Науково-практичний коментар до ст. 42-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Науково-практичний коментар до ст. 42-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Стаття 42-3. Виробництво, зберігання, транспортування або реалізація продуктів харчування чи продовольчої сировини, забруднених мікроорганізмами та іншими біологічними агентами понад гранично допустимі рівні
Виробництво, зберігання, транспортування або реалізація продуктів харчування чи продовольчої сировини, забруднених мікроорганізмами, іншими біологічними агентами, біологічно активними речовинами та продуктами біотехнологій понад гранично допустимі рівні,
– тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від одного до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначеної продукції або без такої і на посадових осіб – від шести до двадцяти п\’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначеної продукції або без такої.
 
Коментар:
Об\’єкт: охорона здоров\’я населення.
Об\’єктивна сторона правопорушень, передбачених коментованою статтею, полягає у вчиненні таких дій: виробництво; зберігання; транспортування; реалізація продуктів харчування чи продовольчої сировини, забруднених мікроорганізмами, іншими біологічними агентами, біологічно активними речовинами та продуктами біотехнологій понад гранично допустимі рівні.
Продукт харчування – будь-який продукт, що в натуральному вигляді чи після відповідної обробки вживається людиною в їжу або для пиття.
Продовольча сировина- продукція рослинного, тваринного, мінерального, синтетичного чи біотехнологічного походження, що використовується для виробництва харчових продуктів.
Мікроорганізми – це дуже дрібні, невидимі неозброєним оком живі істоти. Мікроорганізми відіграють велику роль у кругообігу речовин у природі. До них також належать віруси.
Продукти біотехнологій – це продукти, які вироблені при використанні живих клітин організмів (мікроорганізмів, рослин, тварин).
Корисні в певних дозах мікроорганізми при перевищенні таких доз стають небезпечними для організму людини. Правом встановлення гранично допустимого рівня мікроорганізмів у харчових продуктах та продовольчій сировині наділений Головний державний санітарний лікар України (МОЗ) та Державний департамент ветеринарної медицини, що очолюється Головним державним інспектором ветеринарної медицини. Контролюють додержання цих норм органи санітарно-епідеміологічної служби України та Міністерство аграрної політики України. Для встановлення факту забруднення продуктів чи продовольчої сировини проводиться відповідна експертиза.
У випадку встановлення, що продукти харчування або продовольча сировина не відповідає встановленим вимогам, такі продукти (продовольча сировина) вилучаються і в установленому законом порядку знищуються або утилізуються.
Вживання продуктів харчування чи продовольчої сировини, забруднених мікроорганізмами та іншими біологічно активними агентами понад гранично допустимі рівні, становить небезпеку для життя та здоров\’я людини. Тому цією статтею встановлюється відповідальність за вчинення дій, що складають об\’єктивну сторону правопорушення.
Виробництво – діяльність, пов\’язана з випуском продукції, яка передбачає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва.
Транспортування – виробничий процес, який передбачає накопичення, вантаження, вивантаження, перевезення, а також зберігання вантажів на транспортних складах.
Реалізація – передача, обмін, поставка за договором та відчуження іншим шляхом продуктів харчування чи продовольчої сировини від однієї особи до іншої. До того ж не має значення реалізація відбувалася платно чи в якій-небудь іншій формі.
Ці склади правопорушень є активними, тобто вчинюються шляхом дії. Цією статтею передбачено вчинення правопорушення і шляхом бездіяльності – зберігання зазначених харчових продуктів чи продовольчої сировини, тобто їх знаходження у певних місцях і до того ж створюється можливість забруднення навколишнього природного середовища або чистих продуктів. Такими місцями можуть бути приміщення, склади, сховище та ін., які перебувають у володінні певної особи.
Суб\’єкт: громадяни та посадові особи.
Суб\’єктивна сторона: це правопорушення може бути вчинено як з умислом, так і з необережності.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code