Науково-практичний коментар до ст. 73 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Науково-практичний коментар до ст. 73 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Стаття 73. Засмічення лісів відходами
Засмічення лісів відходами – тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Коментар:
Об\’єкт: суспільні відносини у сфері охорони та захисту лісу, навколишнього природного середовища.
Об\’єктивна сторона полягає у засміченні відходами території лісу. Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення; Законодавство про відходи складається із законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про металобрухт», «Про відходи Кодексу України про надра» та інших нормативно-правових актів. Зберігання та видалення відходів здійснюються відповідно до вимог екологічної безпеки та способами, що забезпечують максимальне використання відходів чи передачу їх іншим споживачам (за винятком захоронения) за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України. На кожне місце чи об\’єкт зберігання або видалення відходів складається спеціальний паспорт, в якому зазначаються найменування та код відходів (згідно з державним класифікатором відходів), їх кількісний та якісний склад, походження, а також технічні характеристики місць чи об\’єктів зберігання чи видалення і відомості про методи контролю та безпечної експлуатації цих місць чи об\’єктів. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів у підземних горизонтах, на території міст та інших населених пунктів, на територіях природно-заповідного фонду, на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об\’єктів, в лісах, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров\’я людини. Захоронения відходів у надрах допускається у виняткових випадках за результатами спеціальних досліджень з дотриманням стандартів, норм і правил, передбачених законодавством України. Засмічення полягає у розміщенні на території лісу різних побутових відходів шляхом утворення звалення цих відходів, вивезення у ліс сміття, а також розповсюдженим є залишення після привалу туристів та відпочинку у лісах різноманітного сміття. До того ж відповідальність за цією статтею наступає незалежно від того чи були спричиненні наслідки, достатньо самого факту вчинення дій, що зумовлюють засмічення. Підприємства, установи, організації та громадяни України, а також іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства зобов\’язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства про відходи, в порядку і розмірах, встановлених законодавством України. На цей період таким нормативними актами є Методика визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства, Тимчасова методика визначення очікуваних збитків від забруднення довкілля при транспортуванні небезпечних речовин та відходів.
Суб\’єкт: громадяни та посадові особи.
Суб\’єктивна сторона: це правопорушення вчинюється тільки з умислом.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code