у справі, про невідкладне вирішення адміністративної справи суддя-доповідач під час підготовки справи до касаційного розгляду повинен вжити заходів щодо якнайскорішого касаційного розгляду і вирішення справи з метою дотримання розумного для такої справи строку її вирішення. У такому разі судові виклики чи повідомлення осіб, які беруть участь у справі, та інших учасників адміністративного процесу суд здійснює за допомогою кур\’єра, телефону, факсу, електронної пошти чи іншого технічного засобу, який забезпечував би необхідну швидкість (стаття 38 КАСУ).
Закінчення підготовки справи до касаційного розгляду
10. Відповідно до частини третьої коментованої статті після проведення підготовчих дій суддя-доповідач доповідає про них колегії суддів, що здійснюватиме касаційний розгляд, яка постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення справи до касаційного розгляду. На жаль, при запровадженні попереднього розгляду справи (стаття 2201 КАСУ) у зазначену норму не внесли необхідних змін. Тому сьогодні її необхідно тлумачити у такий спосіб: суд касаційної інстанції заслуховує доповідь судді-доповідача про проведені підготовчі дії, і постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення справи до касаційного розгляду у письмовому провадженні або призначення попереднього розгляду справи.
Ухвала про закінчення підготовки і призначення справи до касаційного розгляду повинна містити інформацію про те, які підготовчі дії проведені, і встановлюються дата, час та місце попереднього розгляду справи або справа призначається до розгляду у письмовому провадженні.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code