Науково-практичний коментар до ст. 250 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 250 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 250. Відкриття провадження за нововиявленими обставинами
 
1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, що надійшла до адміністративного суду, передається судді адміністративного суду, який визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 151 цього Кодексу. У розгляді заяви та перегляді судового рішення за нововиявленими обставинами не може брати участь суддя, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого ставиться питання.
2. Не пізніше наступного дня після надходження заяви до адміністративного суду суддя перевіряє її відповідність вимогам статті 248 цього Кодексу і вирішує питання про відкриття провадження за нововиявленими обставинами.
3. До заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтею 248 цього Кодексу, застосовуються правила статті 108 цього Кодексу.
4. Відкривши провадження за нововиявленими обставинами, суддя надсилає особам, які беруть участь у справі, копії заяви про перегляд і призначає дату, час та місце судового засідання, про що повідомляє осіб, які беруть участь у справі.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає дії, які вчиняються в адміністративному суді після надходження заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Зокрема, стаття у загальному вигляді регламентує порядок вирішення питання щодо відкриття провадження за нововиявленими обставинами.
2. Стаття спрямована на забезпечення неупередженого розподілу судових справ в адміністративному суді та на відкриття провадження за нововиявленими обставинами за відсутності перешкод для цього.
Реєстрація заяви і розподіл справи в адміністративному суді
3. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, що надійшла до адміністративного суду, реєструється в день її надходження до адміністративного суду у відповідному підрозділі апарату суду. Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації апарат суду повинен передати заяву разом з усіма доданими матеріалами судді цього адміністративного суду, який визначається у порядку черговості, встановленому з урахуванням їх спеціалізації, розрахункових норм часу, необхідного для розгляду справ, і поправних коефіцієнтів до них. Але в будь-якому випадку це не повинен бути суддя, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого ставиться питання (частина перша коментованої статті).
Вирішення питання щодо відкриття провадження за нововиявленими обставинами
4. Суддя, якому передано заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, не пізніше наступного робочого дня після надходження заяви до адміністративного суду повинен вирішити питання щодо відкриття провадження за нововиявленими обставинами.
5. Якщо заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами подано без додержання встановлених статтею 248 КАСУ вимог щодо форми, структури заяви та додатків до неї або не сплачено судовий збір у належному розмірі чи відсутнє підтвердження про це, суддя постановляє ухвалу про залишення заяви без руху. В ухвалі суддя вказує на недоліки заяви, спосіб їх усунення і встановлює строк, достатній для усунення недоліків. Якщо недоліки не будуть усунуті у встановлений строк, суддя постановляє ухвалу про повернення заяви (частина третя коментованої статті і частини перша та друга, пункт 1 частини третьої статті 108 КАСУ).
Якщо особа подала заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами з пропущенням строку на подання такої заяви, суддя постановляє ухвалу про повернення заяви у разі відсутності клопотання про поновлення цього строку. Пропущення строку на подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами за наявності клопотання про його поновлення не є перешкодою для відкриття провадження за нововиявленими обставинами, але суд надалі повинен вирішити питання щодо поновлення пропущеного строку. Так, він своєю ухвалою відмовляє у поновленні строку і залишає заяву без розгляду, якщо будуть відсутні поважні причини пропущення цього строку (стаття 102 КАСУ).
За аналогією з процесом у суді першої інстанції (стаття 108 КАСУ) суддя своєю ухвалою повертає заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами також, якщо:
1) особа, яка її подала, до відкриття провадження за нововиявленими обставинами подала заяву про відкликання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами;
2) заяву подано особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності;
3) заяву від імені особи, яка бере участь у справі, подано особою, яка не має повноважень на ведення справи.
6. У разі залишення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами без руху копія ухвали про це направляється особі, яка її подала. Якщо ж заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами буде повернуто, особі, яка її подала, суд направляє копію ухвали про це разом з доданими до заяви матеріалами, але заява залишається у суді і зберігається разом з відповідною ухвалою. Інші особи, які беруть участь у справі, про такі судові рішення не повідомляються, оскільки провадження за нововиявленими обставинами не розпочалося.
Ухвалу про залишення без руху заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами або про її повернення може бути оскаржено до суду вищої інстанції з відповідних підстав за правилами глав 1 – 3 цього розділу залежно від того, який суддя якого суду постановив таку ухвалу.
7. За відсутності зазначених вище перешкод суддя постановляє ухвалу про відкриття провадження за нововиявленими обставинами. Після цього він надсилає разом з копією ухвали особам, які беруть участь у справі, копії заяви про перегляд.
За частиною четвертою коментованої статті суддя може призначити дату, час та місце судового засідання відразу в ухвалі про відкриття провадження за нововиявленими обставинами або після цього, наприклад, після проведення відповідної підготовки справи до розгляду. Про дату, час та місце судового засідання суд повідомляє осіб, які беруть участь у справі.
Недопустимість участі у перегляді судді, який вирішував справу
8. У вирішенні питання щодо відкриття провадження за нововиявленими обставинами та у здійсненні цього провадження не повинен брати участі суддя, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого ставиться питання (частина перша коментованої статті), оскільки у нього уже склалася раніше думка у справі і його участь у новому її розгляді може викликати сумніви у його неупередженості. Якщо неможливо утворити новий склад суду, тоді необхідно вирішити питання про передачу справи до іншого адміністративного суду тієї самої інстанції на підставі пункту 4 статті 22 КАСУ. Якщо це об\’єктивно неможливо зробити (наприклад, у Верховному Суді України), тоді допустимо, щоб цю вимогу не було дотримано.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code