Науково-практичний коментар до ст. 41-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Науково-практичний коментар до ст. 41-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Стаття 41-3. Ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод
Ненадання особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представниками трудових колективів інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод, – тягне за собою накладення штрафу від одного до п\’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Коментар:
Об\’єкт: суспільні відносини у сфері охорони праці.
Об\’єктивна сторона виражається у ненаданні суб\’єктами цього правопорушення необхідної інформації для:
– ведення колективних переговорів
– здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод.
Порядок ведення колективних переговорів регулюється ст. 10 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р., а порядок здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод регулюється ст. 15 зазначеного Закону. Цими статтями встановлюється: сторони колективних переговорів зобов\’язані надавати учасникам переговорів всю необхідну інформацію щодо змісту колективного договору, угоди, а також, що у разі здійснення контролю сторони зобов\’язані надавати необхідну для цього наявну інформацію.
Перед проведенням переговорів представники працівників мають право отримати необхідну для них інформацію. Така інформація може стосуватися доходів підприємства; перспективи розвитку; можливість виплати дивідендів за акціями; заходів, які вживаються задля охорони праці, охорони навколишнього природного середовища; та інших відомостей. Учасники переговорів зобов\’язані не розголошувати дані, що є державною або комерційною таємницею, про що вони підписують відповідні зобов\’язання. При здійсненні контролю за виконанням колективних договорів, угод подається запит уповноваженою на те особою (це може бути представник профкому, власник підприємства, організації, установи) щодо виконання встановлених колективним договором чи угодою вимог. Така інформація надається безоплатно. Суб\’єкт: це правопорушення може бути вчинено особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представниками трудових колективів інформації. Суб\’єктивна сторона: вина у формі умислу або необережності.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code