Науково-практичний коментар до ст. 88 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Науково-практичний коментар до ст. 88 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Стаття 88. Незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об\’єктів тваринного і рослинного світу
Незаконне вивезення з України або ввезення на її територію об\’єктів тваринного і рослинного світу, в тому числі зоологічних і ботанічних колекцій, – тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п\’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих об\’єктів або без такої і на посадових осіб – від п\’яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих об\’єктів або без такої.
Ті самі дії щодо видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України або охорона і використання яких регулюється відповідними міжнародними договорами України, – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п\’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих об\’єктів або без такої і на посадових осіб -від семи до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих об\’єктів або без такої.
 
Коментар:
 
Об\’єкт: встановлений порядок ввезення та вивезення об\’єктів тваринного та рослинного світу через митні органи України. Предмет цього правопорушення – об\’єкти тваринного та рослинного світу.
Об\’єктивна сторона виражена у: незаконному вивезенні з України об\’єктів тваринного і рослинного світу, зокрема зоологічних і ботанічних колекцій; незаконному ввезені на територію України об\’єктів тваринного і рослинного світу, зокрема, зоологічних і ботанічних колекцій; вчиненні зазначених дій щодо тварин і рослин, що занесені до Червоної книги України, або охорона і використання яких регулюється відповідними міжнародними договорами України.
Ввезення в Україну і вивезення за її межі об\’єктів тваринного світу здійснюються за правилами, встановленими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. Незаконним є таке вивезення та ввезення об\’єктів тваринного та рослинного світу, що порушує встановлені правила здійснення таких дій (наприклад, не задекларовані або недостовірне декларування ввезення або вивезення зазначених об\’єктів, відсутність спеціального дозволу і т. ін.).
Частина 2 передбачає адміністративну відповілальнбість за вчинення зазначених дій щодо тварин та рослин, що занесені до Червоної книги або охорона і використання яких регулюється відповідними міжнародними договорами України. Таким міжнародним договором є, наприклад, Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення. Порядок здійснення вивезення та ввезення таких тварин і рослин регулюється Правилами видачі дозволів та сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення за її межі зразків видів дикої фауни і флори, які є об\’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, які затверджені наказом Мінприроди України від 16.04.2002 р.
Рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення в природних умовах на території України, види тварин та рослин підлягають особливій охороні і заносяться до Червоної книги України. Порядок і вимоги щодо охорони, відтворення і використання цих видів тварин та рослин визначаються Положенням про Червону книгу України, яке затверджується Верховною Радою України. Види тварин (рослин), не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними і такими, що перебувають під загрозою зникнення, за рішенням Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України заносяться до переліків видів тварин (рослин), що підлягають особливій охороні. Визначення видів і встановлення порядку охорони, відтворення і використання тварин (рослин), занесених до зазначених переліків, здійснюється Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України з урахуванням висновків наукових організацій.
Суб\’єкт: громадяни та посадові особи.
Суб\’єктивна сторона: Це правопорушення може бути вчинене як з умислом, так з необережності.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code