Науково-практичний коментар до ст. 82-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Науково-практичний коментар до ст. 82-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Стаття 82-4. Змішування чи захоронення відходів для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу
Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п\’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Коментар:
Об\’єкт: суспільні відносини у сфері користування відходами. Такі відносини регулюються законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону атмосферного повітря», «Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами», Порядком ведення реєстру об\’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та іншими відповідними нормативно-правовими актами.
Об\’єктивна сторона виражається у: змішуванні відходів без спеціального дозволу; захороненні відходів без спеціального дозволу, до того ж предметом цього правопорушення можуть бути лише ті відходи, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія. Змішування відходів – поєднання різноманітних відходів, що призводить до утво¬рення ними єдиної маси. Захоронення відходів- остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об\’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров\’я людини не перевищував установлених нормативів. Утилізація відходів-використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів. Відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні і(або) економічні передумови у законодавстві про відходи визначаються як вторинна сировина. Одним із обов\’язків суб\’єктів господарської діяльності при поводженні з відходами є не допускати змішування відходів, якщо це не передбачено технологією та ускладнює поводження з відходами або не доведено, що така дія відповідає вимогам підвищення екологічної безпеки. Для виконання дій щодо змішування чи захоронення зазначених відходів необхідно отримати дозвіл, який видається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища. Нині спеціально уповноваженим Центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності є Міністерство охорони навколишнього природного середовища України (Мінприроди України), яке здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в його складі урядові органи державного управління, спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища в Автономній Республіці Крим, територіальні органи, інспекції, установи та організації, що належать До сфери його управління.
Суб\’єкт: посадові особи.
Суб\’єктивна сторона полягає у формі умислу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code