Науково-практичний коментар до ст. 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Науково-практичний коментар до ст. 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Стаття 82. Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення
Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб\’єктів підприємницької діяльності – від п\’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Коментар:
Об\’єкт: суспільні відносини у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Предметом цього правопорушення є відходи.
Об\’єктивна сторона полягає у порушенні встановлених вимог щодо операцій поводження з відходами (тобто їх складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання).
Такі вимоги регламентуються законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону атмосферного повітря», «Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами», Порядком ведення реєстру об\’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та іншими відповідними нормативно-правовими актами. Нормативи у сфері поводження з відходами розробляються відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями за погодженням із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами. Згідно із Законом України «Про відходи», відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення; зберігання відходів- тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об\’єктах (до їх утилізації чи видалення); транспортування відходів – перевезення відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об\’єктів оброблення, утилізації чи видалення; розміщення відходів – зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об\’єктах; утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів. Операції поводження з відходами здійснюються відповідно до вимог екологічної безпеки та способами, що забезпечують максимальне використання відходів чи передачу їх іншим споживачам (за винятком захоронення). Складування, розміщення, зберігання або транспортування промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, Допускається лише за наявності спеціального дозволу на визначених місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування територіях, з додержанням нормативів екологічної безпеки і подальшої утилізації або видалення. Власники або Уповноважені ними органи підприємств, установ, організацій та громадяни – суб\’єкти підприємницької діяльності зобов\’язані забезпечувати переробку, утилізацію та своєчасне вивезення відходів, які забруднюють атмосферне повітря, на підприємства, що використовують їх як сировину, або на спеціально відведені місця чи об\’єкти.
Суб\’єкт: громадяни та посадові особи.
Суб\’єктивна сторона: це правопорушення характеризується виною лише у формі умислу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code