Науково-практичний коментар до ст. 248 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 248 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 248. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
 
1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами подається в письмовій формі.
2. У заяві про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами зазначаються:
1) найменування адміністративного суду, до якого подається заява про перегляд;
2) ім\’я (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, а також номер засобу зв\’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
3) судове рішення, про перегляд якого за нововиявленими обставинами подається заява;
4) обставини, що могли вплинути на судове рішення, але не були відомі та не могли бути відомі суду та особі, яка звертається із заявою, під час вирішення справи;
5) обґрунтування з посиланням на докази, що підтверджують наявність нововиявлених обставин, та зміст вимог особи, яка подає заяву, до суду;
6) перелік документів та інших матеріалів, які додаються.
3. Заява підписується особою, яка її подає, або її представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження.
4. До заяви додаються копії заяви відповідно до кількості осіб, які брали участь у справі, та документ про сплату судового збору.
5. Особа, яка подає заяву, може додати до неї документи або їхні копії, що мають значення для правильного вирішення судової справи і не були відомі на час ухвалення судового рішення у справі.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття стандартизує форму і структуру заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами – містить перелік елементів (реквізитів), що дають необхідну інформацію для вирішення судом питання про відкриття провадження за нововиявленими обставинами.
Форма заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
2. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами подається лише у письмовій формі (частина перша коментованої статті), тобто вона повинна бути виготовлена на аркуші (аркушах) паперу рукописним або друкарським способом. Цей документ викладається державною мовою (або з перекладом на державну мову).
Структура заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами і додатки до неї
3. У заяві про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами мають бути зазначені:
1) найменування адміністративного суду, до якого подається заява про перегляд (адміністративний суд визначається відповідно до частини першої статті 249 КАСУ);
2) прізвище, ім\’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи чи органу, які подають заяву, а також номер телефону, факсу тощо, адреса електронної пошти, якщо такі є; якщо заяву про перегляд подається не до адміністративного суду, в якому знаходиться справа, тоді бажано157 зазначити також імена (найменування) інших осіб, які беруть участь у справі, їхню поштову адресу та іншу контактну інформацію (ці реквізити необхідні суду для направлення кореспонденції, зокрема копій ухвали про відкриття провадження за нововиявленими обставинами, а номери засобів зв\’язку чи адреса електронної пошти можуть бути потрібні для здійснення термінових викликів чи повідомлень), одночасно бажано також зазначити процесуальний статус осіб, які беруть участь у справі (позивач, відповідач, треті особи, представники);
3) реквізити судового рішення, про перегляд якого за нововиявленими обставинами ставиться питання (принаймні необхідно зазначити назву судового рішення, номер справи, дату ухвалення; ця інформація необхідна суду для того, щоб віднайти справу);
4) зазначення конкретної нововиявленої обставини, тобто обставини, що відповідно до частини другої статті 245 КАСУ може бути підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами;
5) обґрунтування з посиланням на докази, що підтверджують наявність нововиявленої обставини, та зміст вимог особи, яка подає заяву про перегляд (у такому обґрунтуванні обов\’язково слід підтвердити нововиявлену обставину посиланням на докази та пояснити, як ця обставина могла вплинути на судове рішення, також слід навести прохання особи про бажане для неї рішення суду за наслідками провадження за нововиявленими обставинами);
6) перелік документів та інших матеріалів, які додаються (довіреність на представництво, квитанція про сплату судового збору, копії заяви для інших осіб, які беруть участь у справі, копію судового рішення, про перегляд якого ставиться питання, інші документи чи їхні копії, що можуть мати значення для правильного вирішення справи, тощо).
У разі необхідності у заяві про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами особа може навести свої клопотання до суду. Це можуть бути вмотивовані клопотання про: поновлення строку подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, зупинення виконання судового рішення тощо. Ці клопотання можуть бути викладені також окремими заявами, що додаються до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.
4. Якщо заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами подає представник, то у ній (як правило, після зазначення інформації про особу, в інтересах якої подається заява) слід зазначити прізвище, ім\’я, по батькові представника, його поштову адресу, а також номер телефону, факсу тощо, адресу електронної пошти, якщо такі є.
5. Наприкінці заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами має бути підписана особою, яка її подає, або її представником (частина третя коментованої статті) із зазначенням дати підписання.
Якщо заяву підписав представник, то одночасно з нею подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника згідно із статтею 58 КАСУ, незалежно від того, чи цей документ подавався раніше. Замість оригіналу такого документа до заяви може бути додана і належним чином засвідчена копія. Зазначені документи необхідні, оскільки суд при вирішенні питання щодо відкриття провадження за нововиявленими обставинами перевіряє повноваження представника, а матеріали адміністративної справи у нього можуть бути відсутні.
6. До заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами має бути доданий документ (квитанція, платіжне доручення) про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати. Відповідно до підпункту 2 пункту 3 розділу VII \”Прикінцеві та перехідні положення\” КАСУ до набрання чинності законом, який регулює порядок сплати і розміри судового збору, судовий збір за подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами фізичною чи юридичною особою, суб\’єктом владних повноважень судовий збір становить 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто 3 гривні 40 копійок (підпункт \”б\” пункту 1 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України \”Про державне мито\”). Підпункт 3 пункту 3 розділу VII \”Прикінцеві та перехідні положення\” КАСУ при цьому не застосовується, оскільки заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами сама по собі не містить майнових вимог про стягнення грошових коштів. В адміністративному судочинстві при сплаті судового збору застосовуються пільги, надані на підставі статей 4 і 5 Декрету Кабінету Міністрів України \”Про державне мито\”.
7. Принцип змагальності передбачає право ознайомлення із заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами інших осіб, які беруть участь у справі, тому до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами слід додати її копії відповідно до кількості таких осіб (частина четверта коментованої статті), а також бажано приєднати копії доданих до неї письмових матеріалів у такій же кількості.
Наслідки недотримання вимог до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
8. Якщо особа не дотримала якоїсь із вимог до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, зазначених у коментованій статті, і відсутність певної інформації не дає можливості суду вирішити питання про відкриття провадження за нововиявленими обставинами, суд залишає заяву без руху і пропонує особі виправити виявлені недоліки (див. частину третю статті 250 і статтю 108 КАСУ).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code