Науково-практичний коментар до ст. 259 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 259 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 259. Оформлення виконавчого листа, виправлення помилки в ньому та визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню
 
1. Виконавчий лист має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України \”Про виконавче провадження\”.
2. Суд, який видав виконавчий лист, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, або визнати виконавчий лист таким, що не підлягає виконанню, та стягнути на користь боржника безпідставно одержане стягувачем за виконавчим листом.
3. Суд розглядає заяву в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника і постановляє ухвалу. Неприбуття у судове засідання стягувача і боржника, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду, не перешкоджає судовому розгляду. До розгляду заяви суд має право своєю ухвалою зупинити стягнення за виконавчим листом, а також витребувати виконавчий лист.
4. Суд ухвалою вносить виправлення до виконавчого листа, а у разі якщо його було видано помилково або якщо обов\’язок боржника відсутній повністю чи частково у зв\’язку з його припиненням добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин, суд визнає виконавчий лист таким, що не підлягає виконанню повністю або частково. Якщо стягнення за таким виконавчим листом уже відбулося повністю або частково, суд одночасно на вимогу боржника стягує на його користь безпідставно одержане стягувачем за виконавчим листом.
5. Ухвалу суду за результатами розгляду заяви про виправлення помилки у виконавчому листі, про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, та про стягнення на користь боржника безпідставно одержаного стягувачем за виконавчим листом може бути оскаржено в загальному порядку.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає зміст виконавчого листа про виконання судового рішення, а також порядок виправлення судом помилки, допущеної при оформленні або видачі виконавчого листа, та усунення наслідків такої помилки. Також визначено підстави для визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню повністю або частково.
2. Правила статті спрямовані на забезпечення інтересів стягувача, якщо помилка у виконавчому листі не дає можливості задовольнити його вимоги, а також інтересів добросовісного боржника, якщо вони порушені внаслідок помилки суду, пов\’язаної з оформленням чи видачею виконавчого листа, або внаслідок зловживань стягувача.
Зміст виконавчого листа
3. Частина перша коментованої статті встановлює вимоги до виконавчого листа бланкетно – через відсилання до Закону України \”Про виконавче провадження\”. Таким чином, з урахуванням статті 19 цього Закону, у виконавчому листі повинні бути зазначені:
1) назва виконавчого документа – виконавчий лист, дата видання та найменування адміністративного суду, прізвище та ініціали судді, що видав документ;
2) дата і номер судового рішення, за яким видано виконавчий документ;
3) найменування (для органів, юридичних осіб) або ім\’я (прізвище, ім\’я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для органів, юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб\’єкта господарської діяльності стягувача та боржника за його наявності (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника за його наявності (для фізичних осіб – платників податків), а також інші відомості, якщо вони відомі суду, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, такі як дата і місце народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника тощо;
4) резолютивна частина судового рішення;
5) дата набрання законної сили судовим рішенням (або звернення його до негайного виконання);
6) строк пред\’явлення виконавчого документа до виконання.
Виконавчий лист має бути підписаний суддею і скріплений печаткою суду.
Приклади помилок, допущених при оформленні або видачі виконавчого листа
4. Суд може допустити помилки як при оформленні, так і при видачі виконавчого листа.
Помилки при оформленні можуть проявлятися у дефектах форми і змісту виконавчого листа: наприклад, суд неправильно подав інформацію про стягувача чи боржника, резолютивну частину судового рішення перенесено у виконавчий лист з помилками, внаслідок цього обсяг обов\’язків, що покладено на боржника, зменшено чи збільшено, або й зовсім змінено (зокрема, якщо резолютивну частину перенесено зовсім з іншого рішення), відсутні всі необхідні реквізити виконавчого документа.
Виконавчий лист може бути також виданий помилково – наприклад, без наявності судового рішення або за рішенням, що не набрало законної сили і не підлягає негайному виконанню. Перший випадок – це радше результат зловживання. Другий випадок можливий насамперед у тих випадках, коли суд негайно після закінчення строків на апеляційне оскарження видав виконавчий лист, а після цього надійшла заява про апеляційне оскарження чи апеляційна скарга, які були своєчасно відправлені поштою.
Звісно, що у виправленні цих та подібних помилок можуть бути заінтересовані як стягувач, так і боржник.
