Науково-практичний коментар до ст. 61 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Науково-практичний коментар до ст. 61 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Стаття 61. Пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації
Пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, – тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п\’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення правил експлуатації водогосподарських споруд і пристроїв – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п\’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Коментар:
Об\’єкт: суспільні відносини у сфері користування водогосподарськими спорудами та пристроями, що забезпечують безпеку населення та територій, раціональне використання водних ресурсів.
Предмет цього правопорушення – водогосподарські споруди та пристрої. До водогосподарських споруд належать: накопичувачі води для водопостачання, споруди для транспортування води, водні об\’єкти виробничого призначення (меліоративні системи, водойми-охолоджувачі, рибогосподарські ставки), споруди для накопичування та транспортування зворотних вод та інші споруди відповідного призначення.
Об\’єктивна сторона:
– пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв; порушення правил експлуатації водогосподарських споруд і пристроїв.
Пошкодження зазначених споруд і пристроїв призводить до унеможливлення їх нормального функціонування, недосягнення кінцевого результату їх призначення. Пошкодження можливе в результаті неправильного їх використання, використання не за призначенням, безвідповідального ставлення до роботи цих пристроїв та споруд, навмисного їх пошкодження.
Частина 2 цієї статті передбачає відповідальність за порушення правил експлуатації водогосподарських споруд та пристроїв, що дуже тісно пов\’язано із пошкодженням. Для кожної водогосподарської споруди та кожного такого пристрою існують правила експлуатації, виконання яких забезпечує їх більш тривале та ефективне використання. Водокористувачі зобов\’язані утримувати в належному стані водогосподарські споруди та технічні пристрої. Порушення встановлених правил експлуатації зазначених споруд та пристроїв може виявлятися у формі недотримання режимів експлуатації каналів, водоймищ, неправильного виконання наповнення та спуску води з водоймищ, порушення режиму використання підземних вод, порушення встановлених спеціальним дозволом вимог та інструкцій тощо. Суб\’єкт: за вчинення дій, передбачених ч. 1 цієї статті, несуть відповідальність громадяни та посадові особи, а за вчинення дій, передбачених ч. 2 ст., – лише посадові особи.
Суб\’єктивна сторона: вина може бути як у формі умислу, так і у формі необережності.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code