Науково-практичний коментар до ст. 266 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 266 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 266. Особливості повороту виконання в окремих категоріях адміністративних справ
 
1. Поворот виконання постанови про відшкодування шкоди, завданої суб\’єктом владних повноважень каліцтвом, іншим ушкодженням здоров\’я або смертю фізичної особи, постанови про присудження виплати пенсій чи інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів, а також постанови про присудження виплати заробітної плати чи іншого грошового утримання у відносинах публічної служби допускається, якщо скасована постанова була обґрунтована на повідомлених позивачем завідомо неправдивих відомостях або поданих ним підроблених документах.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття порівняно із загальними правилами статті 265 КАСУ встановлює особливості повороту виконання в окремих категоріях адміністративних справ соціального характеру. У таких справах поворот виконання не проводиться, якщо позивач (стягувач) діяв добросовісно, а судове рішення, що було виконане, стало результатом помилки суду.
2. Наявність статті обумовлена ідеєю не порушувати соціальну справедливість при вирішенні питання про поворот виконання судового рішення, а також аналогічними правилами у подібних справах в цивільному судочинстві (див. статтю 382 ЦПКУ).
Недопустимість повороту виконання в окремих категоріях адміністративних справ
3. Згідно з правилами коментованої статті не допускається поворот виконання судових рішень за вимогами про:
1) відшкодування шкоди, завданої суб\’єктом владних повноважень каліцтвом, іншим ушкодженням здоров\’я або смертю фізичної особи;
2) присудження виплати пенсій чи інших періодичних платежів (соціальної допомоги тощо) з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів;
3) присудження виплати заробітної плати чи іншого грошового утримання (наприклад, грошового утримання судді у відставці) у відносинах публічної служби.
Тобто, якщо особа добросовісно одержувала за скасованою чи зміненою постановою певні виплати, то вона не повинна повертати ці кошти чи надміру одержані кошти. З набранням законної сили новим судовим рішенням вона лише втрачає право на одержання подальших виплат або зберігає це право щодо виплат у меншому розмірі.
Можливість повороту виконання
4. У зазначених вище категоріях адміністративних справ усе-таки може відбутися поворот виконання у випадках, якщо постанова суду стала результатом недобросовісної поведінки позивача (стягувача), а не порушень з боку суду. Тому, якщо скасована постанова була обґрунтована на повідомлених позивачем завідомо неправдивих відомостях або поданих ним підроблених документах, суд повинен допустити поворот виконання. Зазвичай постанову може бути скасовано з таких підстав за наслідками провадження за нововиявленими обставинами.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code