Підстави для визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню повністю або частково
5. Необхідність визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, може бути пов\’язана не лише з тим, що виконавчий лист було видано помилково. Це може бути потрібним також у випадках, якщо стягувач подав виконавчий лист для примусового виконання після добровільного повного чи часткового виконання зобов\’язань боржника за судовим рішенням або після припинення зобов\’язань боржника з іншої підстави, що визначена главою 50 ЦКУ чи іншим законом. Зрозуміло, що двічі одне й те саме судове рішення не повинно виконуватися.
Ініціювання виправлення помилки у виконавчому листі та усунення наслідків цієї помилки, визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню
6. Для виправлення помилки, допущеної при оформленні або видачі виконавчого листа, та усунення наслідків цієї помилки до суду може звернутися із заявою:
1) стягувач;
2) боржник.
Також таку заяву може бути подано їхнім представником.
Заяву належить подавати до адміністративного суду, який видав виконавчий лист. Заяву потрібно належним чином обґрунтувати, навести докази помилки, а також негативних наслідків цієї помилки, якщо такі наступили. Якщо судове рішення виконане повністю чи частково, слід навести докази такого виконання. У формулюванні вимог заяви доцільно зазначити, на яку саме ухвалу суду розраховує особа, яка звертається із заявою (див. пункт 9 коментарю до цієї статті). При потребі можна одночасно заявити клопотання про зупинення виконання судового рішення.
Розгляд судом питання про виправлення помилки у виконавчому листі та усунення наслідків цієї помилки, визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню
7. Суд у складі одного професійного судді160 (частина п\’ята статті 257 КАСУ) розглядає питання про видачу дубліката виконавчого листа у судовому засіданні з повідомленням сторін виконавчого провадження – стягувача і боржника.
Неприбуття у судове засідання зазначених осіб не перешкоджає судовому розгляду цього питання, якщо вони були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання, тобто з дотриманням вимог глави 3 \”Судові виклики і повідомлення\” розділу II КАСУ.
До розгляду заяви суд має право своєю ухвалою зупинити стягнення за виконавчим листом, а також витребувати виконавчий лист від державного виконавця, що здійснює виконавче провадження. КАСУ не передбачає можливості оскарження такої ухвали.
Суд розглядає питання про виправлення помилки у виконавчому листі та усунення наслідків цієї помилки в десятиденний строк з дня надходження заяви (подання) до адміністративного суду.
8. Розглядаючи заяву, залежно від її вимог, суд повинен перевірити, зокрема, такі обставини:
1) чи допущено помилку при оформленні виконавчого листа або його видачі;
2) чи виконано судове рішення і в якій частині;
3) чи не припинено зобов\’язання боржника за судовим рішенням з підстав, визначених законом;
4) чи не було стягнуто з боржника на користь стягувача не у відповідності до судового рішення.
Ухвала з питань про виправлення помилки у виконавчому листі та усунення наслідків цієї помилки, визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню
9. За результатами розгляду заяви про виправлення помилки у виконавчому листі, про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, та про стягнення на користь боржника безпідставно одержаного стягувачем за виконавчим листом суд постановляє ухвалу, якою задовольняє заяву повністю чи частково або відмовляє у її задоволенні.
У разі задоволення заяви суд своєю ухвалою:
1) вносить виправлення до виконавчого листа (якщо при його оформленні допущено помилку);
2) вносить виправлення до виконавчого листа і стягує на користь боржника безпідставно одержане стягувачем за виконавчим листом (якщо при його оформленні допущено помилку, наприклад, завищено суму стягнення, внаслідок якої з боржника відбулося безпідставне стягнення);
3) визнає виконавчий лист таким, що не підлягає виконанню повністю або частково (якщо його було видано помилково або якщо обов\’язок боржника відсутній повністю чи частково у зв\’язку з його припиненням добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин, встановлених законом);
4) визнає виконавчий лист таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, і стягує на користь боржника безпідставно одержане стягувачем за виконавчим листом (якщо виконавчий лист було видано помилково або якщо обов\’язок боржника за виконавчим документом відсутній повністю чи частково, і за таким виконавчим листом відбулося стягнення не у відповідності до судового рішення).
10. Ухвалу суду про задоволення або відмову у задоволенні заяви про виправлення помилки у виконавчому листі, про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, та про стягнення на користь боржника безпідставно одержаного стягувачем за виконавчим листом може бути оскаржено у загальному порядку, тобто з урахуванням того, суд якої інстанції постановив таку ухвалу, та вимог глав 1 – 3 розділу IV \”Перегляд судових рішень\” КАСУ.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code