Науково-практичний коментар до ст. 82-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Науково-практичний коментар до ст. 82-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Стаття 82-1. Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів
Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів з порушенням встановлених строків, а так само порядку подання такої звітності – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п\’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Коментар:
Об\’єкт: встановлений порядок користування відходами. Такий порядок регламентується законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами», Порядком ведення державного обліку та паспортизації відходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 01.11.1999 р. № 2034, Порядком ведення реєстру об\’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та іншими відповідними нормативно-правовими актами. Нормативи у сфері поводження з відходами розробляються відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями за погодженням із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами.
Об\’єктивна сторона полягає у вчиненні таких дій: порушенні правил ведення первинного обліку, порушенні правил здійснення контролю за операціями з відходами неподання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів; поданні звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів з порушенням встановлених строків подання такої звітності з порушенням порядку її подання. Об\’єкти, що шкідливо впливають або можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища, види та кількість шкідливих речовин, що потрапляють у навколишнє природне середовище, види й розміри шкідливих фізичних та біологічних впливів на нього підлягають державному обліку. Підприємства, установи та організації проводять первинний облік у галузі охорони навколишнього природного середовища і безоплатно подають відповідну інформацію органам, що ведуть державний облік у цій галузі. Збір, обробка і подання відповідним державним органам зведеної статистичної звітності про операції поводження з відходами здійснюється в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Первинний облік відходів – реєстрація у формах первинних облікових документів (картки, журнали, анкети) відомостей про відходи під час їх утворення на підприємстві та здійснення операцій поводження з ними. Первинний облік відходів ведуть підприємства відповідно до типових форм первинної облікової документації (картки, журнали, анкети) з використанням технологічної, нормативно-технічної, планово-економічної, бухгалтерської та іншої документації. Відомості для первинного обліку відходів, що заносяться до зазначених документів, обумовлюються системою показників, необхідних для заповнення форм державної статистичної звітності та ведення паспорта відходів. Типові форми первинної облікової документації про відходи згідно з державним класифікатором ДК 010-98 «Класифікатор управлінської документації» та інструкції щодо їх заповнення розробляються Мінекобезпеки за участю Держкомпідприємництва, інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, погоджуються з МОЗ і затверджуються спільним наказом Держкомстату та Мінекобезпеки. Джерелом первинної інформації про безхазяйні відходи є акт комісії з питань поводження з безхазяйними відходами, складений згідно з Порядком виявлення та обліку безхазяйних відходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 р. № 1217.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code