Науково-практичний коментар до ст. 220-1 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 220-1 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 220-1. Попередній розгляд справи
 
1. Попередній розгляд справи має бути проведений протягом п\’яти днів після складення доповіді суддею-доповідачем без повідомлення осіб, які беруть участь у справі.
2. У попередньому судовому засіданні суддя-доповідач доповідає колегії суддів про обставини, необхідні для ухвалення судового рішення судом касаційної інстанції.
3. Суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу і залишає рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування судового рішення.
4. Суд касаційної інстанції скасовує судове рішення за наявності підстав, які тягнуть за собою обов\’язкове скасування судового рішення.
5. Суд касаційної інстанції призначає справу до розгляду у судовому засіданні за відсутності підстав, встановлених частиною третьою або четвертою цієї статті. Справа призначається до розгляду у судовому засіданні, якщо хоч один суддя із складу суду дійшов такого висновку. Про призначення справи до розгляду у судовому засіданні постановляється ухвала, яка підписується всім складом суду.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає підстави для вирішення справи в суді касаційної інстанції без повідомлення осіб, які беруть участь у справі, навіть за наявності клопотання когось із осіб, які беруть участь у справі, про проведення касаційного розгляду за їх участю. Ці підстави мають очевидний характер і не потребують додаткових підтверджень чи спростувань. За їх відсутності проводиться касаційний розгляд у судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі.
2. Механізм, запроваджений статтею, запозичено із цивільного судочинства і спрямовано на спрощення і пришвидшення касаційного провадження.
Умови проведення попереднього розгляду справи
3. Попередній розгляд справи проводиться:
1) у випадку, коли немає підстав для касаційного розгляду у порядку письмового провадження, оскільки попередній розгляд справи передує касаційному розгляду справи в судовому засіданні (це випливає з частини п\’ятої коментованої статті);
2) протягом п\’яти днів після складення доповіді суддею-доповідачем про обставини, необхідні для ухвалення судового рішення судом касаційної інстанції (щоправда, КАСУ не встановлює строку для підготовки такої доповіді);
3) без повідомлення осіб, які беруть участь у справі.
Порядок проведення попереднього розгляду справи
4. Попередній розгляд справи в суді касаційної інстанції проводиться колегією у складі не менше п\’яти суддів у попередньому судовому засіданні. Воно починається з доповіді судді-доповідача про обставини, необхідні для ухвалення судового рішення судом касаційної інстанції. Після цього відбувається нарада суддів з приводу того, чи мають ці обставини очевидний характер і чи дають вони можливість відразу відхилити касаційну скаргу (відмовити у її задоволенні) або, навпаки, скасувати судові рішення з підстав, визначених частиною третьою статті 227 КАСУ. За наслідками наради відбувається голосування.
5. Під час попереднього розгляду справи його фіксування за допомогою звукозаписувального технічного засобу не проводиться, оскільки за своїм змістом воно є нарадою суддів.
Судові рішення за наслідками попереднього розгляду справи та порядок їх ухвалення
6. За наслідками попереднього розгляду суд касаційної інстанції може постановити одну з таких ухвал:
1) про відхилення касаційної скарги і залишення оскаржених судових рішень без змін, якщо відсутні підстави, визначені статтями 225 – 229 КАСУ;
2) про скасування оскаржених судових рішень, якщо є підстави, що тягнуть за собою обов\’язкове скасування судового рішення, визначені частиною третьою статті 227 КАСУ;
3) про призначення справи до касаційного розгляду у судовому засіданні, якщо немає підстав для постановлення вищезазначених ухвал.
7. Порядок прийняття зазначених вище рішень дещо відрізняється від порядку прийняття за принципом більшості, що встановлений статтею 25 КАСУ. Перші дві ухвали повинні бути прийняті колегією суддів одностайно. Якщо ж хоча б один суддя дійде висновку про необхідність призначення справи до касаційного розгляду у судовому засіданні, увесь склад суду зобов\’язаний підписати ухвалу про це. Тобто для постановлення останньої ухвали достатньо голосу одного судді. Такий підхід запобігає ухваленню невиважених кінцевих судових рішень у справі у попередньому судовому засіданні.
Попереднє регулювання
8. До набрання чинності коментованою статтею КАСУ, виходячи з принципів гласності, змагальності і диспозитивності, не передбачав можливості розгляду і вирішення справи в касаційному порядку без повідомлення осіб, які беруть участь у справі, якщо хоча б одна з них виявила бажання взяти участь у касаційному розгляді. За відсутності такого бажання справа розглядалася у письмовому провадженні, яке в адміністративному судочинстві було альтернативою попередньому розгляду справи судом касаційної інстанції в цивільному судочинстві.
Зважаючи на значне навантаження на Вищий адміністративний суд України, що виявилося більшим, ніж очікувалося, законодавець вирішив запровадити попередній розгляд справи і в адміністративному судочинстві, додатково до письмового провадження, чим, однак, дещо обмежено дію гласності, змагальності і диспозитивності в суді касаційної інстанції. На жаль, зазначений захід не справив значного впливу на розвантаження Вищого адміністративного суду України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code