Науково-практичний коментар до ст. 249 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 249 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 249. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
 
1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами подається до суду тієї інстанції, який першим допустив помилку при вирішенні справи внаслідок незнання про існування цієї обставини.
2. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у разі встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення, подається до адміністративного суду тієї інстанції, суддею якого він був.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття встановлює правила визначення адміністративного суду, до якого належить подавати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами (правила підсудності).
Логіка статті полягає у тому, щоб перегляд за нововиявленими обставинами здійснював той суд, який першим допустив помилку внаслідок незнання про обставину, яку особа розцінює як нововиявлену.
Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
2. Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами належить подавати безпосередньо до того адміністративного суду, який першим допустив помилку при вирішенні справи внаслідок незнання про існування цієї обставини. \”Безпосередньо\” не означає, що особа не може надіслати її поштою. При цьому не має значення та обставина, чи знаходиться у цьому суді адміністративна справа.
Адміністративний суд, який здійснює провадження за нововиявленими обставинами
3. Перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами здійснює адміністративний суд, який ухвалив це рішення, а якщо раніше його було оскаржено, то той адміністративний суд, для рішення якого нововиявлена обставина була важливою у першу чергу. Тобто провадження за нововиявленими обставинами здійснює адміністративний суд, який першим припустився помилки при вирішенні справи внаслідок незнання про існування цих обставин.
Це зумовлене такими міркуваннями: якщо нововиявлена обставина мала значення для ухвалення судового рішення судом першої інстанції, то, незважаючи на подальші помилкові рішення наступних інстанцій, необхідним і достатнім обсягом повноважень для перегляду наділений насамперед суд першої інстанції. Якщо ж ця обставина мала значення для ухвалення рішення судом апеляційної інстанції, але не судом першої інстанції, то необхідним і достатнім обсягом повноважень для перегляду наділений лише він. Наприклад, свідок дав у справі неправдиві показання в суді апеляційної інстанції. Рішення апеляційного суду було оскаржене на підставі неправильного застосування судом закону, а лише з часом встановлено неправдивість показань свідка через обвинувальний вирок суду. У цьому випадку суд касаційної інстанції не може переглянути судове рішення за нововиявленими обставинами, оскільки не наділений повноваженням встановлювати нові обставини в адміністративній справі, але таке повноваження має суд апеляційної інстанції, на правильність судового рішення якого і вплинула у першу чергу неправдивість показань свідка. Саме адміністративний суд апеляційної інстанції у цій ситуації повинен здійснити перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.
4. Загальному правилу повністю відповідає правило частини другої коментованої статті про те, що заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у разі встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення, подається до адміністративного суду тієї інстанції, суддею якого він був.
Наслідки порушення правил підсудності
5. Недотримання правил підсудності, що встановлені цією статтею, є підставою для повернення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами для подання до належного суду (за аналогією з пунктом 6 частини третьої статті 108 КАСУ). Якщо порушення правил підсудності виявлено після відкриття провадження за нововиявленими обставинами, тоді застосовуються правила статті 22 КАСУ щодо передачі адміністративної справи (див. коментар до неї).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code