Науково-практичний коментар до ст. 270 Кодексу адміністративного судочинства України

Науково-практичний коментар до ст. 270 Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 270. Попередження і видалення із залу судового засідання
 
1. До учасників адміністративного процесу та інших осіб, присутніх у судовому засіданні, за порушення порядку під час судового засідання або невиконання ними розпоряджень головуючого застосовується попередження, а в разі повторного вчинення таких дій – видалення із залу судового засідання.
2. У разі повторного вчинення перекладачем дій, визначених у частині першій цієї статті, суд оголошує перерву і надає час для заміни перекладача.
Коментар:
Предмет регулювання та цілі статті
1. Стаття визначає підстави та умови застосування заходів процесуального примусу у вигляді попередження і видалення із зали судового засідання з метою забезпечення порядку у судовому засіданні.
Підстави і умови для застосування попередження
2. Попередження може застосовуватися за порушення порядку під час судового засідання або невиконання розпоряджень головуючого учасником адміністративного процесу166 чи будь-якою іншою особою, присутньою в судовому засіданні. Обов\’язки осіб, які присутні у судовому засіданні, визначено статтею 134 КАСУ. Порушення цих обов\’язків може мати вияв у виступі без дозволу головуючого, вигуках, підказках свідкові, у проведенні фотографування чи відеозйомки без ухвали суду про дозвіл на це тощо.
Перед застосуванням попередження головуючий має право закликати порушника до порядку, повідомивши про недопустимість такої поведінки.
3. Про застосування попередження суд постановляє ухвалу (зазвичай в усній формі), у якій вказує на порушення, що стало підставою для попередження, і повідомляє про те, що у разі повторного вчинення такого порушення або його продовження особу буде видалено із зали судового засідання.
Підстави й умови для застосування видалення із зали судового засідання
4. Видалення із зали судового засідання є крайнім заходом процесуального примусу за порушення порядку під час судового засідання або невиконання розпоряджень головуючого. Воно застосовується до особи, яка повторно допускає порушення або продовжує його чинити після застосування до неї попередження. Таким чином, воно спрямоване на припинення протиправної поведінки особи.
5. Про видалення особи із зали судового засідання суд постановляє ухвалу (зазвичай в усній формі); її не може бути оскаржено окремо, але заперечення проти неї можуть бути включені до скарги на судове рішення, ухвалене за результатами розгляду справи.
Особа зобов\’язана негайно виконати ухвалу і покинути залу судового засідання, Якщо вона не виконує добровільно ухвалу, тоді її виводить із зали судовий розпорядник.
6. Якщо видалено із зали судового засідання сторону, тоді необхідно застосовувати наслідки, що визначені частиною п\’ятою статті 128 КАСУ стосовно залишення стороною зали судового засідання без поважних причин.
7. Видалення із зали судового засідання перекладача має свої особливості. У разі повторного вчинення перекладачем порушення або його продовження суд оголошує перерву з метою заміни перекладача, оскільки просте видалення перекладача призведе до позбавлення можливостей особи, яка не володіє або недостатньо володіє мовою судочинства, доводити в суді свою позицію.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code