Науково-практичний коментар до ст. 82-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Науково-практичний коментар до ст. 82-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Стаття 82-3. Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об\’єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними
Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об\’єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п\’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Коментар:
Об\’єкт: суспільні відносини, що виникають під час використання відходів. Такі відносини регулюються законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», Порядком ведення державного обліку та паспортизації відходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 01.11.1999 р. № 2034, Законом України «Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами», Порядком ведення реєстру об\’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та іншими відповідними нормативно-правовими актами.
Об\’єктивна сторона полягає у вчиненні таких дій: приховування повної та достовірної інформації на запити посадових осіб і зверненнями громадян та їх об\’єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними, зокрема про їх аварійні скиди та відповідні наслідки; перекручення повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об\’єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними, зокрема про їх аварійні скиди та відповідні наслідки; відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об\’єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними, у тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки.
Конституцією України визначено, що кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення, така інформація ніким не може бути засекречена.
Згідно із ст. 30 Закону України «Про відходи» спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері поводження з відходами, державна санітарно-епідеміологічна служба України, їх органи на місцях та інші спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері поводження з відходами забезпечують заінтересовані органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, громадян та їх об\’єднання інформацією про розташування місць чи об\’єктів зберігання і видалення відходів, їх вплив на стан навколишнього природного середовища та здоров\’я людини.
Повнота інформації передбачає зазначення усіх відомостей, що стосуються операцій поводження з відходами, їх вплив на навколишнє середовище. Достовірність інформації – це надання таких даних, що відповідають дійсності.
Суб\’єкт: посадові особи, що мають доступ до такої інформації.
Суб\’єктивна сторона: передбачені цією статтею дії посадові особи вчиняють свідомо, тобто вина цього правопорушення виражена лише у формі умислу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code