Науково-практичний коментар до ст. 252 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 252 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 252. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами
 
1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами розглядається судом протягом двох місяців після її надходження за правилами, встановленими цим Кодексом для провадження у суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд.
2. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про дату, час та місце розгляду заяви. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду заяви і перегляду судового рішення.
3. Суд своєю ухвалою може зупинити виконання судового рішення, яке переглядається за нововиявленими обставинами, до закінчення перегляду.
4. Суд може не досліджувати докази стосовно обставин, що встановлені у судовому рішенні, яке переглядається за нововиявленими обставинами, якщо вони не оспорюються.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття бланкетно визначає порядок провадження в адміністративній справі за нововиявленими обставинами після його відкриття, а також встановлює особливості такого провадження з метою досягнення процесуальної економії і справедливих результатів.
Строк здійснення провадження за нововиявленими обставинами
2. Провадження за нововиявленими обставинами має бути закінчено протягом розумного строку, але не пізніше двох місяців. Але цей строк відраховується не з дня відкриття такого провадження, а з дня надходження заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Двомісячний строк застосовується в усіх випадках, незалежно від того, суд якої інстанції здійснює перегляд.
Застосування правил провадження у суді відповідної інстанції
3. Відповідно до частини першої коментованої статті суд здійснює провадження за нововиявленими обставинами за правилами адміністративного судочинства, що встановлені для провадження у суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд. Тобто якщо це провадження здійснює суд першої інстанції, то він керується правилами розділу III; якщо суд апеляційної інстанції – то правилами глави 1 розділу IV; якщо суд касаційної інстанції – то глави 2 розділу IV; якщо ж Верховний Суд України – то глави 3 розділу IV КАСУ. Йдеться про застосування правил щодо підготовки справи до розгляду, правил про склад суду, порядок та меж розгляду, а також правил про ухвалення судового рішення, його оформлення, проголошення, направлення та видачу його копій особам, які беруть участь у справі.
При цьому необхідно враховувати особливості, визначені цією главою.
Особливості провадження за нововиявленими обставинами
4. Якщо адміністративна справа знаходиться в іншому адміністративному суді, тоді суддя після відкриття провадження за нововиявленими обставинами повинен витребувати її.
5. Подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами автоматично не зупиняє його виконання. Однак суд (у тому кількісному складі, у якому було ухвалено судове рішення) під час підготовки справи до розгляду або під час розгляду своєю ухвалою може зупинити виконання судового рішення, яке переглядається, до закінчення перегляду (частина третя коментованої статті). Таку ухвалу може бути постановлено судом як з власної ініціативи, так і за клопотанням особи, яка бере участь у справі.
6. Як випливає з частини другої коментованої статті розгляд заяви за нововиявленими обставинами завжди відбувається у судовому засіданні. Письмове провадження тут не допускається. Особи, які беруть участь у справі, мають бути своєчасно повідомлені про дату, час та місце розгляду заяви. Однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду заяви і перегляду судового рішення.
7. При перегляді справи за нововиявленими обставинами суд першої чи апеляційної інстанції не зобов\’язані знову досліджувати докази. Вони можуть повторно не досліджувати доказів стосовно обставин, що належним чином були досліджені й оцінені при минулому вирішенні справи, якщо ніхто їх не оспорює і щодо яких не виникає сумніву у зв\’язку з нововиявленою обставиною Якщо перегляд здійснює суд касаційної інстанції (зокрема й Верховний Суд України), то він не має повноважень досліджувати докази та встановлювати обставини у справі.
Відмінність від цивільного судочинства
8. У нормах КАСУ встановлена простіша, порівняно з цивільним судочинством, процедура перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами – її не зведено лише до перевірки наявності нововиявленої обставини, скасування судового рішення й направлення справи на новий розгляд. Виходячи з принципу процесуальної економії, суд в адміністративній справі одночасно переглядає судове рішення по суті і може ухвалити нове судове рішення у справі. Усе це можливо здійснити в одному судовому засіданні.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code